SRP om pædofili i Psykologi B og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
  • 10
  • 23
  • 7814
  • PDF

SRP om pædofili i Psykologi B og Engelsk A

SRP om pædofili skrevet i fagene Psykologi B og Engelsk A. Vladimir Nabokovs roman "Lolita" fra 1955 og radioindslaget "Tarred and Feathered: Help Wanted" af Luke Mahone fra 2014 analyseres.

Opgaveformulering

- Redegør for relevant psykologisk teori om pædofili

- Lav en analyse af Vladimir Nabokovs roman ”Lolita” med særlig vægt på Humbert Humbert og hans forhold til Lolita, samt deres individuelle opfattelse af deres forhold. I din analyse skal du også komme ind på bogens fortælleteknik.
Analyser en selvvalgt case.

- Diskuter med afsæt i psykologisk teori og den selvvalgte case om forholdet mellem Humbert og Lolita skal betegnes som et overgreb eller kan betegnes som en form for anden seksuel orientering.

Opgaven analyserer en case omkring Adam, en ung selvdiagnoseret pædofil.
Opgaven kigger også på 'Lolita' af Vladimir Nabokov.

Elevens kommentar

Jeg skulle have fokuseret mere på slutningen af Lolita.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Redegørelse 2
Four-factor-modellen 3
Analyseafsnit 7
Analyse af vladimir nabokovs ”lolita” 7
Analyse af adam – 16 år og pædofil .13
Det faktuelle niveau 13
Det fænomenologiske niveau 14
Det hverdagspsykologiske niveau 14
Det videnskabspsykologiske niveau 14
Det mediekritiske niveau 15
Diskussionsafsnit 16
Konklusion 18
Citerede værker 19
Bilagsliste: 20
Bilag 1: - 20
Bilag 2: - 20
Bilag 3: - 20

Uddrag

Indledning
Pædofili er uden tvivl et af samfundets største tabuemner. Hvis folk umiddelbart hører om en pædofil, vil tankegangen straks gå på, hvor forfærdeligt et menneske personen er, hvor ulækkert og klamt det er, samt hvor forkert det er. Hvis det er så forkert, hvordan kan man så erklære, at en bog, som netop omhandler denne illegale kærlighed, er en af vor tids største mesterværker? Den uhæmmede passion, som Humbert Humbert føler for Lolita – hvordan kan den trække så mange
læsere til sig, uden at folk bare lægger bogen fra sig og siger 'Adr, det er godt nok ulækkert'? For selvom omstændighederne er afskyelige, er den kærlighed, som Humbert beskriver, at han har til Lolita, helt igennem og aldeles ægte. Hvordan formår Nabokov nærmest at forføre os med den fortrinlige fortælleteknik?

Denne opgave vil sætte fokus på denne problemstilling, for er det overhovedet de pædofiles egen skyld, at de har den tiltrækning, som de har? Opgaven vil også, ud fra Vladimir Nabokovs 'Lolita', forsøge at finde svar på, hvilke elementer der eventuelt spiller en rolle, når et menneske ender som pædofil. Lægger der noget bag, eller er Humbert blot en forskruet tosse, som blev tabt på gulvet som barn?

Derudover vil der også være en analyse og fortolkning på en case omkring en 16-årig selvudnævnt pædofil, som føler han står helt alene i verden. Hvordan kan det være, at han skal klare det på egen hånd, uden hjælp fra systemet, og hvordan hjælper man overhovedet en pædofil, som ikke ønsker at gøre nogen fortræd? Samtidigt med at Adam forsøger at hjælpe sig selv, hjælper han også andre i sin egen selvhjælpsgruppe.

Til sidst vil opgaven tage afsæt i Lolita og Humberts forhold samt Adams fortællinger og følelser og diskutere, hvorvidt deres forhold kan ses som anden seksuel orientering eller et seksuelt overgreb, og om det generelt er en mulighed for pædofile at være pædofile uden at forvolde skade.

Redegørelse
Redegør for relevant psykologisk teori om pædofili.
Ifølge Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. udgave defineres pædofili ud fra følgende kriterier:

.......

Der skal altså være visse krav opfyldt, før at en person kan defineres som pædofil. Grundene til, at personer bliver pædofile, er dog ikke 100% bestemte, og der findes mange forskellige tanker og ideer bag, hvorfor personer bliver pædofile i deres voksne liv.

I det danske system, benyttes DSM-5 dog ikke, men derimod ICD-10-systemet. Ifølge ICD-10 betegnes pædofili som: ”A sexual preference for children, boys or girls or both, usually of prepubertal or early pubertal age.”

Der findes visse teorier, der linker til andre psykologiske forstyrrelser, herunder blandt andet antisocial adfærd. Antisocial adfærd kan, i visse tilfælde, være et springbræt til en pædofil forstyrrelse. Dette understøttes af en undersøgelse fra London,5 hvor det var tydeligt at se, at de... Køb adgang for at læse mere

SRP om pædofili i Psykologi B og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.