SRP: Orkanen Katrina

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Engelsk A)
  • 12
  • 35
  • 9580
  • PDF

SRP: Orkanen Katrina

Dette studieretningsprojekt, SRP, i Naturgeografi B og Engelsk A indeholder en meteorologisk redegørelse for orkanen Katrina samt en argumentationsanalyse af George W. Bushs tale til New Orleans.

Opgaveformulering

Hvilke konsekvenser har orkanen Karina haft for befolkningen i New Orleans?

Problemstillinger:
• Redegør for orkanen Katrina, dens dannelse og forløb.
• Analyser og kommenter på George W. Bush tale ” Speech on Katrina from Jackson Square” d. 15/9-2005.
• Diskuter de mulige årsager til omfanget af katastrofen, idet du inddrager bilag 1 (uddrag fra artikelserien Washing Away i Times- Picayune fra 2002)

Studienets kommentar

Flot retorisk analyse af Bushs tale med fokus på appelformerne.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Redegørelse
Grundprincipper
Lavtryksdannelse
Orkanens opståen og udvikling
New Orleans oversvømmelse
Katrinas forløb
Analyse
Argumentationsanalyse
Etos, Logos og Pathos
Analyse - Sammenfatning
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Naturkatastrofer er fænomener ude af menneskets hænder. Det er svært at forestille sig, at naturfænomener, som orkaner, kan være så destruktive og få vitale konsekvenser på de ramtes liv i fremtiden og ændre det liv, som de kender det, for evigt. Dette skete i USA i 2005, da orkanen Katrina ramte sydstaterne i USA og fik en stor indflydelse på livet, specielt i New Orleans. Navnet Katrina er bestemt af World Meterological Organization, som bestemmer alle orkaners navne. Navnene bliver genbrugt efter en årrække, dog er særligt ødelæggende orkaners navne ikke genbrugt - Katrina er sådan et navn... Køb adgang for at læse mere

SRP: Orkanen Katrina

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.