SRP om omsorgssvigt og modernitet | Tønder-sagen | Samfundsfag A & Psykologi B

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 28
  • 7277
  • PDF

SRP om omsorgssvigt og modernitet | Tønder-sagen | Samfundsfag A & Psykologi B

SRP i Samfundsfag A & Psykologi B, som handler om omsorgssvigt og modernitet.

SRP'et indeholder en redegørelse for begrebet omsorgssvigt, med særlig vægt på en psykologisk vinkel, en redegørelse for socialiseringen i det senmoderne samfund med udgangspunkt i Anthony Giddens teori om radikaliseret modernitet, en analyse med udgangspunkt i Tøndersagen, om hvor ansvaret for et mangeårigt omsorgssvigt kan placeres samt en diskussion på baggrund af analysen, hvorvidt fremtidige "Tøndersager" vil kunne forebygges.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for begrebet omsorgssvigt, med særlig vægt på en psykologisk vinkel.

Tillige bedes du med udgangspunkt i Anthony Giddens teori om radikaliseret modernitet redegøre for socialisering i det senmoderne samfund.

Med udgangspunkt i Tøndersagen ønskes en analyse af, hvor ansvaret for et mangeårigt omsorgssvigt kan placeres. Inddrag herunder din viden om forskellige familieformer og systemafhængighed i velfærdsstaten.

Diskuter på baggrund af din analyse hvorvidt, og i så fald hvorledes, fremtidige ”Tøndersager” vil kunne forebygges.

Lærers kommentar

God personkarakteristik af forældrene i Tøndersagen.
God rød tråd

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 1
2. Begrebet omsorgssvigt 2
2.1 Tilknytningsfasen 4
2.2 Følger af omsorgssvigt 5
3. Radikaliseret modernitet 6
4. Tøndersagen 7
4.1 Forældrenes baggrund 8
4.2 Hvordan kunne det gå så galt? 11
4.3 Hvor ligger ansvaret? 12
5. Forebyggelse af omsorgssvigt 16
5.1 Arbejdspresset ødelægger effektiviteten 18
5.2 Behandling af ofrene og de dømte 19
5.3 Tvivlen skal komme barnet til gode 20
6. Konklusion 21
Bibliografi 22

Uddrag

1. Indledning
Hvordan kan det gå til, at et mangeårigt omsorgssvigt kan foregå uden at blive opdaget? Hvordan kan et samfund være så blindt, at ingen har lagt mærke til noget? I SRP-opgaven vil der forsøges at give et svar på dette.
Der vil først og fremmest blive redegjort for begrebet omsorgssvigt, med brug af John Bowlby og Kari Killéns teorier. Derefter vil en redegørelse af socialiseringen i det senmoderne samfund fremkomme, med udgangspunkt i teorien om radikaliseret modernitet. Til dette gøres der brug af Anthony Giddens, da han er grundlægger til begrebet.
Herefter forekommer en analyse med udgangspunkt i Tøndersagen, hvor der vil blive fokuseret på forældrenes baggrund, og forsøges at give et svar på hvor ansvaret for dette mangeårige omsorgssvigt ligger. Der vil her blive inddraget viden om forskellige familieformer og systemafhængighed i velfærdsstaten.
En diskussion om hvordan fremtidige ”Tøndersager” kan forebygges, vil efter analysen forekomme. Her vil der gives eksempler på hvordan man fremtidig kan forebygge og opdage omsorgssvigt i tide. Der vil her inddrages aspekter vedrørende arbejdspres, institutioner, medier, straf og registersamkørsel.

2. Begrebet omsorgssvigt
Omsorgssvigt er et vidt begreb, som indebærer forskellige mangler og handlinger. Det er vigtigt at prioriterer, at det ikke kun er forældre der kan svigte barnet omsorgsmæssigt. Et andet eksempel kan være en skole eller fritidsordning som barnet går i, der ikke indberetter alvorlige observationer, som de har observeret. Hvis man har kendskab til, at et barn under 18 år misrøgtes og ikke indberetter dette, så har man brudt den danske lovgivning, som angiver at ”Enhver person, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller andre forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb, omskæring af piger m.v., har pligt til at underrette kommunen” .
Der kan forekomme forskellige former, som ofte bliver blandet sammen i barnets tilfælde. Forældrene kan være til stede i barnets liv uden, at engagere sig i barnet eller de kan overlade barnet til sig selv ved ikke, at være til stede i barnets liv. De forskellige former for omsorgssvigt er vanrøgt og seksuelle, psykiske og fysiske overgreb . I følgende afsnit redegøres der for de fire forskellige begrebers betydning.
Når man snakker vanrøgt af et barn betyder det, at forældrene eller omsorgspersonerne ikke tilfredsstiller barnets generelle behov. Barnet har behov for en masse ernæring, og når dette behov ikke bliver tilfredsstillet, så bliver barnet underernæret. Ydermere har barnet behov for et ... Køb adgang for at læse mere

SRP om omsorgssvigt og modernitet | Tønder-sagen | Samfundsfag A & Psykologi B

[1]
Bedømmelser
  • 30-03-2023
    Givet af 3.g'er på STX