SRP om Vietnamkrigen og Platoon

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Historie A)
  • 7
  • 23
  • 9424
  • PDF

SRP om Vietnamkrigen og Platoon

SRP fra december 2016 om den amerikanske soldat i Vietnamkrigen i Engelsk A, Historie A og støttefag Psykologi C med en analyse af filmen Platoon af Oliver Stone.

Opgavens redegørelse for Vietnamkrigen og analyse af filmen Platoon har begge fokus på den amerikanske soldats rolle i krigen.
I redegørelsen kommer opgaven også ind på My Lai massakren.

Analysen af Platoon fokuserer mest på karaktererne Chris Taylor og Sergent Barnes.

På baggrund af filmanalysen vurderes filmens autenticitet og under inddragelse af kilderne "The Science of Evil" af Simon Baron-Cohen og "A General Theory of Crime" af Michael R. Gottfredson og Travis Hirsch diskuteres det, hvad der kan føre til krigsforbrydelser, som dem der skete under Vietnamkrigen.

Opgaveformulering

Der ønskes en kort redegørelse for Vietnamkrigen med fokus på den amerikanske soldats rolle heri samt de krigsforbrydelser der fandt sted i krigen.

I forlængelse heraf ønskes en analyse af filmen Platoon (Oliver Stone, 1986) med særligt fokus på soldaten og de moralske dilemmaer som krigen sætter ham i.

Vurder filmens autenticitet og diskuter, med inddragelse af selvvalgt kil-demateriale, hvilke faktorer der kan resultere i sådanne krigsforbrydelser.

Elevens kommentar

Der kunne godt have været gjort brug af flere citater i analysen, samt flere forskellige kilder i redegørelsen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Vietnamkrigen 4
1.1 Kort redegørelse for Vietnamkrigen 4
1.2 Den amerikanske soldat i Vietnam 6
1.3 Krigsforbrydelser under Vietnamkrigen 7
1.3.1 My Lai massakren 7
1.4 Delkonklusion 8
Platoon – En krigsfilm af Oliver Stone 8
2.1 Soldaten 9
2.1.1 Chris Taylor 9
2.1.2 Sergent Barnes 11
2.1.3 Forholdet mellem sergent Barnes og Chris Taylor 13
2.2 Krigens moralske dilemmaer 14
2.3 Delkonklusion 15
Platoon's autenticitet 16
3.1 Delkonklusion 17
Faktorer der kan resultere i krigsforbrydelser 17
4.1 Delkonklusion 21
Konklusion 21
Litteraturliste 23

Uddrag

Indledning
I årene 1961-1975 blev Vietnamkrigen udspillet, den første krig som USA tabte. Krigen blev kæm-pet af unge amerikanske soldater med en gennemsnitsalder på 19 år, som fik rystet deres grund-vold og forventninger ved deres ankomst til krigszonerne i Vietnam. De voldsomme oplevelser på-virkede soldater til at gøre grufulde ting, men hvilke andre faktorer kan resultere i denne gru-somme adfærd? Kan en krigsfilm give et troværdigt billede af forholdene under Vietnamkrigen? Dette vil blive undersøgt i denne opgave, hvor jeg vil starte med at redegøre kort for Vietnamkri-gen, primært med fokus på krigen efter USA's indtræden, den amerikanske soldat og hans krigsfor-brydelser. Opgavens anden del er en analyse af Oliver Stones film ”Platoon” fra 1986, hvor der vil blive lagt vægt på, hvordan den amerikanske soldat bliver fremstillet og hvilke moralske dilem-maer krigen sætter ham i. Analysen indeholder bl.a. personkarakteristik, forholdskarakteristik og beskrivelser af de forskellige moralske dilemmaer filmen fremstiller. I opgavens tredje del vurderer jeg filmens autenticitet, samt diskuterer hvilke faktorer der kan resultere i krigsforbrydelser. Denne diskussion tager bl.a. udgangspunkt i Ole Schultz Larsens bog 'Psykologiens veje' fra 2016, med inddragelse af forskellige psykologiske teorier.

Vietnamkrigen
1.1 Kort redegørelse for Vietnamkrigen
Vietnamkrigen udspillede sig i årene 1961-1975. Det var en væbnet konflikt mellem Sydvietnams regering og USA på den ene side, og det kommunistiske Nordvietnam med støtte fra Kina og Sov-jetunionen på den anden.1 Efter Indokinakrigen var Frankrigs rolle udspillet, og for at undgå et kommunistisk Vietnam overtog USA initiativet efter Genéve-aftalerne i 1954. Amerikanernes før-ste opgave var at finde en leder, der havde opbakning i befolkningen, og en som kunne opbygge et demokrati med Vesten som forbillede ved hjælp af sociale reformer. Under Genéve-konferencen i 1954 pressede USA Frankrig til at give Staten Vietnam fuld uafhængighed, og den 16. juli 1954 blev den katolske Ngo Dinh Diem udnævnt til premierminister... Køb adgang for at læse mere

SRP om Vietnamkrigen og Platoon

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Vietnamkrigen og Platoon.