SRP om Victoriatidens England og Dr. Jekyll and Mr. Hyde

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Historie A)
  • 12
  • 28
  • 7770
  • PDF

SRP om Victoriatidens England og Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Få inspiration til et SRP om Victoriatiden, den gotiske genre og romanen Dr. Jekyll and Mr. Hyde af Robert L. Stevenson.

I dette SRP i Engelsk A og Historie A bliver der redegjort for de samfundsmæssige, kulturelle og mentalitetshistoriske træk ved Victoriatidens England. Dette er med et særligt fokus på opbrydningstiden i den senvictorianske periode. Herefter fokuseres på den gotiske genres karakteristikas samt genrens relation, navnligt til den senvictorianske periode. Dette giver en indføring i hvordan og hvorfor de litterære udgivelser kommentere på samtidens splittelse. Tidens litterære træk eksemplificeres ved en analyse af af ”Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (1886), med fokus på romanens tematiske sammenhæng med den gotiske genre og victorianske periode.

Derudover er der i opgaven en kortere kildekritisk analyse af den satiriske tegning, ”Man Is But A Worm”, med fokus på datidens kritik af Charles Darwins evolutionsteorier. Dette giver en introduktion til den afslutningsvise diskussion om, hvorvidt den nationale samling i England, på tærsklen til 1. verdenskrig, kan ses som en konsekvens af splittelserne i det victorianske samfund.

Opgaveformulering

Der ønskes en historisk redegørelse for væsentlige samfundsmæssige, kulturelle og mentalitetshistoriske træk ved Victoriatidens England.

Dernæst ønskes en kort redegørelse for den gotiske genres væsentligste karakteristika samt genrens relation til Victoriatiden.

På den baggrund ønskes en analyse af Robert Louis Stevensons roman ’Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ (1886). I analysen lægges i særlig grad vægt på, hvorledes romanen tematisk knytter an til Victoriatiden og den gotiske genre.

Til slut ønskes en historisk diskussion angående spørgsmålet om, hvorvidt den nationale samling i England på tærsklen til 1.verdenskrig også kan ses som en konsekvens af Victoriatidens særlige samfundsmæssige og kulturelle klima.

Indhold

Indledning 4
Redegørelse 5
Den Victorianske Æras tilblivelse 5
Borgerskabet 6
De Victorianske kontraster 7
Det Senvictorianske samfund 8
Delkonklusion 8
Den gotiske genre 9
Analyse af ”Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 10
Forfatter 10
”Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 11
Personkarakteristik 12
Miljøbeskrivelse 14
Fortællertekniske virkemidler 15
Temaer 16
Delkonklusion 17
Kildekritisk analyse af billedet: ”MAN IS BUT A WORM” 17
Diskussion 18
”Den Store Depression” 19
De traditionelle værdiers opløsning 19
Socialdarwinisme 20
Socialimperialismen 21
Den engelske nationalisme 22
Delkonklusion 23
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bilag 28

Uddrag

Indledning

”Man is not truly one, but truly two”, et citat fra romanen ”Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, der beskriver en af victoriatidens problemstillinger som dette projekt vil stille skarpt på.
Mennesker har det svært med forandringer. Dette kommer ofte til udtryk ved tvivl, benægtelse, frygt og til sidst konflikt. På overfladen afspejler den victorianske æra tiden hvor Storbritannien var verdens ubestridte økonomiske magtcentrum, hvor etiketter og moralske værdier var i højsædet. Men hvis man graver ned under den polerede overflade, finder man et samfund i tvivl mellem religion og naturvidenskab, i benægtelse af socialhykleri og i frygt for den stigende sociale polarisering. Den nye viden om sammenhænge i verden medførte øget rigdom men også tab af mentale holdepunkter, hvilket skabte uro i befolkningen. Kunne denne splittelse i samfundet være medvirkende årsag til den gryende nationalisme i England op til 1. verdenskrig?

Præcis dette spørgsmål vil der blive arbejdet med i denne opgave. I det følgende vil der blive grundigt redegjort for de samfundsmæssige, kulturelle og mentalitetshistoriske træk ved Victoriatidens England. Dette er med et særligt fokus på opbrydningstiden i den senvictorianske periode. Herefter fokuseres på den gotiske genres karakteristikas samt genrens relation, navnligt til den senvictorianske periode. Dette vil give en indføring i hvordan og hvorfor de litterære udgivelser kommentere på samtidens splittelse. Tidens litterære træk eksemplificeres ved en analyse af af ”Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (1886), med fokus på romanens tematiske sammenhæng med den gotiske genre og victorianske periode. Derudover vil der blive lavet en kortere kildekritisk analyse af den satiriske tegning, ”Man Is But A Worm”, med fokus på datidens kritik af Charles Darwins evolutionsteorier. Dette vil give en introduktion af den afslutningsvise diskussion om, hvorvidt den nationale samling i England, på tærsklen til 1. verdenskrig, kan ses som en konsekvens af splittelserne i det victorianske samfund.

Redegørelse

Den victorianske æra, er den tidsperiode dronning Victoria var regent i Storbritannien. Økonomien var domineret af industri, handel og kolonial ekspansion; mens borgerskabet var periodens kulturbærende klasse med bestemte værdisæt som: arbejdsmoral, pligtfølelse, selvstændighed, rationalitet, og hvor man forkastede lystbetonet adfærd. Victoriatiden varede fra 1837, hvor Alexandria Victoria bliver dronning af Storbritannien, til hendes død i 1901. Dronning Victoria satte et stort præg på den kulturbærende klasse i forhold til etiketter, sociale normer og regler, og hvor den kongelige familie var et lysende forbillede.

Den Victorianske Æras tilblivelse
I starten af den victorianske æra stod Storbritannien alene som stormagt i Europa. Dette var en konsekvens af Storbritanniens sejr ved Napoleonskrigene i starten af 1800-tallet, og den britiske flåde var nu havenes suveræne hersker i Europa. Under den victorianske æra, førte denne nye hegemoniske status til den varige fred mellem de førende handelsimperier, kendt som Pax Britannica (1815-1914). På det økonomiske plan var frihandel fremherskende i første halvdel af... Køb adgang for at læse mere

SRP om Victoriatidens England og Dr. Jekyll and Mr. Hyde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.