SOP om USA's pengepolitik i Engelsk og International Økonomi

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, International Økonomi A, SOP)
  • 10
  • 30
  • 7805
  • PDF

SOP om USA's pengepolitik i Engelsk og International Økonomi

Dette SOP i Engelsk A og IØ A besvarer en problemformulering om USA's pengepolitiske fremtid, og hvilke midler der blev taget i brug set i lyset af finanskrisen.

Opgaven tager udgangspunkt i den amerikanske centralbanks pengepolitik siden finanskrisen.

Der indgår en analyse af dens effekter på økonomisk vækst, beskæftigelse og befolkningens velstand og en diskussion af hvorvidt dette har påvirket den amerikanske drøm, og hvilken effekt pengepolitikken har haft på denne.

Derudover en diskussion af, hvilke pengepolitiske muligheder, USA's centralbank har til håndtering af en fremtidig økonomisk krise – samt hvilke økonomiske politikker som ellers kan tages i brug, som støtte til pengepolitikken.

Opgaveformulering

Hvordan har USA brugt pengepolitikken siden finanskrisen?

Redegørelse for centralbankens brug af pengepolitik siden finanskrisen i 2008.

Analyse af pengepolitikkens effekter i USA i forhold til økonomisk vækst, beskæftigelse og befolkningens velstand.

Diskuter på baggrund af selvvalgte kilder den amerikanske drøms tilstand set i lyset af førte pengepolitik.

Diskussion af fremtidens pengepolitik i USA, samt om der kunne tages andre økonomiske politikker i brug.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning og metode 4
Redegørelse 4
Pengepolitikkens definition og formål 4
Centralbankens ejerforhold 5
Former for pengepolitik 5
Centralbankens pengepolitiske instrumenter 6
Pengepolitikken under og efter kriseårene 7
Analyse 9
Effekterne af centralbankens rentejusteringer 9
Effekterne af centralbankens fremtidsudsigter 10
Effekterne af centralbankens opkøbsprogrammer 11
Pengepolitikkens effekter på den økonomiske vækst og beskæftigelsen 13
Pengepolitikkens effekt på befolkningens velstand 14
Diskussion og vurdering 16
USA's tilstand efter den førte pengepolitik 16
Farer associeret med ukonventionel pengepolitik 16
Den amerikanske drøm i lyset af pengepolitikken 18
Pengepolitiske midler til håndtering af fremtidige kriser 19
Pengepolitikkens fremtid og alternative økonomiske politikker 20
Konklusion 21
Referencer 22
Bilag 1 28
Bilag 2 28
Bilag 3 29
Bilag 4 29
Bilag 5 30
Bilag 6 30

Uddrag

Indledning og metode
Jeg har valgt at skrive denne opgave, fordi finanskrisen i år 2008 har ændret centralbankers måde at føre pengepolitik på for evigt. En ny æra er startet for hvad der forventes af disse, som er gået fra rollen at regulere økonomien, til at spille en afgørende rolle i at få gang i den økonomiske aktivitet, med høje forventninger fra markedet om pengepolitiske tiltag og at holde hånden under den amerikanske økonomi. Vi går en usikker fremtid i møde i forhold til fremtidens pengepolitik, og jeg synes derfor det er vigtigt at få en bedre forståelse af konsekvenserne samt mulighederne af dette.

Opgaven tager udgangspunkt i den amerikanske centralbanks pengepolitik siden finanskrisen. Der vil indgå en analyse af dens effekter på økonomisk vækst, beskæftigelse og befolkningens velstand. Til sidst vil jeg diskutere hvor vidt dette har påvirket den amerikanske drøm, og hvilken effekt pengepolitikken har haft på denne. Jeg vil også diskutere hvilke pengepolitiske muligheder, USA's centralbank har til håndtering af en fremtidig økonomisk krise – samt hvilke økonomiske politikker som ellers kan tages i brug, som støtte til pengepolitikken.

Redegørelse
Finanskrisen i år 2008 kom uventet for mange, og ramte flere og hårdere end mange havde forestillet sig. Likviditeten i markederne blev så stram, at der var brug for at tage drastiske midler i brug, især inden for pengepolitikken. Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), var derfor tvunget til at tage de mest effektive pengepolitiske midler i brug, for at forhindre en nedsmeltning af det finansielle system. Dette indebar også nye midler, som aldrig før var set udøvet af centralbanker verden over.

For at vi kan få en bedre forståelse for centralbankens brug af pengepolitiske instrumenter siden finanskrisen i år 2008, vil jeg starte med at redegøre for de fundamentale områder inden for pengepolitikken – herunder en forklaring af de basale pengepolitiske instrumenter som er til rådighed, samt det egentlige formål med pengepolitik.

Pengepolitikkens definition og formål
Langt de fleste valutaer i dag er skabt af lande, og har ikke nogen egentlig værdi. Dette er fordi valutaernes værdi udelukkende er baseret på tilliden til valutaen. Det er derfor op til... Køb adgang for at læse mere

SOP om USA's pengepolitik i Engelsk og International Økonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.