SRP om unge og alkohol i Biologi og Samfundsfag

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 24
  • 8753
  • PDF

SRP om unge og alkohol i Biologi og Samfundsfag

Her kan du se et eksempel på et studieretningsprojekt (SRP) i fagene Biologi A og Samfundsfag A. Projektet er skrevet af Studienets redaktører som et eksempel på et SRP til karakteren 12. Projektet handler om, hvordan alkohol påvirker nervesystemet og resten af kroppen, og hvorfor mange unge danskere vælger at indtage store mængder alkohol trods de skadelige virkninger. Opgaven er også relevant for dig, der skriver om andre rusmidler end alkohol, f.eks. hash, kokain eller nikotin.

Opgaveformulering

Hovedspørgsmål:
Hvorfor drikker danske unge så meget alkohol, når alkohol er skadeligt for kroppen?

Underspørgsmål:
- Der ønskes en kort redegørelse for omfanget af danske unges alkoholforbrug, og hvordan alkohol er relateret til risiko for farlig adfærd, ulykker og sociale problemer.
- Der ønskes en biologisk redegørelse for, hvordan alkohol påvirker kroppen, herunder hvordan alkohol virker skadeligt på længere sigt. Desuden ønskes ved et forsøg undersøgt, hvordan alkohol umiddelbart påvirker kropslige og mentale funktioner.
- Unges årsager til at drikke alkohol ønskes undersøgt på baggrund af dokumentarserien ”Din teenagers hemmelige liv”. Undersøgelsen skal tage afsæt i selvvalgte sociologiske teorier.
- Endelig ønskes en diskussion af de biologiske og samfundsmæssige konsekvenser af danske unges alkoholforbrug på baggrund af undersøgelsernes resultater.

Studienets kommentar

Opgaven lever op til alle de formelle krav til et SRP og er derfor et godt eksempel at læne sig op ad, når du skal opbygge din egen opgave. Vores eksempel viser dig f.eks., hvordan du disponerer din tekst, så de forskellige afsnit får et passende omfang, og hvordan du konkret skriver afsnit som indledning, diskussion og konklusion. Du kan få inspiration til, hvordan du afvejer de to fag igennem opgaven og inddrager begge fag i din diskussion.

Se også SRP-Bogen for mere hjælp til at skrive et godt studieretningsprojekt!

Indhold

Resumé 3
Indledning 6
Metoder brugt i undersøgelserne 6
Omfanget af unge danskeres alkoholforbrug 8
Alkohols påvirkning af unge 8
- Alkohols påvirkning af kroppen under beruselse 8
- Alkohols langtidspåvirkning af kroppen 10
- Øvrige risikofaktorer – sociale problemer, ulykker og kriminalitet 11
Undersøgelse af alkohols påvirkning af reaktionstiden 12
- Formål 12
- Teori 12
- Hypotese 12
- Materialer 12
- Fremgangsmåde 12
- Delforsøg 1: Balance 12
- Delforsøg 2: Finmotorik 12
- Delforsøg 3: Reaktionsevne 12
- Resultater 13
- Diskussion, fejlkilder og usikkerheder 13
- Konklusion 14
Hvorfor drikker unge? 15
- For at gøre noget vildt 16
- For at føle fællesskab 17
- På grund af pres og forventninger 17
- Delkonklusion 18
Diskussion af konsekvenserne af danske unges alkoholforbrug 18
Konklusion 20
Bibliografi 21
Bilag 1. Skabelon til brug i forsøg om finmotorik 22
Bilag 2. Rådata fra alkoholforsøg 23
Bilag 3. Slutkodeliste 24

Uddrag

Unge danskere har længe været kendt som de mest alkoholdrikkende i Europa (Sundhedsstyrelsen, 2019). Både når det gælder antal øl til festen og det samlede antal genstande om måneden, er vi foran alle lande omkring os.

De danske myndigheder har længe fokuseret på unges store alkoholforbrug gennem f.eks. jævnlige undersøgelser af omfanget og oplysningskampagner målrettet de unge. Det er altså ikke nogen hemmelighed, at de unge drikker for meget, og at alkohol er skadeligt for kroppen – og de unge danskere ved det også godt. Ca. halvdelen af de 15-25-årige mener, at deres generation drikker for meget, og at den danske alkoholkultur blandt unge er usund (Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, 2018).

I dette SRP undersøger jeg, hvorfor unge danskere fortsat drikker så meget alkohol, når de ved, at alkohol er skadeligt for dem. Jeg redegør først for omfanget af de unges alkoholforbrug og for den nuværende viden om, hvordan alkohol påvirker unge menneskers kroppe og hjerner. Jeg redegør også for risikoen for, at de unge får problemer i livet pga. alkoholindtagelse. Desuden vil jeg udføre et forsøg, der belyser, hvordan alkohol hæmmer nervesystemet. Dernæst undersøger jeg årsager til de unges store alkoholforbrug ud fra dokumentarserien ”Din teenagers hemmelige liv” (TV2, 2019), der går tæt på en række teenageres liv og forbrug af alkohol og andre rusmidler. Endelig vil jeg diskutere de biologiske og samfundsmæssige konsekvenser af en stor alkoholindtagelse hos unge mennesker... Køb adgang for at læse mere

SRP om unge og alkohol i Biologi og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.