SRP om truet maskulinitet i det senmoderne samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 33
  • 9384
  • PDF

SRP om truet maskulinitet i det senmoderne samfund

I dette Studieretningsprojekt (SRP) undersøges årsagerne til opbruddet i den traditionelle kønsopdeling.. Der redegøres for hvilke udfordringer den senmoderne mand står overfor, med henblik på at afdække hvordan maskuliniteten er truet.

Derudover analyseres filmen ”The Mask You Live In” af Jennifer Siebel Newsom fra 2015 med henblik på at afsløre, hvordan den mandsdominerede verden vi i dag lever i ikke nødvendigvis er et facit på, at alle mænd dominerer, at alle mænd har det godt, at ingen mand er undertrykt, at alle mænd har styr på livet, følelserne, kontrollen mm. Her kigges der især på identitetsdannelsen hos drenge, og hvilken påvirkning maskulinitet fra autoriteter og mediers overforbrug af hyper-maskuline mænd har for dannelsen af unge drenge.

Til sidst diskuteres løsningsmuligheder for mændene samtidigt med, at deres fordele og ulemper vurderes og sammenlignes for at finde frem til den bedste løsning for mænd, der føler sig udfordret af det senmoderne samfund.

Fagene er Engelsk A og Samfundsfag A.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om dette begreb.

Indhold

Indledning 3
Den senmoderne mands udfordringer 4
Kønsroller og ligestilling 5
Løsningsmuligheder for mænd 8
Identitetsdannelse 9
Mediers påvirkning 11
Analyse og fortolkning af ”the mask you live in” 12
Ciceros pentagram 16
Karakterer 17
Filmiske virkemidler 19
Vurdering 24
Diskussion 24
Konklusion 25
Litteraturliste 27
Bilag 29
1. Statistik fra “the mask you live in” 29
2. Statistik fra “the mask you live in” 29
3. Eksempel på billedbeskæring 30
4. Eksempel på billedbeskæring 31
5. Artikel “manning up: men may overcompensate when their masculinity is threatened” 32

Uddrag

Den senmoderne mands udfordringer

Fundamentet i ændringen af samfundet, ligger i Anthony Giddens teori om adskillelsen af tid og rum. Vi er ikke længere afhængige af afstande for at kommunikere – ansigt-til-ansigt-interaktionen er ikke længere en nødvendighed for at holde de sociale relationer ved lige. Den teknologiske udvikling har medført Internettet – et virtuelt postkort, der kan sendes på alle tidspunkter af dagen og modtages inden for få sekunder. Udviklingen af transportteknologien har gjort at vi kan udfolde
os – være hvor vi vil – på tværs af tid og rum.

Den senmoderne mand står overfor en række udfordringer. De normer og værdier man før kendte som nutidige er blevet aftraditionaliseret og er nu refereret til som ”klassiske” eller ”traditionelle.”
I takt med den øgede individualisering2 og uafhængigheden mellem mænd og kvinder, har de traditionelle familietyper ændret sig til at være senmoderne – nutidige
. Émile Durkheim hævder i sin teori om individualisering, at mennesket er underlagt en social tvang – at individualiseringen
er en trussel mod individet og samfundets sociale integration. Forstået på den måde, at individualiseringens selvoptaget rodløshed medfører en ustabil identitetsdannelse. At mennesket er blevet så egoistisk, at muligheden for at skabe sociale bånd bliver sat til side til fordel for
individets frihed . Hvilket hører sammen med, at den øgede sociale afhængighed – mennesket i familien såvel som i samfundet – er blevet mere afhængigt af resten af samfundet – det kalder Èmile Durkheim for mekanisk og organisk solidaritet.
Den øgede refleksivitet har medført, at vi inspireres fra vores omgivelser til at finde os selv. Så selvom det var manden der havde ”bukserne på”, ham der skaffede mad på bordet og kvinden der stod for børnepasning og det huslige, så har refleksiviteten og individualiseringen medført at kvinder vil skabe deres egen identitet og har derved frataget manden hans ansvar... Køb adgang for at læse mere

SRP om truet maskulinitet i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.