SOP om trampolinspring i Fysik A & Matematik A

  • HTX 3. år
  • SRP (Matematik A, Fysik A, SOP)
  • 10
  • 37
  • 1779
  • PDF

SOP om trampolinspring i Fysik A & Matematik A

Få inspiration til dit SOP med dette SOP om trampolinspring skrevet i Fysik A og Matematik B.

Med faget Fysik A er der redegjort for trampolinens opbygning og virkemåde og for fysikken ved spring på trampolin.

Desuden er der med brug af Matematik B opstillet en model for fjeder- og dug-systemet i en trampolin.

Opgaveformulering

Trampolinspring er en sportsgren som stiller store krav del til udøveren, men også i særdeleshed til trampolins konstruktion. Her er det specielt fjedersystemet samt den udspændte dug, som udgør de væsentligste komponenter.

Ud fra relevante fysiske termer redegøres der for trampolinens opbygning og virkemåde.
Redegør herefter for fysikken når udøveren springer på en trampolin.

Opstil en matematisk model for fjeder- og dug-systemet i en trampolin.

Når trampolinspringeren lander på trampolinen har det ofte været diskuteret, om han/hun kan lande med så stor kraft at fjedrene udspændes til en længde der medfører at udøveren ”rammer” gulvet.

Vurder/udregn via den matematiske model hvilke forudsætninger der skal være til stede før udøveren rammer gulvet under spring. Inddrag gerne egne forsøg som underbygger ovenstående hypotese.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Opgaveformulering 2
Abstract 3
Indledning 5
1 Redegørelse for trampolinens opbygning og virkemåde ud fra relevante fysiske termer 6
1.1 Fjederkraft 6
1.2 Serie og parallelforbindelse af fjedre 7
1.3 Vektorer i rummet 7
1.4 Symmetri 8
2 Redegørelse for fysikken når en udøver springer på en trampolin 8
3 Opstilling af matematiske modeller af fjeder- og dugsystemet i en trampolin 9
3.1 Fjederposition 9
4 Udregn via den matematiske model hvilke forudsætninger der skal være til stede, før udøveren
rammer gulvet under spring 11
4.1 Fjederkonstanten for mine fjedre 11
4.2 Fjederpositioner fra udregning vha. den matematiske model 12
4.3 Udregning af fjedrenes udførte arbejde 13
4.4 Udøverens egen springkræft 14
4.5 Bestemmelse af højden som udøveren skal komme fra, for at producere nok energi til at ramme jorden
14
Diskussion og fejlkilder 15
Konklusion 17
Kildeliste 18
Bilag 1 20
Bilag 2 24
Bilag 3 26
Bilag 4 30
Bilag 5 31
Bilag 6 32
Bilag 7 35
Bilag 8 37

Uddrag

Indledning
I dette projekt, som omhandler trampolinspring, vil jeg redegøre for de fysiske kræfter og begreber der er i spil, når en udøver hopper på en trampolin. Det lykkedes mig selv at komme på det danske landshold i trampolinspring i 2012, og deraf kommer interessen for at vide mere om trampolinen og hvilke fysiske kræfter vi bliver udsat for, når vi hopper.

Opgaven består af en redegørelse for de fysiske termer i forbindelse med trampolinens opbygning og virkemåde. Dernæst beskrives fysikken der er i spil, når en udøver springer på en trampolin, og hvordan udøveren selv påvirker trampolinen. Nogle af de væsentlige dele i en trampolin er fjeder- og dug systemet, som bliver beskrevet ud fra matematiske modeller.

Der har været en stor diskussion blandt trampolinspringere, om det overhovedet er muligt at hoppe med så stor en kræft, at man ”rammer” jorden med fødderne i et hop. Nogen påstår at have prøvet det på ældre modeller af trampoliner, dog slår andre fast, at det i praksis ikke kan lade sig gøre på nye trampoliner. Jeg vil ud fra de fysiske termer og matematiske modeller beskrive, hvilke forudsætninger der skal til for at ramme jorden i et spring på en trampolin.

Dernæst diskuterer jeg resultatet ved at snakke om fejlkilder, der er blevet observeret igennem projektet og deres indflydelse på beregningerne. Jeg sammenligner også med videouddrag fra nogle af verdens bedste springere, og hvordan der kan drages paralleller mellem deres tendenser og betydningen af mit endelige resultat. Til sidst opsamler jeg min viden i en konklusion, som svare på mine problemstillinger og forudsætningerne der skal være til stede, for at ramme gulvet i hop på en trampolin.

1 Redegørelse for trampolinens opbygning og virkemåde ud fra relevante fysiske termer

Når der skal regnes på en trampolin som helhed, er det afgjort at fjedre og trampolindug spiller den største rolle. Det er klart at rammen (trampolinens stel), også spiller en rolle når det kommer til energitilførsel eller tab, men dette er antaget som stift i dette tilfælde.

Trampolinen hedder en Eurotramp Ultimate 4x4 og består af en nylons dug spændt op af 118 fjedre. Trampolinen er 115 cm høj, 305 cm bred og 520 cm lang1. Når trampolinen står i hvile, danner den en ret linje med vandret af fjedre og dug. Når den trykkes ned, strækkes fjedrene ud i forskellige længder, afhængigt af hvor kraften pålægges dugen. Udøveren skal ifølge sporten ramme midten af trampolinen mest muligt igennem sin øvelse, og derfor vil fjedrene der er forbundet tættest på... Køb adgang for at læse mere

SOP om trampolinspring i Fysik A & Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.