SOP om svampemursten i Teknologi A og Design B

  • HTX 3. år
  • SRP (Teknologi A, Design B, SOP)
  • 12
  • 38
  • 7367
  • PDF

SOP om svampemursten i Teknologi A og Design B

Dette SOP handler om svampemursten, bæredygtighed, brugen af murstenene i et arkitektonisk værk og hvilke problemer og muligheder denne teknologi står overfor.

Opgaveformulering

• Redegør for begrebet ”bæredygtig arkitektur” – og herunder Cradle-to-cradle byggeri - ogeksemplificer begrebet ved en beskrivelse af produktet svampemursten.
• Foretag en teknologianalyse af svampemursten, idet der sammenlignes med konventionellemursten.
• Udfør en designanalyse af et udvalgt realiseret arkitekturprojekt med svampemursten – et projekt afanden karakter end den midlertidige arkitektoniske eksperimentalstruktur Hy-Fi opført ved MoMA’sPS1 2014.
• Diskuter fordele og ulemper ved projektering med svampemursten.
• Perspektiver fremtidige anvendelser af svampemursten i funktionel arkitektur ved en
teknologivurdering – inddrag de designmæssige og bæredygtige muligheder teknologien
indebærer.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1/ Indledning 3
2/ Bæredygtig arktitektur 4
Social bæredygtighed 4
Økonomisk bæredygtighed 4
Miljømæssig bæredygtighed 5
Cradle-to-cradle og hvordan det anvendes i byggeri 6
Cradle-to-cradle mursten 7
3/ Teknologianalyse af ecovatives svampemursten 8
Viden – kunnen, indsigt og intuition 8
Svampe, mycelium, biologiske egenskaber og substrat 8
Forurening og sterilitet 8
Landbrugsaffald 9
Lovgivning og ejendomsret 9
Teknik – arbejdsmidler, arbejdsgenstande og arbejdskraft 10
Fremstilling af mycelium 10
Fremstilling af svampemurstenen og sterilisering af substrat 10
Kontrol og håndtering 11
Organisation – ledelse og koordination 11
Produkt – resultatet 12
Sammenligning med konventionelle mursten 13
4/ Designanalyse og vurdering af HY-FI 15
Mit første indtryk af HY-FI 15
Baggrund for værk 16
Analyse 16
Ydre dimension – form, rum, lys 16
Den indre dimension – funktion, konstruktion 18
Vurdering - kontekst 18
5/ Fordele og ulemper ved projektering med svampemursten 20
6/ Konklusion og perspektivering ved teknologianalyse 22
Litteraturliste 24

Uddrag

Indledning
Verdens står overfor sin måske hidtil største udfordring: Forurening. Forholdet mellem mennesker og jorden er i ubalance. Dyrearter uddør, verdenshavene er dækket med mikroplast, enorme skovarealer ryddes for økonomisk vinding og samtidig øges drivhuseffekten. En stor del af denne udledning skyldes byggeri, hvoraf murstensindustrien alene udleder over 800 millioner tons CO2 om året. Med udsigt til, at der alene i Kina skal bygges 200 millioner nye boliger, er de tvunget til at bruge 25% af deres landbrugsjord udelukkende til produktion af mursten.
Denne dommedagsagtige udvikling kræver gennembrydende tænkning, for at sikre kommende generationers overlevelse, og det kræver innovative videnskabsfolk og beslutningstagere, der tør at tænke grønt og bæredygtigt. Blandt de mange nye innovative idéer, har forskere fundet inspiration og set på de helt primitive materialer, som naturen har skabt og brugt til at løse dets problemer. Ift. udvikling af bygningsmaterialer, har man f.eks. undersøgt bambus som støttemateriale, bakterier til udvikling af stenmateriale og tang som isolering. En af de hidtil største opdagelser er naturens egen bindingsmateriale; svampe. Forskningen af dette materiale har ført til muligheder inden for brugen af materialet i byggeri, og man har udviklet det, man i dag kalder for svampemursten.

Denne opgave vil handle om disse svampemursten, bæredygtighed, brugen af murstenene i et arkitektonisk værk og hvilke problemer og muligheder denne teknologi står overfor.
Til at starte med vil der blive redegjort for begrebet 'bæredygtig arkitektur' og filosofien 'cradle-to-cradle'. Redegørelsen vil derefter munde ud i en teknologianalyse af disse svampemursten, hvor der efter vil blive sammenlignet med konventionelle mursten. Ligeledes vil der blive analyseret et arkitektonisk værk opført i svampemursten, hvorefter fordele og ulemper ved projekteringen af dette materiale vil blive diskuteret. Til sidst vil der være en afsluttende del, hvor der vil blive konkluderet på baggrund af analyserne og diskussionerne, og set på, hvilken indvirkning teknologien vil have på samfundet. Ligeledes vil der også blive perspektiveret for de fremtidige muligheder for svampemurstenen.

Bæredygtig arktitektur
Bæredygtighed er, som det fremgår af ordet, et udtryk for en teknologis eller kulturs slitage på naturgrundlaget. For at forklare udtrykket på en mere enkel måde, vil bæredygtighed skabe de bedst mulige forhold for mennesker og miljø – både i nutid og i den fjerne fremtid.
Ordet dukkede for første gang op i Brundtland-rapporten1 fra 1987, som skulle vise vejen for en fremtid med bæredygtig udvikling... Køb adgang for at læse mere

SOP om svampemursten i Teknologi A og Design B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.