SRP om stress, skizofreni og Black Swan

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
  • 12
  • 27
  • 9086
  • PDF

SRP om stress, skizofreni og Black Swan

Se her et SRP i Engelsk A og Psykologi B, som belyser hvordan stress påvirker skizofreni.

Opgaven indeholder en redegørelse for skizofreni, en analyse af filmen Black Swan samt en sammenligning af filmen med en case om en skizofren balletdanser.

Til sidst findes en diskussion om hvorvidt hovedpersonen i filmen led af skizofreni eller multiple personligheder.

Indhold

1. Indledning 3

2. Redegørelse 3
2.1 Sygdommen skizofreni 3
2.2 Symptomer på skizofreni 4
2.21 Hallucinationer 4
2.22 Vrangforestillinger 4
2.23 Tankeforstyrrelser 5
2.24 Positive og negative symptomer 5
2.3 Forløbet af udviklingen af skizofreni 6
2.31 Psykoanalysens forklaring 6

3. Analyse 7
3.1 Referat af filmen ”Black Swan” 7
3.2 Miljø 8
3.3 Ninas udvikling 8
3.4 Temaer og motiv 15
3.5 Stress-sårbarhedsmodellen på Nina 16
3.6 Effekter 16
3.7 ”Dancing with the Demons” 17

4. Diskussion 18
4.1 ”Dissociative Identity Disorder” 18
4.2 Skizofreni vs. DID 20

5. Konklusion 22

6. Litteraturliste 23

Uddrag

1. Indledning
Det moderne liv stiller høje krav lydende på, at vi konstant skal forbedre og flytte os. Da samfundet er under konstant udvikling, forventes vi også at være det, hvilket kan virke som en ekstrem stress-faktor for mange. Forskere mener at kunne påvise en klar sammenhæng mellem stress og de stigende forventninger, der stilles, samt den relativt høje udbredelse af antal folk i Europa med en psykisk sygdom . I nogle miljøer er det mere naturligt at have ekstremt høje forventninger end i andre; så-som i balletdanseres miljø. I filmen ”Black Swan” fremstilles en skizofren balletdansers verden og konsekvenserne af det stress, der følger med.
Jeg vil i denne opgave forsøge at finde svar på, hvilken betydning stress har i forbindelse med skizofreni. Det vil jeg gøre ved at analysere filmen ”Black Swan” 2010 med særligt henblik på ho-vedpersonens udvikling, hvor jeg inddrager relevant psykologisk viden. Desuden vil jeg analysere, hvordan filmen fremstiller hovedpersonens sygdom i forhold til artiklen ”Dancing with the De-mons” af Joan Acocella. Til sidst vil jeg diskutere, om filmen, der er lanceret som en fortælling om en skizofren danser, fremstiller skizofreni eller multiple personligheder med inddragelse af artiklen ”Multiple personligheder – moderne hysteri?” af Ingrid Crone. Med henblik på en grundlæggende forståelse vil jeg dog først og fremmest redegøre for skizofreni, hvor teorien er udvalgt efter rele-vans for min analyse, hvilket gøres på baggrund af henholdsvis bøgerne ”Psykose hos unge” og ”Psykologiens veje” samt diverse artikler.

2. Redegørelse
2.1 Sygdommen skizofreni
Selve ordet skizofreni betyder spaltet sind og er en samlet betegnelse for en gruppe af psykiske li-delser med fællestræk. Den syge oplever somme tider, at der er en eller flere stemmer, som taler til eller i personen, og føler sig fremmed i forhold til sig selv og sin egen krop . Sygdommen kende-tegnes ved, at der sker en markant ændring i tænkning, tolkning af sanseindtryk og i følelseslivet. Det medfører, at den syge under en psykotisk tilstand har et forvrænget verdensbillede, som gør, at personen lever i en helt anden verden, der opfattes anderledes end den måde, hvorpå andre opfatter verdenen... Køb adgang for at læse mere

SRP om stress, skizofreni og Black Swan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om stress, skizofreni og Black Swan.