SOP om Starbucks på det amerikanske marked

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Engelsk A, SOP)
  • 10
  • 30
  • 11095
  • PDF

SOP om Starbucks på det amerikanske marked

SOP i Engelsk A og Afsætning A på HHX om Starbucks på det amerikanske marked.

Projektet indeholder en beskrivelse af Starbucks som virksomhed samt en redegørelse for efterspørgslen på Starbucks på det amerikanske marked.

Dernæst analyseres konkurrencesituationen på det amerikanske coffee-to-go marked og det amerikanske kaffemarked generelt. Dette vil gøres ved hjælp af Skydeskivemodellen og Porters 5 Forces, idet Skydeskivemodellen bruges til at identificere Starbucks' konkurrenter, hvorefter Porters 5 Forces er ideel til efterfølgende at sammenligne virksomheden med konkurrenterne og de påvirkende forhold i branchen.

Efterfølgende analyseres en af Starbucks reklamer med en efterfølgende sammenligning med en reklame fra en Dunkin' Donuts. Ud fra reklameanalyserne undersøges det, hvordan Starbucks differentierer sig i forhold til konkurrenten. Her inddrages Starbucks' arbejde med parametermixet fra Afsætning; Product, Price, Promotion og Place.

Reklamerne er "Meet Me at Starbucks" af Starbucks fra 2014 - den kan ses her. Reklamen fra Dunkin' Donuts hedder "Olympics: For the Road" og er fra 2016 - den kan ses her.

Afslutningsvis vurderes det, med inddragelse af ovenstående analyser samt relevante vækststrategier, hvilke strategiske tiltag Starbucks kan/bør arbejde med i fremtiden for at bevare sin nuværende position på det amerikanske marked – og på sigt vækste derpå.

Lærers kommentar

Velskrevet opgave med god anvendelse af teorier og modeller.

Elevens kommentar

Til sidst bliver der snakket meget om det samme, så man til sidst sidder med en fornemmelse af, at den røde tråd er for tydelig.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Afgrænsning 4
Metode 4
Beskrivelse af Starbucks 5
Starbucksefterspørgslen på det amerikanske marked 6
Konkurrencesituationen på det amerikanske kaffemarked 8
Skydeskivemodellen: 8
Delkonklusion 1 13
Reklameanalyser – Starbucks vs. Dunkin' Donuts 14
Analyse af Starbucksreklame 14
Analyse af Dunkin' Donutsreklame 17
Starbucks' differentiering fra Dunkin' Donuts 18
Delkonklusion 2 20
Vurdering af fremtidige strategier for Starbucks 21
Delkonklusion 3 23
Konklusion 24
Litteraturhenvisning 26
Bøger: 26
Internettet: 26
Reklamefilm: 28
Bilag 29
Bilag 1: number of Starbucks stores in the United States from 2005 to 2016 29
Bilag 2: 29
Bilag 3: Share of coffee consumption in the united states in 2016, by location 30
Bilag 4: Starbucks corporation's advertising spending worldwide in the fiscal years 2011 to 2016 (in million u.s. dollars) 30
Bilag 5: Share of coffee drinking consumers in the united states in 2016, by age group 31

Uddrag

Afgrænsning
I projektet vil fokus ligge på Starbucks' salg af kaffedrikke fremfor hele virksomhedens sortiment, eftersom dette salg udgør 73% af det samlede salg for virksomheden (2014) 1.

Metode
I projektet er der hovedsageligt anvendt eksterne datakilder og deskresearch i forbindelse med ar-bejdet. Ved arbejdet med ovenstående er der blevet tænkt kildekritik ind med det formål at finde troværdige kilder på sider, der har et ry for at være oprigtige.

Beskrivelse af Starbucks
I 1971 på Seattles Pike Place Market startede hele Starbuckseventyret. To lærere og en forfatter åbnede på denne plads butikken, som blev den første i kæden, der få år efter viste sig at blive ver-densomspændende. Starbucks startede som en virksomhed, der ønskede at nyde kvalitetskaffe med venner og bekendte samtidig med, at de solgte færdigbrygget kvalitetskaffe, kaffebønner og te. Virksomheden havde i det første årti problemer med at få butikken til at løbe rundt, men efter Ho-ward Schultz i 1982 tiltrådte den lille virksomhed, begyndte det at lysne op. Kundekredsen blev udvidet – Starbucks begyndte bl.a. at forsyne fine restauranter og espressobarer med kvalitetsrige kaffebønner. Starbucks begyndte nu at levere overskud og vækste.
På en rejse til Italien i 1982 forelskede Howard Schultz sig i espressobarkonceptet, hvor den helt særlige atmosfære på disse barer gav ham lyst til at arbejde med dette koncept. Da Howard Schultz atter var tilbage i butikken i Seattle, overbeviste han af den grund de tre grundlæggere af Starbucks om at afprøve dette koncept. Herefter blev den første Café Latte i Starbuckshistorien serveret2 – og det skulle vise... Køb adgang for at læse mere

SOP om Starbucks på det amerikanske marked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.