SOP om Sanistål i Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 10
  • 29
  • 5869
  • PDF

SOP om Sanistål i Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A

SOP på HHX om virksomheden Sanistål, skrevet i Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A.

Opgaveformulering

Giv en virksomhedskarakteristik af virksomheden Sanistål A/S.
Analysér interne og eksterne forhold hos Sanistål. I analysen skal der blandt andet indgå en regnskabsanalyse af Sanistål.
Vurdér Saniståls strategiske muligheder for at opnå vækst på det danske marked.

Lærers kommentar

God start, mindre god slutning.

Studienets kommentar

Metodeafsnittet er en gentagelse af indledningen. Kan med fordel udelades. Der er nogle enkelte grammatiske fejle i opgaven.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Metode 2
3. Virksomhedsbeskrivelse 3
4. Regnskabsanalyse 5
4.1. Rentabilitetsanalyse 5
4.2. Analyse af balancestrukturen 7
4.3. Analyse af indtjeningsevnen 8
5. Værdikæde 9
5.1 Støtteaktiviteter 9
5.2. Primæraktiviteter 12
6. Porters Five Forces 15
7. PEST-analyse 17
8. Strategiske muligheder for vækst 19
9. Konklusion 22
10. Litteraturliste 23
11. Bilag 25
11.1. Bilag 1. Anvendte regnskabstal 25
11.2. Bilag 2. Udregning af rentabiliteten og balancestrukturen 26
11.3. Bilag 3. Udregning af indtjeningsevnen 27

Uddrag

Indledning
Året inden finanskrisen ramte, havde Sanistål en positiv omsætningsudvikling på 31%. Byggebranchen var præget af højkonjunktur, grundet den stigende efterspørgsel og de lave renter. Da en stor del af Saniståls kunder florere i byggebranchen, nød virksomheden også godt af den stigende vækst. Sanistål valgte derfor at foretage en række store investeringer, bl.a. ved at opkøbe en af virksomhedens markedsledende konkurrenter, og foretage en centralisering af lagerstrukturen.

Da byggebranchen er følsom overfor konjunkturer, blev Sanistål derfor hårdt ramt af finanskrisen i 2008. Bankerne var forsigtige med at yde lån til byggeprojekter, hvilket medvirkede til en voldsomt faldende efterspørgsel. Saniståls omsætning faldt med 38% og 95% af egenkapitalen, og med en rentebærende gæld på 3 milliarder, blev bankerne nød til at tage styringen. Saniståls omsætning er den dag i dag stadig ikke på niveau, som før finanskrisen ramte for snart 9 år siden.

Indledningsvis vil opgaven præsentere virksomheden Sanistål A/S. Dernæst vil de interne og eksterne forhold i virksomheden blive analyseret, for at give et overblik over Saniståls nuværende position på markedet. I forbindelse med den interne analyse er der blevet udarbejdet en regnskabsanalyse samt en værdikædeanalyse. I den eksterne del er der gjort brug af analysemodellerne Porters Five Forces samt PEST-modellen. Afslutningsvis vil de nævnte analyser og modeller blive anvendt til at vurdere Saniståls strategiske muligheder for at opnå vækst på det danske marked.

Metode
Der er i denne opgave benyttet desk research, til indsamling af de forskellige informationer. Til udarbejdelsen af opgaven er der er blevet indsamlet sekundære datakilder, hvor der både er gjort brug af de interne og de eksterne sekundære data.

For at danne et overblik over Saniståls økonomiske situation, er der blevet udarbejdet en regnskabsanalyse. Analysen omfatter en rentabilitets-og indtjeningsanalyse samt en analyse af balancestrukturen for årene 2013-2015. I regnskabsanalysen er der anvendt interne sekundære data.

For at belyse Saniståls kernekompetencer og konkurrencemæssige fordele er der udarbejdet en værdikæde, som består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber mest værdi for kunden.

For at analysere konkurrencesituationen i branchen, som Sanistål befinder sig i, er der gjort brug af Porters Five Forces.

Til at undersøge de forskellige forhold i Saniståls omverden, der kan have indflydelse på virksomheden, er der blevet udarbejdet en PEST-analyse.

Virksomhedsbeskrivelse
Sanistål A/S er en handelsvirksomhed, som beskæftiger sig med alt inden for VVS og VA, beslag, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal. Virksomheden opererer på business to business markedet, hvor de så vidt muligt, gennem stærke servicekoncepter, stræber efter at være det værdiskabende led mellem producenter og deres kunder. Sanistål er et aktieselskab, og tilhører regnskabsklasse D, i og med virksomheden blev børsnoteret i 1984. Virksomheden strækker sig helt tilbage til 1853, men opstod først med navnet Sanistål A/S i 1972, efter Lange og Unmack A/S fusionerede med Schøth A/S. Siden da har Sanistål opkøbt og fusioneret med en række andre virksomheder , opbygget 47 butikker fordelt over hele landet og beskæftiger i dag 1.600 medarbejdere. Udover det landsdækkende butiksnet i Danmark, er Sanistål også repræsenteret i Tyskland, Polen, Letland og Litauen... Køb adgang for at læse mere

SOP om Sanistål i Afsætning B og Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.