SOP om Royal Unibrew i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
  • 10
  • 32
  • 6799
  • PDF

SOP om Royal Unibrew i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

Her finder du et SOP som med fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi behandler virksomheden Royal Unibrew. Opgavens redegørelse er af virksomheden og hvad begrebet strategi dækker over.

Herefter analyseres interne og eksterne forhold ved Royal Unibrew med fokus på spørgsmålene - Hvordan kan det være at Royal Unibrew er blevet så store? Og hvilke muligheder har de i fremtiden?

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 5
3. Metode 6
3.1 Analyseniveauer 6
3.2 Søgestrategier 6
3.3 Primære og sekundære data 6
3.4 Analysemetoder 6
3.4.1 Komparativ metode 6
3.4.2 Kvantitative metode 6
4. Redegør for virksomheden Royal Unibrew samt begrebet strategi 7
4.1 Royal Unibrew 7
4.1.1 Vision 7
4.1.2 Mission 7
4.2 Hvad er begrebet strategi? 8
4.2.1 Vækstrategier 9
5. Foretag en analyse af Royal Unibrews interne og eksterne forhold med fokus på den økonomiske situation og udvikling. 13
5.1 Interne analyser 13
5.1.1 Økonomisk analyse af Royal Unibrew 13
5.1.2 Værdikæde 18
Del-konklusion 19
5.2 Eksterne analyser 20
5.2.1 Porters 5 forces 20
Del-konklusion 22
5.2.2 PEST – analyse 22
Del-konklusion 23
6. Med udgangspunkt i ovenstående analyse bedes du diskutere og vurdere forskellige strategiske muligheder for Royal Unibrew. 24
6.1 Vækststrategi 24
6.2 Konkurrencestrategi 25
6.3 Promotionsstrategi 27
6.4 prisstrategi 27
7. Konklusion 29
8. Kildeliste/litteraturliste 30
8.1 Årsrapport 30
8.2 Bøger 30
8.3 Hjemmesider 30
8.4 Artikler 31
8.5 Andre 32
9. Bilag 33
Bilag 1 33
Bilag 2 33

Uddrag

2. Indledning
Det var de gamle egyptere som menes at være de første til at brygge øl. Øllet smagte noget anderledes end det gør i dag, grundet de forskellige ingredienser man benyttede. I Danmark fik vi først kendskab til øllen i 1300-1500 tallet, og det har taget sin fart siden dengang. Øllet har fået en stor betydning for gamle, såvel som unge. Det er noget som forbinder mennesker med hinanden til sociale events, og en af de største bryggerivirksomheder på det danske marked, som bidrager til dette, er Royal Unibrew. Der vil i opgaven blive redegjort for Royal Unibrew og hvad begrebet strategi egentlig er. Herefter vil Royal Unibrew blive analyseret både internt og eksternt. Hvad kan det være at Royal Unibrew er blevet så store? Og hvilke muligheder har de i fremtiden? Det vil der blive vurderet til sidst i denne opgave, på baggrund af analysen.

3. Metode
3.1 Analyseniveauer
Jeg har igennem de vigtigste afsætnings- og virksomhedsøkonomiske analyser, i form af en regnskabsanalyse, en værdikæde, en Porters five forces og PEST-analyse, fået udredt Royal Unibrews interne såvel som eksterne sider. Disse analyser har skulle resultere i en vurdering af hvilke strategiske muligheder virksomheden har i fremtiden, inden for både konkurrence og vækststrategier.

3.2 Søgestrategier
Til udarbejdelsen af dette SRP, er der blevet benyttet internettet til informationssøgning. Der er blevet gjort brug af ”google” til at komme på sporet af troværdige kilder, som har været med til at udforme denne opgave. Herudover er der gjort stor brug af virksomhedens årsrapport for de seneste tre år, som er blevet skaffet fra skoda.emu.

3.3 Primære og sekundære data
Ved hjælp af primær data er der blevet udarbejdet en analyse af virksomhedens økonomiske situation, i form af en rentabilitet, indtjeningsevne, samt likviditet og soliditetsgrads analyse.

De sekundære data der er blevet benyttet, er blevet fundet på internettet, eller igennem virksomhedens årsrapport som er blevet downloadet på skoda.emu.

3.4 Analysemetoder
3.4.1 Komparativ metode
Der er blevet brugt den komparative metode i regnskabsanalyse, til at sammenligne Royal Unibrews økonomi med nogle af de andre bryggerier i branchen. Derudover er der blevet brugt en porters five forces til at sammenligne Royal Unibrew med bryggerier både i Danmark, men også globalt... Køb adgang for at læse mere

SOP om Royal Unibrew i Afsætning og Virksomhedsøkonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.