SRP om renæssancen i Fysik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik A, Historie A)
 • 10
 • 34
 • 10766
 • PDF

SRP om renæssancen i Fysik A og Historie A

SRP om verdensbilledet i renæssancen, Galilleis liv og Keplers love.

SRP'et, som er skrevet i Fysik A og Historie A, ser på kirkens holdninger til og reaktioner på naturvidenskabelige opfattelser af verdensbilledet i tiden frem til Galileis og på Keplers love.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for kirkens holdninger til og reaktioner på naturvidenskabelige opfattelser af verdensbilledet i tiden frem til Galileis.

Formuler Keplers 3 love.

Definer kraftmoment, impulsmoment og impulsmomentsætningen. Gør rede for arealsætningen (Keplers 2. lov).
Benyt Keplers 2. lov til at beregne perihelhastigheden for Halleys komet. Benyt et regneark til at simulere bevægelsen af Halleys komet og undersøg om banen er en ellipse og om dens mekaniske energi er konstant.

Undersøg om planeterne i deres bevægelse om Solen opfylder Keplers 3. lov. Undersøg det samme for Jupiters måner.

Der ønskes på grundlag af en analyse af et udvalg af Galileis breve samt selvvalgte kilder en diskussion af forskellene mellem kirkens og naturvidenskabens forståelse af verdensbilledet.

Indhold

Abstract 3
Indledning 6
1. Introduktion til historie delen 7
1.1 Kirken og Det Geocentriske Verdensbillede 7
1.11 Antikken Grækenland 7
1.12 Kristendommen og verdslige viden 7
1.13 Aristoteles er kun et menneske 7
1.2 Renæssancen – Europa bliver genfødt 8
1.21 Heliocentriske verdensbillede 8
1.3 Galilei og de første observationer 8
1.31 Galilei Bio 8
1.32 Kikkertinstrumentet og Galileis første observationer 9
1.33 Brev til Kepler (kilde 1) 9
1.331 Begrundelse 9
1.332 Før læsningen 9
1.333 Analysen 9
1.4 Kirken begynder at angribe 10
1.41 Bibelen skal fortolkes (Brev til hertuginden af Toscana Kilden: 2) 10
1.411 Begrundelse 10
1.412 Før læsningen og analyse 10
1.42 Galilei får en advarsel (Brev til Paolo Foscarini Kilde: 3) 11
1.421 Begrundelse 11
1.421 Før læsning og analyse 11
1.5 – Diskussion 12
1.6 - delkonklusion 13
2. Introduktion til den teoretiske fysik del 13
2.1 Jævn Cirkelbevægelse 13
2.2 Ellipser 14
2.21 Planeter bevæger sig i ellipser 14
2.3 Impuls og energiniveau 15
2.31 Energi 16
2.4 Impulsmoment og kraftmoment 18
2.41 Moment 18
2.42 Impulsmoment og Kræftmoment 18
2.43 Halleys Komet 19
2.44 Hastigheden 20
3. Introduktion til undersøgelse af Keplers 2. og 3. lov 21
3.1 Keplers 2. Lov 21
3.12 Halleys komet 22
5
3.121 Før arbejde 22
3.122 Beregninger og efterarbejde 24
3.123 Bemærkninger 26
3.124 Delkonklusion 26
3.2 Keplers 3. Lov 26
3.21 Solen og Planeterne 27
3.211 Efterarbejde og beregninger 27
3.22 Jupiter og dens måner 28
3.23 Efterarbejde og beregninger 28
3.23 Bemærkninger 29
2.24 Delkonklusion 29
Konklusion 30
Historie 30
Fysik 30
Litteraturliste 31
Bilag: 34

Uddrag

Indledning

Hvis man ikke tvivler på, hvad man allerede ved, hvilken motivation vil man så have for at lære mere? Det er især sandt i videnskaben, hvor eksperimenter og forsøg på at acceptere eller afslå hypoteser er kernen til metodologi. Ved ikke at antage at en hypotese eller information er rigtig, samtidig med at man er åbensindet, kan man opnå egenskaben til at lære og vokse sin viden.

Eksempler på personer der har tvivlet og opnået en viden, der har revolutioneret den måde mennesket ser verden på, er Galileo Galilei og Johannes Kepler. De var begge med til at bevise det Heliocentriske system ved at tvivle på det gamle ptolemæiske verdensbillede.

Jeg har ud fra fagene Fysik og Historie valgt at give et indblik i tiden op til og under renæssancen, da det er en vigtigt, og også interessant periode, fordi det var i den periode det heliocentriske system blev bevist af Galilei og Kepler. Jeg vil også redegøre for kirkens holdninger og synspunkter for videnskab og antikkens filosoffer. Derudover vil jeg definere, en ellipse, impulsmoment, kraftmoment og den mekaniske energi for et astronomisk objekt. Herudover vil jeg definere Keplers 2. og 3. lov og undersøge, om de gælder ved at simulerer Halleys komets banen. Yderlige vil jeg undersøge om Jupiters måner og planeterne egentlig kredser om et centrallegeme, der har en masse, som er lig med Jupiters og Solens.

Opgaven vil være opdelt i 3. dele.
En historisk redegørende og analyserende del. (s. 7-13)
En fysik del, der indeholder en teoretisk gennemgang og beviser. (s. 13-21)
En fysik del, der indeholder en analyserende del af Keplers 2. og 3. love. (s. 21-29)

Opgaven er opdelt på overstående måde, da det virker naturligt for mig først at redegøre, hvad kirkens holdninger var til videnskab, så analyser Galileis og Kirkens holdninger til det heliocentriske system og til sidst slutte af med at undersøge om, det du nu opdagede også passede.

Der er i opgaven anvendt historiske- og videnskabelige bøger og artikler. Herudover har jeg brugt historiefagets kildekritiske værktøjskasse til at analysere historiske kilder.

Introduktion til historie delen

I følgende afsnit (Mellem 1.1 og 1.5) vil der være et indblik i perioden op til og under renæssancen. Herudover vil afsnittet komme ind under kirkens holdninger til antikkens filosofi, videnskab og det heliocentriske verdensbillede. Der vil bl.a. også indgå 3 analyserende dele af historiske kilder af Galilei og Roberto Bellarmine... Køb adgang for at læse mere

SRP om renæssancen i Fysik A og Historie A

[1]
Bedømmelser
 • 07-12-2023
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Kun adgang til 50% af dokumentet