SOP om musik i markedsføring i Afsætning og Psykologi

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Psykologi B, SOP)
  • 12
  • 32
  • 7658
  • PDF

SOP om musik i markedsføring i Afsætning og Psykologi

Et SOP om sansemarkedsføring, særligt musik, i fagene Psykologi B og Afsætning A.

I analysen inddrages musikmarkedsføring i tv-reklamer for Tuborg, Thansen og Oister samt musikmarkedsføring i butik med Abercrombie & Fitch som case.

Opgaveformulering

Gør rede for begrebet sansemarkedsføring, med særlig fokus på musik som auditivt virkemiddel.

Analyser med udgangspunkt i selvvalgte virksomheder, hvordan brug af musik i markedsføring kan påvirke målgruppers forbrugeradfærd.

Vurder på baggrund af dine analyser fordele og ulemper ved virksomheders brug af musik i markedsføring. I forlængelse af analyse og vurdering bedes du diskutere etik i forhold til virksomhedernes brug af sansemarkedsføring.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Metode 4
1. Sansemarkedsføring med fokus på musik som auditivt virkemiddel 5
1.2 Sansemarkedsføring - definition og funktion 6
1.3 Menneskets sanser og anvendelsen af disse 6
1.3.1 Synssansen - et visuelt virkemiddel 7
1.3.2 Lugtesansen - den mest direkte og grundlæggende sans 7
1.3.3 Smagssansen - den svageste sans 7
1.3.4 Følesansen - sansen der gør mennesket risikovilligt 8
1.3.5 Høresansen - sansen, der skaber sindsstemninger 8
1.3.5.1 Høresansen som auditivt virkemiddel i markedsføring 8
1.4 Delkonklusion 10
2. Musikmarkedsføring og forbrugernes forbrugeradfærd 10
2.1 Musikmarkedsføring i butik - Abercrombie & Fitch 10
2.1.1. Abercrombie & Fitch som koncept 10
2.1.2 Oplevelsesrummet 11
2.1.3 Kundernes interaktion med personale 12
2.1.4 Kundernes interaktion med andre kunder: 13
2.2 Musikmarkedsføring i tv-reklamer 14
2.2.1 Tuborgs reklame for Julebryg 15
2.2.2 Thansen - så kører det for dig 16
2.2.3 Oister - Nu skal den ha´ gas i bedste western stil! 17
2.3 Delkonklusion 18
3. Fordele og ulemper ved brug af musikmarkedsføring, og etik i forbindelse med sansemarkedsføring 19
3.1 Fordele og ulemper ved musikmarkedsføring 19
3.2 Etik og manipulation i forbindelse med sansemarkedsføring 21
3.3 Delkonklusion 23
Konklusion 24
Litteraturliste 26
Bilag 32
Bilag 1 - udvikling i økonomisk værdi 32

Uddrag

Indledning
Vi lever alle i en verden, hvor der eksisterer over 300.000 virksomheder bare i Danmark , der alle forsøger at påvirke os forbrugere til at købe netop deres produkt. Derfor er det endnu vigtigere end nogensinde før som virksomhed at formå at differentiere sig fra ens konkurrenter. Derudover er konsumenterne blevet mere forventningsfulde, hvorved det er blevet et markedskrav at kunne leve op til disse forventninger. Samlet set lever vi altså i en verden med meget hård konkurrence, og hvor det er fristende at bruge umoralske kneb for at kunne eksistere som virksomhed.
En måde, hvorpå man kan differentiere sig fra ens konkurrenter og leve op til forbrugernes høje krav er ved brug af sansemarkedsføring, der er på vej frem både i Danmark og i udlandet. Stadig er fænomenet ikke så udbredt, og der er derfor en del mere eller mindre uopklarede spørgsmål i forbindelse med sansemarkedsføring såsom: Hvad er sansemarkedsføring og herunder musikmarkedsføring egentlig? Hvordan kan virksomheder eksempelvis anvende musik i markedsføringen for at påvirke deres målgruppe? Hvad er fordelene og ulemperne ved musikmarkedsføring, og er det overhovedet moralsk korrekt at anvende denne type af markedsføring?

Metode
I denne opgave har jeg anvendt Blooms taksonomiske niveauer, bestående af redegørelse, analyse og vurdering/diskussion.
Jeg har anvendt sekundære datakilder, idet informationerne til de afsætningsøkonomiske analyser allerede er indsamlet. Fordelene ved det er, at denne type datakilde er lettilgængelig og nem at indhente. Til gengæld er ulemperne, at disse ofte er upræcise og utilstrækkelige, der er usikkerhed om kvaliteten, og de er indhentet til andre formål end mit projekt. Jeg har hovedsageligt anvendt eksterne datakilder, hvilket betyder at kilderne er fundet uden for virksomheden. Jeg har anvendt desk research med brug af primært kvalitative metoder. Det vil sige, at jeg har fundet oplysninger ved brug af min computer, uden at jeg selv har indsamlet dem, og de data som jeg har fundet primært er bløde data. Desuden har jeg også anvendt kildekritik.
De psykologiske metoder jeg har anvendt er den natur-, human- og samfundsvidenskabelige tradition til at belyse min problemstilling. Den naturvidenskabelige tradition består i, at jeg har set på, hvordan eksempelvis musik påvirker mennesket biologisk. Den samfundsvidenskabelige tradition kommer til udtryk i form af, at jeg har set på, hvordan musik påvirker målgruppens købsadfærd og interaktion mellem eksempelvis kunderne i en butik. Desuden har jeg set på bevidste- og ubevidste processer hos mennesket, som hører under humanvidenskaben.
Afsætning har i min opgave bidraget med et virksomhedsøkonomisk syn på min problemstilling. På denne måde har jeg eksempelvis kunne anvende teorien om oplevelsesrummet, som har været meget anvendelig i forbindelse med min analyse af Abercrombie & Fitchs musikmarkedsførings påvirkning af målgruppens forbrugeradfærd. Faget haft sine begrænsninger i form af, at faget udelukkende er samfundsvidenskabeligt. Derfor har afsætning eksempelvis ikke kunne bidrage til at forstå, hvordan mennesket biologisk set reagerer på påvirkningen fra musik. Psykologi derimod kunne belyse denne side af problemstillingen. Fagene har virket rigtig godt sammen, og de har suppleret hinanden rigtig godt.

1. Sansemarkedsføring med fokus på musik som auditivt virkemiddel
Gennem tiden har markedsføring udviklet sig gennem tre faser, som kaldes Marketing 1.0, 2.0 og 3.0. Sansemarkedsføring hører under den nyeste markedsføringsfase ved navn Marketing 3.0, som er på vej frem men endnu ikke anvendes af så mange virksomheder. Ved denne type markedsføring anses forbrugerne som hele mennesker med hjerte og ånd. Markedsførerne forsøger at gøre forbrugerne fuldt ud tilfredse ved på intet tidspunkt at glemme forbrugernes behov... Køb adgang for at læse mere

SOP om musik i markedsføring i Afsætning og Psykologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om musik i markedsføring i Afsætning og Psykologi.