SRP om magtforholdet mellem hvide og sorte i USA | Samfundsfag A og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 12
  • 27
  • 8672
  • PDF

SRP om magtforholdet mellem hvide og sorte i USA | Samfundsfag A og Engelsk A

Dette er et SRP, der arbejder med den sorte befolkningsgruppes vilkår i det amerikanske samfund og magtforholdet mellem sorte og hvide i USA.

I redegørelsen bliver magtbegrebet som forstået hos Michel Foucault vendt samt den poststrukturalistiske identitetsteori.

I undersøgelsen anvendes engelskfaget til at analysere to sange, som i opgaven anses som lyrik, af Kendrick Lamar og en af 2pac, der belyser magtforholdet i USA som set hos de to lyrikere.

I diskussionen belyses spørgsmålet om, det amerikanske samfund bærer præg af et ulige magtforhold.

Sange, der er analyseret:
"Changes" af Tupac Shakur fra 1992
"The Blacker the Berry" af Kendrick Lamar fra 2015
"Good Kid" af Kendrick Lamar fra 2012

Lærers kommentar

Redegørelsen indeholdte svære begreber og teorier, hvilket bliver besvaret og formuleret rigtig godt. Undersøgelsen er fremragende - der blev udvist bredt og dybt kendskab til de engelskfaglige begreber, der knytter sig til digt- og lyrikanalyse. Diskussion er god og fint struktureret, indeholder relevante argumenter for besvarelsen af opgavens spørgsmål.

Elevens kommentar

Det var diskussionsdelen, der kunne forbedres. Her skulle, der arbejdes med flere vinkler samt et lidt mere dybdegående arbejde herved.

Indhold

Indledning 1
Magt, identitet og diskurs 1
Magt og diskurs 1
Identitet 3
Delkonklusion 3
Fortællingen om magt i hiphop/rap-sangtekster 4
Changes 4
The Blacker the Berry 7
Good kid 11
Delkonklusion 13
Magtforholdet i USA 13
Delkonklusion 19
Konklusion 19
Litteraturliste 21
Bøger 21
Artikler på internettet 21
Uden forfatternavn 21
Med forfatternavn 21
Statistikker på internettet 21
Bilagsmateriale 22
Bilagsmateriale 23

Uddrag

Indledning
De seneste år har der været et stort fokus på den sorte befolkningsgruppe i USA. Denne gruppe har førhen været udsat for mangt og meget i det amerikanske samfund, som fx slaveriet, der satte dybe spor i opfattelsen af denne gruppe. Men i de senere år er debatten for alvor blusset op, hvilket kan ses i de mange protestgrupper og bevægelser, der er kommet. Protesterne og demonstrationerne udgør blot en brøkdel af beretningerne om et uretfærdigt system i USA, hvor den sorte befolkningsgruppe diskrimeres og stigmatiseres. Men er det tilfældet? For hvordan er relationen mellem hvide og sorte egentlig i det amerikanske samfund? Er der er en disproportion mellem muligheder, magt og andre forhold hos de to grupper?

Jeg vil i denne opgave arbejde imod målet om at determinere, hvordan forholdet mellem sorte og hvide er i USA. Det gør jeg ved at redegøre, med udgangspunkt i Michel Foucault, for magt, identitet og diskurs. Eftersom disse begreber dækker over et meget abstrakt og omfattende teoretisk felt hos Foucault, vil jeg indskrænke det til det, der har relation til mit emne. Dette betyder, at jeg blot vil redegøre for det essentielle i Foucaults magt- og diskursbegreb og ikke arbejde med det i forlængelse af disciplinering og panoptikon. Derudover begrænser jeg også min redegørelse for identitetsbegrebet til blot at omhandle den poststrukturalistiske identitetsteori, da rammerne for denne udspringer af lignende et felt, som det Michel Foucault arbejder med. Herefter analyserer jeg i forlængelse af begrebet diskurs og den poststrukturalistiske identitetsteori udvalgte hiphop/rap-tekster, da disse er en del af diskursen omkring den sorte befolkningsgruppe, hvilket dermed også gør dem gældende for denne gruppes selvopfattelse og identitet. Slutteligt vil jeg diskutere, med udgangspunkt i empirisk data, hvordan det, der i sangene optræder som en subjektivt oplevelse af magtforholdet, forholder sig i den virkelige verden. Undervejs igennem hele opgaven bruger jeg betegnelser som den sorte befolkningsgruppe og afroamerikanere, derfor vil jeg nu fastlægge, hvordan disse begreber skal forstås. Disse to betegnelser dækker i opgaven over individer, der er sorte i hudfarve, men ikke latinamerikanere.
Magt, identitet og diskurs

Magt og diskurs
Først og fremmest er et vigtigt element i Michel Foucaults teori om magt, at denne ikke er tillagt en bestemt institution eller magtindehaver, men at det er en elementær kraft, som hele tiden er i... Køb adgang for at læse mere

SRP om magtforholdet mellem hvide og sorte i USA | Samfundsfag A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.