SRP om Lawrence of Arabia og krigen i Mellemøsten 1914-1918

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Historie A)
  • 10
  • 20
  • 6842
  • PDF

SRP om Lawrence of Arabia og krigen i Mellemøsten 1914-1918

Bliv inspireret med dette SRP om Thomas Edward Lawrence (Lawrence of Arabia) og Englands engagement i mellemøsten under 1. verdenskrig.

SRP'et består af en gennemgang af krigen i Mellemøsten fra 1914-1918. Herunder bliver der redegjort for Englands rolle i 1. verdenskrig med særligt fokus på Englands engagement i Mellemøsten. På baggrund af bogen "Seven Pillars of Wisdom" analyseres og fortolkes T.E. Lawrences selvfremstilling af sin helterolle i Mellemøsten.

Afslutningsvis diskuteres det, hvilken betydning Englands engagement i Mellemøsten havde efter krigens afslutning, heri vurderes T. E. Lawrences rolle.

Lærers kommentar

Største ros var, at min opgave var original (fik fortalt af min historielærer, at hun i al sin tid som lærer aldrig har modtaget en SRP om det givne emne).

Største kritik var, at jeg enkelte steder ikke henviste godt nok til mine kilder, dette kan have fatale følger for ens karakter da det i enkelte tilfælde (heldigvis ikke for mig) opfattes som plagiat.

Indhold

Indledning 3
Englands rolle i 1. verdenskrig 3
T. E. Lawrences selvfremstilling i Seven Pillars of Wisdom 8
Englands engagement i Mellemøsten efter Osmannerrigets fald 14
Konklusion 18
Litteraturliste 18

Uddrag

Indledning

Kamphandlingerne i 1. verdenskrig i Mellemøsten, strakte sig fra den 29. oktober 1914 til den 30. oktober 1918. De stridende parter i området, bestod som i resten af krigen af centralmagterne imod ententemagterne. Heraf var det dog fortrinsvis det britiske imperium, det russiske kejserige samt den arabiske Revolte, imod det Osmaniske Rige og det tyske kejserrige. Krigen i Mellemøsten var en konflikt baseret på diverse interessefaktorer fra begge sider. En af disse interessefaktorer var arabernes længsel efter selvstændighed, hvilket dannede grundlag for Thomas Edward Lawrence involvering i konflikten. En mand der på baggrund af sine eventyrlige foretagender i den arabiske modstandsbevægelse har opnået legendestatus. Denne opgave består således af en taksonomisk gennemgang af krigen i Mellemøsten fra 1914-1918. Der vil heri blive redegjort for Englands rolle i 1. verdenskrig med særligt fokus på Englands engagement i Mellemøsten, på baggrund af bogen Seven Pillars of Wisdom blive analyseret og fortolket på T.E. Lawrences selvfremstilling af sin helterolle i Mellemøsten, og afslutningsvis blive diskuteret hvilken betydning Englands engagement i Mellemøsten havde efter krigens afslutning, heri vil T. E. Lawrences rolle atter blive vurderet.
Englands rolle i 1. verdenskrig

Det britiske imperium var en af de største, hvis ikke den største aktør i 1. verdenskrig. I årene op til og under 1. verdenskrig, var imperialismens tanker ikke for Englands vedkommende helt ovre. Storbritannien var fortsat et imperium, og under dette imperium hørte lande som Canada, Australien, Indien og adskillige afrikanske lande. Dette resulterede i britisk overlegenhed når det kom til handel og logistik, netop fordi briterne havde et omfattende netværk af handelsrouter over hele verden. Derudover havde briterne taget i betragtning af konkurrenterne, en astronomisk flåde. Dette hang sammen med deres status som kolonimagt, eftersom de kunne dominere havene fra mange forskellige stedet verden over. Briternes flåde var b.la. også grunden til Storbritannien ...

---

T. E. Lawrences selvfremstilling i Seven Pillars of Wisdom

Thomas Edward Lawrence spillede som sagt en essentiel rolle for krigen i Mellemøsten. Han var en mand med et sæt egenskaber, man sjældent ser forbundet, og dette var en afgørende faktor for den arabiske revolte. Et af de egenskaber han besad, men som han dog før for alvor praktiserede efter krigen, var hans forfatterskab. I 1922 udgav Lawrence bogen ”Seven Pillars of Wisdom”. Dette var hans selvbiografi, og omhandlede selvfølgeligt derfor hans tid i den arabiske revolte. Bogen giver et overvejende godt billede af personen Thomas Edward Lawrence, og et til dels godt billede af den historiske periode 1914-1918 under 1. verdenskrig i Mellemøsten. Seven Pillars of Wisdom er ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Lawrence of Arabia og krigen i Mellemøsten 1914-1918

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.