SRP om Jødeforfølgelse og The Merchant of Venice

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 12
  • 27
  • 8508
  • PDF

SRP om Jødeforfølgelse og The Merchant of Venice

SRP i Historie og Engelsk om jødeforfølgelser.

I opgaven bliver jødeforfølgelserne op igennem middelalderens Europa og Storbritannien undersøgt vha. en grundig redegørelse for de historiske begivenheder, der i Storbritannien og resten af Europa lagde til grund for jødernes status ved middelalderens udgang, samt den række af udvisninger der fandt sted i den sene middelalder.

Derefter indeholder opgaven en diskussion af grundene til at jøderne blev forfulgt i Europa og Storbritannien, for så at perspektiverer dette til en række uddrag fra Shakespeares The Merchant of Venice.

Her redegøres for jøden Shylock, hans værdier og konflikt med de kristne. Slutteligt følger en diskussion hvori det vurderes, med den historiske fremstilling og diskussion i baghovedet, hvorvidt stykket repræsenterer engelsk antisemitisme i perioden.

Der bliver arbejdet grundigt med historiske kilder, der beretter om Middelalderens intensiverende jødeforfølgelser, særligt Dr. M. Kayserlings gennemgang af begivenhederne før- under- og efter den britiske masseudvisning af jøder i 1290. I engelskdelen følger en grundig analyse af Shakespeares The Merchant of Venice og dens syn på - samt fremstilling af - antisemitisme.

Lærers kommentar

Der var ingen vedlagte kommentar, men min lærer fortalte mig at censor var særligt imponeret over opgavens inddragelse af kongemagtens indflydelse. Der var dog for mange sproglige fejl i opgaven.

Studienets kommentar

Vær opmærksom på, at denne opgave indeholder lidt sproglige fejl og misforståelser.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Hoveddel 4
Jødeforfølgelse i middelalderens Europa 4
Kristen antisemitismes eksistensgrundlag 4
Antisemitismens tiltagen henover den sene middelalder 5
Jødeforfølgelse i middelalderens England 7
Optrapning af engelsk antisemitisme 8
Edvard d. førstes bekendtgørelse om udvisningen af Engelske jøder 10
Hvorfor blev jøderne forfulgt? 11
The Merchant of Venice 14
Kort om stykket 14
Shylock og den dramatiske opbygning 15
Shylocks værdier og konflikt med de kristne 18
Repræsenterer The Merchant of Venice engelsk antisemitisme i perioden? 21
Opsamling 23
Litteraturliste 25
Bøger og film 25
Hjemmesider 25
Artikler 26
Bilag 27
Bilag 1 27
Bilag 2 27

Uddrag

Forfølgelser af jøder har stået på i årtusinder. Vi ved det alle og det er en kendsgerning vi har svært ved at rumme. Af samme grund er antisemitismen i dag langt fra udbredt i Europa. Dette skyldes til dels religionens reducerede indflydelse på samfundet, men i sær også det epokegørende tilfælde anden verdenskrig, hvor nazisterne nåede at udrydde mere end 6 millioner jøder. Middelalderen udgjorde dog ligeledes en periode hvori jødeforfølgelserne var af særligt graverende karakter. Den sene middelalder bød som et resultat heraf på en række landes udvisninger af jøder. England var blandt disse lande og William Shakespeare voksede derfor op i et land hvor den jødiske kultur ikke var at finde, men hvori fordomme og stereotyper levede videre i den engelske bevidsthed. Blandt Shakespeares største værker findes The Merchant of Venice, som paradoksalt nok portrætterer en jødisk pengeudlåner som stykkets skurk.

Men hvorfor valgte man at udvise jøderne i store del af Europa- og navnligt England? Hvordan var det egentlig at Shylock fremstilledes i stykket? Hvor vidt er stykket repræsentativ for periodens antisemitisme i England? Dette vil jeg diskuterer i lyset af en historisk fremstillig af middelalderens jødeforfølgelse i Europa og særligt Storbritannien.

Jødeforfølgelse i middelalderens Europa
Forfølgelser af jøder har på sin vis altid fulgt det jødiske folk. Esters Bog fra Det Gamle Testamente byder f.eks. på beretninger om en stor udryddelsesaktion mod jøder i antikkens Perserrige. De hedenske samfunds jødeforfølgelser anses dog ikke som værende af lige så graverende karakter som dem af de kristne, der med tiden har medført utallige massakrer på det jødiske folk. I middelalderen var der særligt meget antisemitisk aktivitet i det kristne Europa. Perioden bød f.eks. på en lang række ritualmord, masseudvisninger og beskyldninger begået- og rettet i mod det jødiske folk. I det følgende afsnit vil jeg udarbejde en fremstilling af middelalderens jødeforfølgelse i Europa.

Kristen antisemitismes eksistensgrundlag
Jesus Kristus var praktiserende jøde, men hans liv, lære og død for vore synder er selve fundamentet kristendommen bygger på. Man kan altså se kristendommen som en afstikker fra jødedommen. De tidlige kirkefædre udformede i kristendommens første århundreder en argumentation der byggede på at gud havde fravalgt det jødiske folk efter deres forkastelse af Jesus som hans søn, og da Jerusalem og det ikoniske tempel heri blev ødelagt i år 70 e.Kr. optrådte dette som bevis for kirkefædrenes argumentation. Jøderne blev forvist fra deres eget hjemland og det udslettede samtidig en vigtig søjle i den jødiske nationalidentitet (jf. Templet) og på den måde bidragede det til en videre splittelse hos et i forvejen splittet folk. Argumentationen hos de kristne kirkefædre gik endvidere på at kirken skulle stå som det nye Israel og at det kristne folk nu var guds udvalgte. Den kristne gud varierer desuden fra den jødiske, i og med den kristne gud er den barmhjertige, imens den jødiske blev kaldt den retfærdige... Køb adgang for at læse mere

SRP om Jødeforfølgelse og The Merchant of Venice

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Jødeforfølgelse og The Merchant of Venice.