SRP om identitet og Lol-lita

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
  • 10
  • 24
  • 6883
  • PDF

SRP om identitet og Lol-lita

Studieretningsprojekt (SRP) om identitet og en analyse af digtsamlingen Lol-lita af Sofie Diemer Leonhardt fra 2016 med fagene Dansk A og Samfundsfag A.

Indhold

1 Abstract 2
3 Indledning 1
4 Redegørelse for relevant samfundsfaglig teori 1
4.1 Socialisation og identitetsdannelse 1
4.2 Redegørelse af det senmoderne samfund 3
4.3 Redegørelse af netværksindividet 5
5 Analyse og fortolkning af Sofie Diemers digtsamling LOL-LITA 6
6 13
7 Diskussion af hvorvidt bogen giver et realistisk billede af at være ung i dag. 13
8 16
9 Konklusion 16
10 Litteraturliste 17
10.1 Bøger: 17
10.2 Artikler - og materialer fra internettet: 17
11 Bilag 19
11.1 Bilag 1: 19
11.2 Bilag 2: 19
11.3 20
11.4 Bilag 3: 20
11.5 Bilag 4: 20
11.6 Bilag 5: 22

Uddrag

Indledning
Det danske samfund er i dag karakteriseret som det senmoderne samfund, et samfund som har udviklet sig rigtig meget og stadig gør, for at blive til det det er i dag. Denne udvikling medfører både positive og negative konsekvenser, det ses specielt hos nutidens generation af unge som er vokset op i dette samfund.

Jeg vil i denne opgave undersøge de negative konsekvenser i det senmoderne samfund og hvordan de påvirker de unges identitet. Det vil jeg gøre ved at redegøre for relevant samfundsfag-lig teori. I denne forbindelse har det været relevant at redegøre for socialisation og identitetsdan-nelse for at finde ud af hvordan identiteten dannes og senere hvordan denne dannelse så kan på-virkes. Oven i det har det været relevant at redegøre for det senmoderne samfund og dets udvik-ling da det er i denne tid jeg undersøger de unge. Det har endvidere været redegørelsen væsentlig at inddrage en redegørelse af netværksindividet da det er en stor del af det senmoderne samfund og de unge i det samfund.

Dernæst vil der i opgaven være en analyse og fortolkning af Sofie Diemers Digtsamling: LOL-LITA. Her bruges en litterær analyse af digte for at indkredse de problematikker som Sofie Diemer tematisere hos de unge.

Til sidst vil opgaven diskutere hvorvidt bogen giver et realistisk billede af at være ung i dag. Til dette inddrages der relevante statistikker og undersøgelser.

---

Analyse og fortolkning af Sofie Diemers digtsamling LOL-LITA

LOL-LITA er en digtsamling skrevet af Sofie Diemer. Digtsamlingen er udgivet i 2016 og er Sofie Diemers første og indtil videre eneste udgivelse. LOL-LITA er en filterfri digtsamling med sex som hovedmotiv. Den handler om det at være ung i 2016 og virkelighed og ideal bliver i digtsamlingen sat op mod hinanden.
Digtets genre er et moderne digt med et interaktionslyrisk indhold. Kendetegnene for interaktions-lyrikken er at indholdet er meget præget af talesprog, hverdagssprog og kaos , som vi også ser det i digtsamlingen LOL-LITA i følgende citat:
”jeg er en lolcat/når jeg går ned ad/Nørrebrogade/en kæmpe pussy/der synes/at de turkise fli-ser/på Nørrebro station/ligner havet/i troperne/det er en flot kontrast/til den røde plads/der på Google Maps/ligner en stor menstruationsplet/i nuancerne nyt/og gammelt mens”
Her har vi altså et eksempel på det kaos der er i stroferne i digtsamlingen. Spontant fortæller hun, at hun føler sig som en ”lolcat” og i samme strofe lige pludselig fortæller, hvad hun synes Nørrebro station ligner. Den ”ligner havet i troperne”, men på Google Maps ligner den ”en stor menstruationsplet”. Hun kaster ordene ud, som hun ville sige dem, og helt ”uden filter”, præcis som i resten af digtsamlingen. Digtsamlingen har også nogle træk fra centrallyrikken som kredser om det lyriske jegs personlige oplevelser, tanker og følelser om, i dette tilfælde, at være ung kvinde i dag. Kendetegnene for centrallyrikken er et fast digterjeg som også ses i denne digtsamling. Det er gennem... Køb adgang for at læse mere

SRP om identitet og Lol-lita

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om identitet og Lol-lita.