SRP om Huntingtons Chorea og genterapi i Dansk A og Bioteknologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Bioteknologi A)
  • 12
  • 32
  • 9977
  • PDF

SRP om Huntingtons Chorea og genterapi i Dansk A og Bioteknologi A

Find inspiration i dette SRP om sygdommen Huntingtons chorea i fagene Bioteknologi A og Dansk A.

Med Bioteknologi-faget redegøres for sygdommen og en række relaterede emner. Herunder foreligger desuden en analyse af et uddrag af genet for humnat huntingtin.

Som en perspektivering af mulige fremtidige behandlingsmetoder med genterapi belyses de etiske overvejelser i form af argumentationsanalyse af en række artikler.

Opgaveformulering

Gør rede for sygdommen Huntingtons chorea, herunder den genetiske baggrund for sygdommen, arvegangen og de symptomer, den medfører.

Forklar, hvordan sygdommen i udbrud kan diagnosticeres, og hvordan fostre kan DNA-testes for sygdommen. Inddrag og analyser herunder bilag 1.

Belys eksisterende behandlingsmetoder til minimering af sygdommens symptomer, og diskuter mulige fremtidige behandlingsmetoder med genterapi.

Som en perspektivering af mulige fremtidige behandlingsmetoder med genterapi skal de etiske overvejelser i denne forbindelse belyses.
Som materiale bruges nogle forskellige selvvalgte artikler samt artiklen i bilag 2.

Tag udgangspunkt i disse artikler, redegør for hvilke synspunkter de indeholder, og analyser argumentationen. Diskuter de forskellige synspunkter i forhold til hinanden, og giv en vurdering af argumentationen.

Indhold

1.1 Indledning: 1
2.1 Hvad er Huntingtons chorea? 1
2.2 Symptomer 2
2.3 Genetiske baggrund 3
2.4 Virkning 4
2.5 Arvegang 7
2.6 Mutation 7
2.7 Hetero- og homozygot 8
2.8 Diagnosticering 8
2.9 Analyse af bilag 1 10
2.10 Eksisterende behandlingsmetoder 12
2.11 Fremtidige behandlingsmetoder 12
3.1 Redegørelse af synspunkter i bilag 2 14
3.2 Argumentationsanalyse af bilag 2 14
3.3 Redegørelse af synspunkter i bilag 3 17
3.4 Argumentationsanalyse af bilag 3 17
3.5 Redegørelse af synspunkter i bilag 4 19
3.6 Argumentationsanalyse af bilag 4 19
3.7 Vurdering 21
3.8 Etikformer 22
3.9 Diskussion 22
4.1 Konklusion: 23
Litteraturliste: 24
Bilag 1: 27
Bilag 2 28
Bilag 3: 32
Bilag 4: 36

Uddrag

1.1 Indledning:
Noget af det værste ved livet er de situationer, som man af og til havner i, hvor man ingen kontrol har. Man kan ikke kontrollere, hvad ændrer tænker eller gør. Man kan ikke kontrollere priserne på benzin, naturkatastrofer, vejret eller om posten kommer til tiden. Ligeledes kan man heller ikke kontrollere sin biologiske arv. Man kan ikke bestemme om man er født som mand eller kvinde, om man bliver tidligt skaldet, eller om man bliver høj nok til at komme i Den Kongelige Livgarde. Man kan heller ikke bestemme om man er født med en arvelig hjernesygdom som Huntingtons chorea, der medfører utallige demenslignende symptomer og ukontrollerbare bevægelser. At blive diagno-sticeret med en sygdom af sådan en kaliber er livsændrende. Men hvad nu hvis man kunne gå ind i DNA'et, og klippe i det for at forhindre sygdommen? I dag kan sygdommen kun modarbejdes symptomatisk, men forskere overalt i verden er fast besluttet på, at finde fremtidige behandlingsme-toder med genterapi mod sygdomme som Huntingtons chorea.
Ved genterapi er forbundet mange etiske spørgsmål. Da genterapi piller ved menneskets dele, så påvirker det også hele organismen. Det er ikke blot religiøse spørgsmål, som omhandler mennesket som Guds skabning, men det er også politiske spørgsmål. Sådan som det er i dag, kan genterapi knap nok bruges som behandlingsmetode mod sygdomme, men i fremtiden står vi måske i en hel anden situation, hvor man ikke længere kun bruger de genterapeutiske metoder til at kurere de syge, men også til at forbedre de raske. Der i naturligvis meget uenighed og dermed forskellige holdninger vedrørende genterapi og de etiske overvejelser. Hvor går grænsen? Er det okay at bruge genterapi for at fremme klogskab og skønhed, eller skal genterapi udelukkende bruges som behandlings-metode mod sygdomme som Huntingtons chorea? Er det i orden, at vi leger Gud? De spørgsmål og mange flere bør debatteres sådan, at vi i fremtiden bliver i stand til at lave velovervejede politiske tiltag vedførende grænserne for genterapi. Derfor er det vigtigt at kigge på argumentationen af holdningsbaserede tekster vedrørende genterapi.

2.1 Hvad er Huntingtons chorea?
Huntingtons chorea er en arvelig progredierende neurodegenerativ sygdom, som medfører en grad af kontroltab af kropslige bevægelser, ændring i adfærd og kognition samt demenslignende symp-tomer og dermed invaliditet. Sygdommen er opkaldt efter George Huntington, som i 1872 beskrev... Køb adgang for at læse mere

SRP om Huntingtons Chorea og genterapi i Dansk A og Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Huntingtons Chorea og genterapi i Dansk A og Bioteknologi A.