SRP om HPV-vaccine mod livmoderhalskræft og diskurser i Dansk A og Biologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Biologi A)
  • 12
  • 31
  • 125
  • PDF

SRP om HPV-vaccine mod livmoderhalskræft og diskurser i Dansk A og Biologi A

Her finder du et SRP om HPV vaccination (humant papillomavirus) med fokus på forskellige aktørers diskurser og italesættelse af HPV-vaccinen.

Kronikken "HPV vaccine har ingen plads i det danske vaccinationsprogram" af Sarah Grube Jensen og Christian Møller Jakobsen fra 13. august 2013 og artiklen "HPV-vaccine og bivirkninger" af Ann-Britt Kvernrød og Margit Nørgård Edmund fra 6. juli 2016 samt debatindlægget "Hvornår tager man HPV-vaccinens ofre alvorligt?" af Charlotte Nielsen fra 17 april 2015 inddrages.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for vaccination mod humant papillomavirus (HPV) med hensyn til baggrund og virkning.

Lav en diskursanalyse af forskellige aktørers italesættelse af HPV-vaccinen. Vurder på denne baggrund, hvorledes disse diskurser påvirker den bredere sociale praksis.

Diskuter brugen af HPV-vaccinen og de perspektiver, der ligger heri, og kom med en samlet vurdering af vaccinens sundhedsmæssige effekt. Vurder diskursernes mulighed for at opnå hegemoni.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Vaccination mod humant papillomavirus 4
Virus 4
Human papillomavirus 4
Livmoderhalskræft 6
Immunreaktion på virus 7
Vaccination mod HPV 8
Italesættelsen af HPV i Danmark 10
Nielsen, Charlotte: Hvornår tager man HPV-vaccinens ofrer alvorligt? 10
Kvernrød Ann-Britt & Nørgård Edmund, Margit: HPV-vaccine og bivirkninger 13
Grube Jensen, Sara & Møller Jakobsen, Christian: HPV Kronik 13-08-2013 15
Diskursiv praksis opsummeret 17
Diskursernes sociale kontekst 17
HPV-vacciners sundhedsmæssige effekt 20
Effektivitet 20
Bivirkninger 21
Perspektiver i brugen af HPV-vaccine 23
Diskursernes mulighed for hegemoni 24
Konklusion 26
Litteraturliste 27

Uddrag

Indledning
Infektion med HPV kan medføre flere forskellige typer kræft og kønsvorter, og siden den første HPV-vaccine blev godkendt i EU, har over 500.000 danske kvinder fået vaccinen, som menes at forebygge flere forskellige kræfttyper. Dog har vaccinen de seneste år mødt meget modstand i medierne, og er blevet mistænkt for en række alvorlige bivirkninger. Samtidig stilles der spørgsmålstegn ved vaccinens virkning samt myndighedernes pålidelighed. Nogle mener, at man ikke kan indføre en vaccine, der ikke er grundigere testet, imens andre mener, at man ikke kan vente de 20-30 år, det vil tage at se dens effekt, og at det vil være uetisk ikke at benytte vaccinen.
I følgende opgave gives en kort redegørelse for biologien bag livmoderhalskræft og vaccination mod HPV. Herefter analyseres tre tekster fra forskellige aktører i debatten for at få et overblik over de antagonistiske diskurser, der er opstået, hvordan der argumenteres, og hvordan disse påvirker den sociale praksis. Jeg vil også vurdere vaccinernes sundhedsmæssige effekt med udgangspunkt i forskellige studier og deres anvendelighed. Herefter vil jeg diskutere hvilke fremtidige perspektiver, der ligger i brugen af HPV-vaccine, for til sidst at vurdere de antagonistiske diskursers mulighed for at opnå hegemoni i Danmark ved blandt andet at anvende tidligere erfaring.

Vaccination mod humant papillomavirus

Humant papillomavirus (HPV) er en gruppe af vira, og er den mest almindelige seksuelt overførte infektion i verden, og 80% af alle mennesker vil have haft en HPV-infektion på et tidspunkt i deres liv1. HPV-infektioner er dog hyppigst uden symptomer, men kan i nogle tilfælde give kønsvorter, og i andre, sjældne tilfælde, give forskellige typer af kræft.

Virus
Virus omtales traditionelt i faget mikrobiologi, men adskiller sig fra mikroorganismer som bakterier, svampe og parasitter, idet virus ikke er celler, men små simple partikler med en diameter på 20-300nm. Virus består af arvemateriale, enten som DNA eller RNA, en proteinkappe, og i nogle tilfælde en virusmembran uden på proteinkappen. Virus indeholder i modsætning til celler ikke cytoplasma, kerne, ribosomer osv., og har derfor heller ikke et stofskifte, men afhænger i stedet af at inficere celler ved at trænge ind i dem og aflevere sit arvemateriale i værtscellens kerne, og dermed overtage cellens replikation. På den måde kommer værtscellen til at producere virussets arvemateriale, og danner nyt virus, der kan sprede sig og inficere flere celler i den inficerede organisme og senere
smitte andre organismer... Køb adgang for at læse mere

SRP om HPV-vaccine mod livmoderhalskræft og diskurser i Dansk A og Biologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.