SOP om Grøn Energi

  • HTX 3. år
  • SRP (Fysik A, Teknologi A, SOP)
  • 7
  • 18
  • 4721
  • PDF

SOP om Grøn Energi

SOP om grøn energi skrevet i fagene Fysik A og Teknologi A.

I opgaven er en redegørelse for hvad grøn energi er og hvordan man kan udvinde den. I den forbindelse kommer opgaven ind på hvilke energiformer, der er mest oplagte at bruge i Danmark og hvilke udfordringer der er, ved at sikre den fremtidige energiforsyning i Danmark.

Herefter er der fokus på brugen af vindenergi, hvordan den er opbygget og hvordan vindens kræfter påvirker møllen samt en mølles udbytte.

Til sidst analyseres der på fremtidsmulighederne for den danske vindmølleproducent Vestas i både Danmark og udland.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstrakt 0
Indledning 1
Grøn energi 2
De forskellige grønne energiformer 2
Vedvarende energi i Danmark 4
Vindmøllens opbygning 5
Kræfterne på en vindmøllevinge 8
Rotoren har 3 vinger 9
Effektiviteten for en vindmølle 10
Maximal udnyttelse af vinden 11
Vestas 12
konklusion 14
Litteraturliste 15
Bøger: 15
Links: 15

Uddrag

INDLEDNING
Det var en kæmpe revolution verden over da man fik maskiner til massefremstilling tilbage i det 18. århundrede. Maskinerne fungerede ved hjælp af olie, gas og kul, men det var der ingen som satte spørgsmålstegn ved; man havde ikke den fjerneste viden om, at det var skadeligt for klodens miljø og som udviklingen øgedes, blev forbruget større og større.
Det er først indenfor de seneste årtier at skaderne har vist sig: jordens lagre af fossile brændstoffer er ved at være brugt op, og der går mange millioner af år før de er reproduceret. Derudover er jordens temperatur på vej i opadgående retning, pga. ødelæggelserne af ozonlaget, hvilket kan give fatale konsekvenser såsom nedsmeltning af polerne som vil hæve niveauet i verdenshavene.
Størstedelen af klimaforskerne mener at jordens klimaproblemer hovedsageligt skyldes afbrænding af fossile brændsler, man har derfor skullet finde nye metoder, hvorpå der kunne produceres strøm – helst inden jordens lagre af kul, olie og gas bliver brugt op.
Den nye metode skulle være bæredygtig og vedvarende, i modsætning til de fossile brændstoffer. Den skulle kunne holde jorden grøn og fik deraf navnet grøn energi.

---

GRØN ENERGI
Grøn energi er betegnelsen for en måde at producere energi på. Meningen med det er, at det skal være bæredygtigt og være mindre skadende for miljøet end hvad energifremstilling med fossile brændstoffer ellers er. Faktisk skal det helst være helt CO2- neutralt og så skal det helst heller ikke give affald bagefter.
De mest benyttede vedvarende energiformer er vand- og vindkraft, solenergi, geotermisk energi og energi fra biomasser, men grøn energi omfatter også udnyttelsen af jordenergi og bølgeenergi.
De forskellige grønne energiformer
Jordenergi er oplagring af solens stråler i jorden. Solen kan oplagre energi i jorden ved temperatu-rer helt ned til 8-10° og kan forblive der hele vinteren. Det øverste jordlag indeholder derfor et stort lager af ophobet solenergi, som genopfyldes hver sommer, år efter år. Energien kan, ved hjælp af nedgravede jordslanger og en tilsluttet varmepumpe, udtrækkes af jordlaget hele året. Varmepum-pen udnytter energien fra jordslangerne som herefter kan anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen. Billede 13 – Udnyttelse af jordenergi
Geotermisk energi er udnyttelsen af vand som er blevet opvarmet i undergrunden pga. jordens indre. Denne energitype er ikke en man snakker synderligt meget om, men er en billig, miljøvenlig og støjsvag energi som vi i Danmark bruger til fjernvarme. Det bruges dog ikke direkte i almindelige varmeanlæg da det er meget saltholdigt men pumpes i stedet forbi koldt vand som så varmes op... Køb adgang for at læse mere

SOP om Grøn Energi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.