SOP om Grafteori og Big data

  • HTX 3. år
  • SRP (Kommunikation/It A, Matematik A, SOP)
  • 10
  • 21
  • 3881
  • PDF

SOP om Grafteori og Big data

SOP i Kommunikation/IT A og Matematik A.

SOP'et omhandler grafteori og Big data, og hvordan de to ting kombineret danner grundlag for moderne kommunikation og advisering over sociale medier.

Opgaveformulering

Redegør for de vigtigste begreber og sammenhænge i forbindelse med "big data" og datadreven segmentering.

Redegør for de grundlæggende begreber inden for graf-teori og forklar hvordan graf-teori kan anvendes til at beskrive sociale netværk. Giv forskellige forsimplede eksempler på sådanne netværk og forklar hvordan man matematisk kan beskrive og vurdere netværksrelationer.

Vurder hvordan en sådan dataanalyse kan bruges i forhold til moderne kommunikation, og perspektiver til hvad det kan betyde for værdien af kommunikationen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Big data 5
Grafteori 7
Facebook 11
Grafteori 11
Vurdering af netværksrelationer 14
Datadreven segmentering 16
Moderne kommunikation 17
Værdien af kommunikation 18
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 21

Uddrag

Indledning

I vores moderne højteknologiske samfund, behandler store datacentre verden over, mere end 2,5 quintillion bytes af data hver dag, som svarer til 2.500.000 terabytes. For at sætte dette i perspektiv producerede verden kun 100 gigabyte data om dagen i 1992. Det vil sige, at den samlede menneskebefolkning, hver dag skaber en mængde data der er ca. 25 millioner gange større, end den man skabte hver dag for bare 25 år siden.

Grunden til den massive fremgang i mængden af data der bliver opsamlet, skyldes introduktionen af flere nye typer data. I 2000 til 2005 kom størstedelen af den opsamlede data fra personer, der manulet skrev finanspapirer, dokumenter og personlige filer ind i en database. I dag kommer langt størstedelen af den opsamlede data fra smartphones, internetsider og sociale netværk der alle automatik opsamler store mængder data omkring din location, indkøbsvaner, hvem du kender osv.

Helt tilbage fra starten af år 2000 har vi segmenteret grupper af folk efter diverse formål, reklamer, politiske holdninger osv. I de seneste år har segmenteringen udviklet sig gevaldig i takt med at sociale medier er blevet mere og mere populære. I denne opgave vil man se nærmer på Facebooks sociale netværk og prøve at gennemskue, hvordan de holder styr på brugere og deres relationer ud fra grafteori. Her vil man også komme ind på en matematik beskrivelse og udregning af en personens indflydelse i et sådan netværk.

Det er vigtig at understege, at opgavens eksempler er baseret på realistiske bud, på hvordan man tror facebook bruger matematikken i deres netværk. Der er derfor ikke nogen konkrete beviser på hvordan facebook gør det.

Big data

Begrebet dækker over det at skabe værdi ud fra massive mængder af opsamlet data. Betegnelsen værdi kan i denne sammenhæng have mange betydninger, eksempelvis ville en betydning for værdi være at effektivisere sundhedsvæsnet. Ved at bruge oplysninger omkring, hvornår forskellige personer er syge og i hvilke perioder det sker, kan sundhedsvæsnet stille en større bemanding til rådighed i perioder med stor sygdom og mindre i perioder med mindre sygdom. På den måde kan sundhedsvæsnet spare enorme mængder af ressourcer og give kunden en større... Køb adgang for at læse mere

SOP om Grafteori og Big data

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.