SRP om fedme og kolesterol i Biologi A og Idræt B

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Idræt B)
  • 12
  • 39
  • 791
  • PDF

SRP om fedme og kolesterol i Biologi A og Idræt B

Opgaven her er et SRP om fedme og kolesterol i fagene Biologi og Idræt.

Opgaven ser nærmere på, hvorfor fedme og forhøjet kolesterol er et helbredsmæssigt problem, samt hvorledes man kan forebygge problemet eller gribe det an. I opgaven defineres overvægt og fedme og nedbrydningen og omsætningen af fedt i kroppen gennemgås. Heraf følger en forklaring på de biologiske konsekvenser af fedme. Endvidere redegøres der for kolesterol og kolesterols transport og funktion undersøges.

Studienets kommentar

Opgaveformuleringen er ikke med i opgaven.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Definition af overvægt og fedme, BMI og THR 5
Lipider 6
Mættede og umættede fedtsyrer 7
Omega-3 og Omega-6 7
Oxidation af fedtsyrer 10
Kolesterol og lipoproteiner 13
HDL og LDL kolesterol 14
Kolesteroltal 14
Biologiske konsekvenser heraf åreforkalkning (ateriosklerose) 14
Kost 17
Træningsprogram til ung, overvægtig person 18
Hvilke årsager er der til fedme? 20
Hvordan kan problemet blive grebet an heraf om træning har meget at sige? 23
Konklusion 25
Litteraturliste 27
Bilag 30
Bilag 1 30
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Bilag 4 33
Bilag 5 34
Bilag 6 35
Bilag 7 36
Bilag 8 37
Bilag 9 38
Bilag 10 39
Bilag 11 40

Uddrag

Indledning
Overvægt og fedme er et helbredsmæssigt problem i Danmark såvel som på verdensplan. Fedme og konsekvenserne af denne er yderst helbredsskadelig. I de seneste årtier har den været stigende i en sådan forstand, at man sågar taler om en ''fedmeepidemi''. I medicinsk forstand skelner man mellem overvægt og fedme, og jo mere overvægten stiger, des større er risikoen for følge-sygdomme som fx hjertekarsygdomme og diabetes-2. Mange hjertekarsygdomme skyldes åreforkalkning, hvorunder forhøjet kolesterolindhold i blodet kan være en medvirkende årsag til dette. Såfremt man ikke vælger at bremse sin overvægt ved kostomlægning eller øget fysisk aktivitet, kan det få fatale konsekvenser i form af blodprop i hjerte og hjerne, hvilket i værste tilfælde kan resultere i dødelig udgang. Der er forskellige årsager til fedme, vi ser både adfærdsmæssige faktorer, biologiske faktorer og sociale faktorer spiller en rolle. Det er børn som voksne, der døjer med overvægt eller ligefrem fedme, men hvordan er fedme og forhøjet kolesterol egentlig et helbredsmæssigt problem rent biologisk?

Formålet med dette studieretningsprojekt er at belyse, hvorfor fedme og forhøjet kolesterol er et helbredsmæssigt problem, samt hvorledes man kan forebygge problemet eller gribe det an. Først og fremmest redegøres der for, hvornår man er overvægtig, og hvornår man er fed og dermed de-finitionen af disse tilstande og begreber. Endvidere vil nedbrydningen og omsætningen af fedt i kroppen efterfølgende blive gennemgået, og heraf følger en forklaring på de biologiske konsekvenser af fedme. Endvidere vil der blive redegjort for kolesterol og heraf vil kolesterols transport og funktion undersøges. Derudover vil der med udgangspunkt i kolesterol følge en forklaring af dennes betydning for hjertekarsygdommen arteriosklerose. Endvidere belyses kost såvel som motions indflydelse herpå. Dernæst vil der følge et træningsprogram til en ung og overvægtig person, hvorved programmet vil blive forklaret og begrundet. Afslutningsvis vil der med udgangspunkt i hele opgaven gives en begrundelse af de forskellige årsager til fedmen, samt en diskussion om, hvorledes problemet eventuelt kan gribes an.

Definition af overvægt og fedme, BMI og THR
Man skelner i medicinsk forstand mellem overvægt og fedme. Hvis man er overvægtig, betyder det, at vægten kun er nogle få kilo over det anbefalede. Fedme er den værste tilstand, hvor vægten er væsentlige højere, end den burde være i forhold til normalvægt. Der er opstillet nogle helt konkrete definitioner på, hvornår man ligger inden for de forskellige vægtzoner. Overvægt og fedme kan rent medicinsk defineres på baggrund af personens BMI (Body Mass Index). Man kan udregne en persons BMI ved denne formel: BMI = vægt(kg)/højde(m)2. 1
Man kunne som et eksempel på BMI måle sit eget ved at måle samt veje sig, og dernæst benytte BMI-formlen: BMI = 58kg/1.65m2 = 21.30. Dette betyder, at forsøgspersonen her går under kategorien ''normalvægtig'', som ligger inden for et BMI på 18.5-24.99. Heraf kunne man sammenligne det... Køb adgang for at læse mere

SRP om fedme og kolesterol i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.