SRP om fedme i USA og "Super Size Me" i Engelsk A og Biologi B

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi B, Engelsk A)
  • 12
  • 34
  • 8724
  • PDF

SRP om fedme i USA og "Super Size Me" i Engelsk A og Biologi B

Opgaven redegør for årsager til fedme og overvægt og udfører en kostanalyse af et måltid fra McDonald's samt en analyse af filmen "Super Size Me". Opgaven er skrevet i Biologi og Engelsk, men er også relevant for dig, der skriver i Bioteknologi og Engelsk.

SRP'et er skrevet i 2016.

Opgaveformulering

Gør rede for medvirkende årsager (arv og miljø) til den øgede forekomst af fedme i den vestlige verden, specielt i USA. Herunder inddrages en kostanalyse og -vurdering af et fastfood måltid fra McDonald.

Gør desuden rede for den normale appetitreguleringsmekanisme, for belønningssystemet samt for fysiologiske ændringer og følgesygdomme hos overvægtige og fede personer. Herunder inddrages det relativ nye begreb: “det metaboliske syndrom”.

Foretag en analyse af filmen Super Size Me, 2004 af Morgan Spurlock med speciel henblik på at diskutere filmens præmis.

Diskuter hvilken rolle filmen har spillet i den amerikanske debat om fedme epidemien.

Vurder fordele og ulemper ved de eksisterende former for behandling af fedmepatienter. Vurder mulighederne for i fremtiden, f.eks. ved hjælp af bioteknologi samt nye lægemidler, at forebygge og behandle fedme.

Studienets kommentar

SRP'et er en god inspiration til, hvordan du opbygger din egen opgave om emnet – også selvom du har en lidt anderledes opgaveformulering. Opgaven er også relevant, hvis du analyserer f.eks. en novelle i stedet for "Super Size Me".

Indhold

Indledning 5
Hvordan defineres fedme? 5
Redegørelse for medvirkende årsager til fedme i den vestlige verden 6
Energibalancen 8
Analyse og energimåling af McDonald´s måltid 8
Stofskiftet 11
Det Metaboliske Syndrom 12
Appetitreguleringen 13
Analyse af filmen ”Super Size Me” 14
Diskussion og vurdering af Super Size Me filmens rolle i den
amerikanske debat om fedme epidemien 19
Vurdering af andre løsninger på fedmeepidemien 22
Konklusion 24
Litteratur- og kildefortegnelse 25
Bilag 29

Uddrag

Indledning
Indenfor de sidste 50 år er fedme blevet et stort og voksende problem i den rige vestlige verden. Særligt USA har i dag en meget stor andel af overvægtige og fede i befolkningen. Det er en stor belastning både for de fede og overvægtige og for samfundet, fordi fedme giver dårlig livskvalitet og store sundhedsudgifter. Mange er derfor optaget af at finde årsager og løsninger på problemet. Her skal man tænke over, at mennesker lever som biologiske væsener i en omgivende kultur/samfund og at begge dele derfor skal med i analysen af problemet. Denne opgave kommer ind på begge dele, men hovedvægten er lagt på den biologiske side. Jeg har valgt at stille nogle arbejdsspørgsmål til mig selv, som opgaven skal undersøge og besvare og som også passer med, at jeg får besvaret den egentlige opgaveformulering i studieretningsprojektet. De tre arbejdsspørgsmål omkring fedme er:
- Hvad gør fedme ved vores krop og helbred?
- Hvem har skylden/ansvaret for det voksende problem med fedme særligt i USA?
- Hvordan kan problemet løses?... Køb adgang for at læse mere

SRP om fedme i USA og "Super Size Me" i Engelsk A og Biologi B

[1]
Bedømmelser
  • 03-03-2021
    Givet af HF-elev på 2. år

Materialer relateret til SRP om fedme i USA og "Super Size Me" i Engelsk A og Biologi B.