SOP om Egetæpper i Virksomhedsøkonomi og Afsætning

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning B, SOP)
  • 10
  • 31
  • 10330
  • PDF

SOP om Egetæpper i Virksomhedsøkonomi og Afsætning

Dette SOP på HHX er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B og er en analyse af virksomheden Egetæpper A/S.

I opgaven finder du en grundlæggende virksomhedsbeskrivelse af Egetæpper A/S, en analyse af virksomhedens rentabilitet, Porters værdikædeanalyse, omverdensanalyse, SWOT-analyse og til slut bruges TOWS-matrix, som grundlag for at kunne vurdere virksomhedens fremtidige strategiske muligheder, og dermed hvilke strategiske tiltag, virksomheden bør satse på.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Virksomhedsbeskrivelse 2
Regnskabsanalyse 4
3.1 Rentabilitet 4
Værdikædeanalyse 8
4.1 Primære aktiviteter 8
4.2 Støtte aktiviteter 9
Omverdensanalyse 12
5.1 Den afhængige omverden 12
5.2 Den uafhængige omverden 13
SWOT-­‐analyse 17
Fremtidige strategiske muligheder 18
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Bilag 25
10.1 Bilag 1: Beregning af nøgletal 25
10.2 Bilag 2: Uddrag fra resultatopgørelsen 26
10.3 Bilag 3: Uddrag fra balancen 27
10.4 Bilag 4: Porters værdikædeanalyse for produktionsvirksomheder 28
10.5 Bilag 5: Omverdensmodellen 29

Uddrag

Indledning

Eges slogan ”Ege – The Urge to Explore Space” kan sætte tingene i perspektiv. Vi går ofte kun rundt og koncentrerer os om os selv og vores nærmeste omverden. Hvorfor ikke engang imellem prøve og se verden med andre øjne og fra et større perspektiv. Nogle gange kunne vi mennesker have godt af at udforske det ukendte, for at forny vores viden og udvide vores horisonter. Ege er en virksomhed, der formår at forny sig og udnytte omverdenen til at skabe nye produkter, hvilket denne opgave vil give en større indsigt i.

Opgaven vil omhandle en grundlæggende virksomhedsbeskrivelse af Egetæpper A/S, der vil blive omtalt Ege igennem hele opgaven, idet virksomheden selv kalder sig Ege på deres hjemmeside. Virksomhedsbeskrivelsen vil tage udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative datakilder, hvor oplysningerne vil blive fundet på nettet gennem officielle datakilder. I opgaven vil der udelukkende blive anvendt desk-­research og dermed sekundære datakilder. Datakilderne vil være analyseret samt vurderet til at være pålidelige. Derefter vil der blive udarbejdet en analyse af virksomhedens rentabilitet, for at få det størst mulige indblik i koncernens økonomiske situation. Rentabilitetsanalysen vil blive brugt til at vurdere virksomhedens interne forhold. Til udarbejdelsen af rentabilitetsanalysen vil der blive anvendt officielle og officiøse datakilder, hvor regnskaberne vil være interne sekundære datakilder, hentet ned fra Navne & Numre Erhverv. Den kvantitative metode vil blive anvendt ved udregning af nøgletallene, mens den kvalitative metode vil blive brugt ved at inddrage oplysninger fra officielle samt officiøse datakilder.

Dertil vil Porters værdikædeanalyse blive udarbejdet for at kunne analysere hvilke faktorer samt aktiviteter, der er værdiskabende for kunderne samt hvilke aktiviteter, der ikke er værdiskabende for kunderne. Analysen udarbejdes dermed for at kunne vurdere virksomhedens kernekompetencer. Til udarbejdelsen af analysen vil der blive anvendt eksterne datakilder i form af officielle datakilder og skriftlige kilder. For at få kend-skab til Eges eksterne forhold og påvirkning heraf, vil der blive udarbejdet en omverdensanalyse på bag-­‐grund af officielle datakilder. Som indledning til at kunne vurdere virksomhedens fremtidige strategiske muligheder, vil der blive udarbejdet en SWOT‐analyse for at fastlægge, hvor virksomheden befinder sig på nuværende tidspunkt. SWOT-analysen baseres på de foregående analyser. Til sidst vil der blive gennemført en TOWS-­‐matrix, der bliver grundlag for at kunne vurdere virksomhedens fremtidige strategiske muligheder, og dermed hvilke strategiske tiltag, virksomheden bør satse på. I gennemførelsen af TOWSmatrixen vil der blive taget udgangspunkt i SWOT-­analysen. Til analyserne vil der blive anvendt hurtigsøgning, bloksøgning samt citationssøgning... Køb adgang for at læse mere

SOP om Egetæpper i Virksomhedsøkonomi og Afsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.