SRP om Donald Trumps valgsejr Samfundsfag A og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 12
  • 27
  • 8395
  • PDF

SRP om Donald Trumps valgsejr Samfundsfag A og Engelsk A

SRP i Samfundsfag A og Engelsk A. Opgaven indeholder en redegørelse for Trumps vælgerbase med henblik på økonomiske-, kulturelle og sociale forhold. Her inddrages sociologisk teori.

Dertil kommer en analyse af Trumps "Presidential announcement speech" fra 16 juni 2015 samt de to valgreklamer "Corrupt" og "Moving Vans." begge fra november 2016.

Til sidst diskuteres hvilke årsager, der ligger til grund for Trumps' succes. Også her inddrages sociologisk teori.

Opgaveformulering

Redegørelse for Trumps vælgerbase.

Analyse af Trumps tale ”Presidential announcement speech” og af valgreklamerne Corrupt og Moving Vans.

Diskussion af hvad der ligger til grund for Trumps succes

Lærers kommentar

Eneste kritikpunkt var, at analysen kunne have været en smule mere dybdegående, men at opgaven generelt var særdeles god, hvorfor den fik 12.

Studienets kommentar

Se også vores Study Guide til Donald Trump's Presidential Announcement Speech: https://www.studienet.dk/donald-trump/presidential-announcement-speech

Indhold

1. Abstract: 2
2. Indledning: 4

3. Trumps vælgerbase 5
3.1 Køn og etnicitet: 5
3.2 Økonomiske forhold: 6
3.3 Kulturelle forhold: 7
3.4 Sociale forhold: 8
3.5 Delkonklusion: 9

4. Analyse af Trumps ”Presidential announcement speech” og af valgreklamerne Corrupt og Moving Vans 10
4.1 Diskursen og argumentation: 11
4.2 Retorik og Trump som Demagog: 12
4.3 Stilistik: 13
4.4 Valgreklamer: 17
4.5 Delkonklusion: 18

5. Hvad ligger der til grund for Trumps succes? 19
5.1 Den amerikanske drøm: 19
5.2 Identitetspolitik og Honneths anerkendelsesteori: 21
5.3 Modstanderen Hillary Clinton: 22
5.4 Delkonklusion: 23

6. Konklusion: 24
7. Bilag: 25
8. Litteraturliste: 27

Uddrag

2. Indledning:

Det kom særdeles uventet, da det den 8. november 2016 blev annonceret, at den republikanske præsidentkandidat Donald Trump havde vundet det amerikanske præsidentvalg, og derfor nu står til at overtage posten fra nuværende præsident Barack Obama. I optakten til præsidentvalget vidnede størstedelen af meningsmålinger om, at modstanderen Hillary Clinton fra demokraterne var favorit til at vinde præsidentposten. Allerede i optakten til det amerikanske primærvalg, hvor Donald Trump meddelte sit præsidentkandidatur, havde valgeksperter på forhånd dømt forretningsmanden ude . Det virkede absurd, at en mand der tidligere havde medvirket i reality programmer, og samtidig bød ind med kontroversielle udtalelser omkring minoriteter skulle gå hen og stå i spidsen for republikanerne til selve præsidentvalget. Men måneders lang valgkamp er ovre, og hvad der af valgeksperter blev opfattet som en umulighed, gik alligevel i opfyldelse, da Trump vandt præsidentvalget.

Dette giver anledning til at undersøge, hvordan det er gået til, at Donald Trump triumferede. For at kunne undersøge dette, vil der først blive redegjort for Trumps vælgerbase med fokus på økonomiske-, kulturelle- og sociale aspekter, hvor Pierre Bourdieus teori om kapital former vil blive inddraget. Der vil dernæst blive undersøgt, hvordan Trump har appelleret til denne vælgerbase, hvor der vil blive analyseret taler, valgreklamer og et lille uddrag af den første præsidentdebat. Der vil i denne del blive inkluderet en række fagbegreber, og der vil blive anvendt elementer fra forskellige analysemodeller. Der vil til sidst blive diskuteret, hvorvidt den succes Trump har opnået kan skyldes, at den amerikanske drøm er bristet. Udover dette vil der også blive diskuteret, om succesen kan have indflydelse af andre faktorer herunder identitetspolitik og modparten Hillary Clinton. I denne del af opgaven vil sociologisk teori blive inddraget. Såfremt det var muligt, ville viden omkring det amerikanske valgsystem være blevet inddraget som begrundelse for Trumps succes, men grundet pladsmangel blev det udeladt.

3. Trumps vælgerbase
3.1 Køn og etnicitet:
Kigger man på de personer, der udgør sammensætningen af Trumps vælgerbase, ville man kunne se, at sammensætningen er bestående af en række forskellige personer med blandede baggrunde. I en artikel fra ”The New York Times” fremgår en lang række kvantitative data vedr. b.la. køn, race, alder, indkomst, uddannelse osv. som er blevet indsamlet via en undersøgelse. I undersøgelsen tilkendegiver respondenterne hvilken præsidentkandidat, de har afgivet deres stemme til, og hvilken baggrund de har ift. de førnævnte variable. Kigger man først på køn, ville det kunne aflæses, at 53 pct. af alle de mandlige respondenter har stemt Trump, hvor modstanderen Hillary Clinton modtog 41 pct. Der er altså en klar overvægt af mænd, der stemmer Trump, hvorfor det må siges, at Trumps politik bedst formår at appellere til vælgere af det mandlige køn. For kigger man blandt de kvindelige vælgere, synes Trump ikke lige så populær, hvor han kun formår at opnå en opbakning på 42 pct. af alle de kvindelige respondenter. Dette er en del lavere end Clintons 54 pct. Men når man tager i betragtning, at der under Donald Trumps valgkamp blev offentliggjort en video, hvor... Køb adgang for at læse mere

SRP om Donald Trumps valgsejr Samfundsfag A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.