SRP om Disruption og analyse af MobilePay

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Innovation B)
  • 10
  • 33
  • 100
  • PDF

SRP om Disruption og analyse af MobilePay

Se et eksempel på et SRP om begrebet disruption og MobilePay.

Der ses nærmere på udviklingen af MobilePay med fokus på innovation.

Derudover analyseres betalingsmidler i Danmark med brug af en konkurrencesituationsanalyse og Porters Five Forces.

Opgaven er lavet i Afsætning A og Innovation B.

Opgaveformulering

Indledningsvis bedes du udarbejde en kort redegørelse for begrebet disruption.

Herefter skal du lave en analyse af Danske Banks innovationsproces omkring udviklingen af MobilePay.

Efterfølgende bedes du udarbejde en analyse af betalingsmidler i DK, og diskutere MobilePays disruption af branchen.

Afslutningsvis skal du diskutere og vurdere den igangværende designkonkurrence på området.

Lærers kommentar

God rød tråd, flot opbygning og god behandling af emnet.

Studienets kommentar

Opgavens indledning og metodeafsnit er for korte og overfladiske. Opgaven er lidt for lang.

Indhold

1. Indledning 1
1.1 Problemformulering 1
1.2 Metode 1
2. Redegørelse for begrebet Disruption 2
2.1 Delkonklusion 6
3. Analyse af Danske Banks innovationsproces omkring udviklingen af MobilePay 7
3.1 Delkonklusion 11
4. Analyse af betalingsmidlerne i DK, og diskussion af MobilePays disruption af
branchen 12
4.1 Konkurrencesituationsanalyse 12
4.1.1 Identifikation af konkurrenterne i branchen for betalingsmidler i DK 12
4.2 Porter's five forces 14
4.2.1 Konkurrence mellem virksomheder i branchen 14
4.2.2 Truslen fra nye indtrængere 15
4.2.3 Truslen fra substituerende produkter 15
4.2.4 Forhandlerstyrken fra kunderne 16
4.2.5 Forhandlerstyrken fra leverandørerne 16
4.2.6 Konklusion på Porter's five forces 16
4.3 Diskussion af MobilePays disruption af branchen 17
4.4 Delkonklusion 20
5. Diskuter og vurder den igangværende designkonkurrence 21
5.1 Delkonklusion 25
6. Konklusion 26
7. Kildeoversigt 28
8. Bilag 30
8.1 Bilag 1 – Ordoptælling 30

Uddrag

Indledning

Til udarbejdelsen af denne opgave, som tager udgangspunkt i MobilePay, disruption og diffusionsteorier. Indledningsvist er der gjort rede for begrebet disruption. Derefter er Danske Banks innovationsproces analyseret i forhold til udviklingen af MobilePay, for at finde ud af hvorfor de har haft succes med MobilePay. Efterfølgende er der udarbejdet en analyse af betalingsmidlerne i Danmark, samt diskuteret MobilePays disruption af branchen. Til analysen er anvendt en konkurrencesituationsanalyse for at kunne fastlægge, hvilke aktører der er på markedet, og deres interne konkurrence. Til sidst er den igangværende designkonkurrence vurderet og diskuteret.

Metode

Til udarbejdelsen af opgaven er der taget udgangspunkt i disruption teorien af Clayton Christensen og diffusionsteorien af Evertt M. Rogers.

Innovationsdelen af opgaven, er som udgangspunkt udarbejdet efter innovationsbogen 'Kristian Philipsen – Innovation. Entreprenørskab og Intraprenørskab –Nyt Teknisk Forlag, 2013'.
Opgaven indeholder udover disruption teorier også diffusionsteorier, innovations-procesteori, konkurrencesituationsanalyse, samt identifikation af konkurrenter.

Redegørelse for begrebet Disruption

Begrebet disruption betyder direkte oversat fra engelsk, en forstyrrelse eller afbrydelse. I korte træk er det også det som disruption går ud på, at forstyrre eller afbryde den måde virksomheder eller hele brancher plejer at gøre tingene på. Går man mere i dybden med begrebet, dækker det også over forskellige udviklinger i de faktor eller forhold, som kan vende op og ned på en branche, hvor virksomhedens reaktion er passivitet, fordi udviklingen går imod virksomhedens nuværende forretningsgrundlag, , heraf ”disruption” eller forstyrrelse.

Begrebet disruption kan bruges om virksomheder, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver, forstyrre eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller.

Der er flere forhold som spiller ind i forhold til disruption:
For det første har udbredelsen af deleøkonomi givet flere muligheder for nye forretningsmodeller, som med lave eller ingen omkostninger kan udvikle og skabe store ting.

Samtidig er udbredelsen af nye teknologier med til at fremskynde de automatiserede processer, som er skabt af kunstig intelligens, og i høj grad giver mulighed for at effektivisere arbejdsprocesserne, og i sidste ende erstatte manuel arbejdskraft... Køb adgang for at læse mere

SRP om Disruption og analyse af MobilePay

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.