SRP om diabetes i Bioteknologi og Dansk

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • SRP (Bioteknologi A, Dansk A)
  • 12
  • 31
  • 10602
  • PDF

SRP om diabetes i Bioteknologi og Dansk

Her er et SRP (studieområdeprojekt) om forebyggelse af type 2-diabetes gennem en populærvidenskabelig artikel. Projektet er skrevet i fagene Bioteknologi A og Dansk A af Studienets egne fagredaktører og er et eksempel på en opgave til karakteren 12.

Opgaveformulering

Hovedspørgsmål:
Hvordan kan en populærvidenskabelig artikel medvirke til forebyggelse af type 2-diabetes?

Underspørgsmål:
- Der ønskes en biologisk redegørelse for type 2-diabetes’ påvirkning af kroppen med særlig fokus på, hvad der kendetegner tilstanden prædiabetes.
- Redegørelsens teori ønskes eftervist i et forsøg på mus hhv. med og uden diabetes.
- Centrale dele af redegørelsen skal desuden danne grundlag for en populærvidenskabelig artikel om forebyggelse af type 2-diabetes.
- Relevante formidlingsmæssige overvejelser og metoder ønskes gennemgået i en metatekst til artiklen.
- Endelig ønskes en diskussion af den populærvidenskabelige artikel som middel til at oplyse om sundhed og sygdom.

Studienets kommentar

Opgaven viser, hvordan du kan opbygge dit eget SRP, så projektet lever op til alle kravene til formidlingsopgaven i SRP. Du kan også bruge projektets resumé, diskussion, konklusion m.v. som eksempler på, hvordan du disponerer din tekst og skriver opgavens forskellige afsnit. Teksten viser også, hvordan du konkret afvejer de to fag undervejs i opgaven og får dem til at spille godt sammen i din diskussion. Vores opgaveeksempel giver dig altså god hjælp til, hvordan du strukturerer og skriver dit SRP – også selvom du har valgt at skrive en formidlingsopgave om et andet emne eller i andre fag.

Brug også SRP-bogen, hvor du finder mere hjælp til at skrive et godt SRP!

Indhold

Opgaveformulering 2
Resumé 3
Indledning 6
Redegørelse for sygdommen type 2-diabetes 7
Glukose og kroppens normale glukoseoptagelse 7
Udvikling af type 2-diabetes 8
Blodsukkerregulering med type 2-diabetes 8
Diagnosticering og prædiabetes 9
Symptomer på prædiabetes og type 2-diabetes 9
Glukose i urinen, hyppig vandladning og tørst 9
Træthed 9
Infektioner 9
Hvem udvikler type 2-diabetes? 10
Genetisk disponering 10
Livsstilsmæssig disponering 10
Følgesygdomme ved type 2-diabetes 11
Behandling og forebyggelse af type 2-diabetes 11
Forebyggelse og behandling af prædiabetes 11
Forsøg med insulinfølsomhed i mus 12
Formål 12
Baggrund 12
Hypotese 12
Materialer og metoder 12
Resultater 12
Glukosebelastningstest 13
Insulinfølsomhedstest 14
Analyse og diskussion 14
Glukosebelastningstest 14
Insulinfølsomhedstest 15
Fejlkilder og usikkerheder 15
Konklusion 15
Den populærvidenskabelige artikel 16
Metatekst til artiklen ”Er du lidt for sød?” 20
Om formidling gennem populærvidenskabelige artikler 20
Artiklens kontekst 20
Modtager og medie 20
Situation 20
Afsender 20
Min vinkling af emnet 20
De fem journalistiske relevanskriterier 21
De fire populærvidenskabelige relevanskriterier 21
Fortællesætning og relevanssætning 21
Artiklens struktur 21
Layout 22
Sprogbrug, virkemidler og argumentation 22
Artiklens stil, sprogbrug og sproglige virkemidler 22
Appelformer og argumentation 23
Diskussion 25
Konklusion 26
Bibliografi 27
Bilag 1. Følgesygdomme ved type 2-diabetes 29
Bilag 2. Råd fra Diabetesforeningen og Netdoktor 30
Bilag 3. Teksten fra artiklen ”Er du lidt for sød?” 31
Bilag 4. Figurer til ”Er du lidt for sød?” 35

Uddrag

Udvikling af type 2-diabetes
Type 2-diabetes er en sygdom, der indebærer, at kroppens celler udvikler insulinresistens, dvs. at cellerne bliver mindre følsomme over for insulin.
Insulinresistens medfører, at bugspytkirtlens betaceller skal producere mere insulin end normalt, for at kroppens celler kan optage nok glukose fra blodet efter et måltid, og for at optagelsen kan ske tilstrækkeligt hurtigt. Betacellerne kan dog ikke øge deres anabolisme på ubestemt tid uden at tage skade, og efterhånden falder cellernes evne til at producere insulin. Kombinationen af kropscellernes tiltagende insulinresistens og betacellernes faldende insulinproduktion betyder, at blodets glukoseindhold efterhånden stiger (Studienet.dk, 2020). Hvis blodets glukoseindhold ved flere målinger er højere end en bestemt grænseværdi (se næste side), diagnosticerer man patienten med type 2-diabetes.
Type 2-diabetes udvikles forholdsvis langsomt, da betacellerne godt kan producere en øget mængde insulin i et stykke tid, og da cellernes insulinresistens typisk kun øges langsomt. De fleste mennesker med type 2-diabetes har begyndende insulinresistens i flere år, før de bliver diagnosticeret med sygdommen (Rubin & Jarvis, 2011).

Blodsukkerregulering med type 2-diabetes
Figur 3 illustrerer, hvordan blodsukkerniveauet hypotetisk kan ændre sig efter et måltid hos en person med type 2-diabetes. Type 2-diabetikere har et væsentligt forhøjet glukoseindhold i blodet under faste (de stiplede linjer). Type 2-diabetikerens blodglukoseindhold stiger desuden til et meget højere niveau efter indtagelse af måltidet, og glukoseindholdet falder kun langsomt derefter pga. cellernes forringede glukoseoptagelse... Køb adgang for at læse mere

SRP om diabetes i Bioteknologi og Dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.