SRP om depression i Biologi A og Idræt B

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Idræt B)
  • 7
  • 24
  • 6630
  • PDF

SRP om depression i Biologi A og Idræt B

Find inspiration i dette Studieretningsprojekt (SRP) om depression og behandling i fagene Biologi A og Idræt B. Opgaven ser på spørgsmålet om, hvorvidt depression kan behandles på andre måder end med medicin.

Opgaveformulering

Giv en biologisk forklaring på hvad der sker i hjernen hos personer, der udvikler en depression og kom herunder ind på symptomer ved en depression, hvordan man stiller diagnosen depression, samt biologisk baggrund for medicinsk behandling. Inddrag desuden bivirkninger ved medicinsk behandling.

Under inddragelse af selvvalgte kilder skal du belyse, hvordan motion/fysisk aktivitet kan på påvirke depressive personer; både som behandlingsform af depressive personer og som forebyggelse mod depression.

Vurder mulighederne for at begrænse for det foruroligende antal af depressionsdiagnoser.

Indhold

Indledning: 1
Generelt om depression: 2
Vinterdepression: 3
Hjernen under en depression: 4
Nervecellen: 5
Receptorer: 6
Kommunikation immelem neuroner: 7
Fremmende og hæmmende synapser: 7
Medicinsk behandling: 8
SSRI: 9
Melatoninagonister: 9
Medicinen påvirkning af nerveceller: 9
Fysisk aktivitet virkning på depression: 10
Endorfiner: 12
Socialsport: 12
Træningsprogram: 13
Forebyggelse mod depression: 14
Vurdering: begrænsning af antal af depressionsdiagnoser: 14
Diskussion: 15
Konklusion: 16
Litteraturliste: 18
Internetkilder: 18
Bøger: 19
Dokumentar: 19
Rapport: 19
Figurer: 19
Forsidebiled: 20
Bilag: 21

Uddrag

Indledning:
Ifølge dokumentaren ”Danmark på piller”1 bliver der spist op imod en halv million lykkepiller om dagen, imod depression. Depression er en udbredt folkesygdom, som ca. 200.000 mennesker er ramt af. Det er en psykisk lidelse som påvirker dit humør, søvn og din koncentration mm. En depression skyldes hæmninger af transmitterstoffer i vores nerveceller. De fleste bliver behandlet med antidepressiv medicin, men findes der en anden form for behandling? Kan fysisk aktivitet have en indvirkning og hjælpe depressive personer ud af en depression? I denne opgave vil jeg undersøge om motion kan bruges som et middel mod depression. Både som behandlingsform og som forebyggelse imod depression. I opgaven ville jeg analyser, ud fra udvalgte undersøgelser om motion kan bruges som et behandlingsmiddel, og lave et træningsprogram til en patient. Jeg ville endvidere undersøge endorfinernes påvirkning af en depressiv, når vedkommende er fysisk aktiv, samt det sociale aspekt i form af holdsport. I denne forbindelse ville jeg redegøre for hvad, der sker i hjernen hos en depressiv person samt de medfølgende symptomer, herudover vil jeg skabe en forståelse af nervesystemet og hvordan nerverne kommunikere med hinanden, og forklare den medicinske behandlings indvirkning på vores nervesystem og deres bivirkninger. Til sidst vil jeg vurdere hvordan man kan begrænse antallet af depression diagnoser, og diskutere om antidepressiv medicin virkelig har en indvirkning på en depression.

Generelt om depression:
Ca. 200.000 mennesker i Danmark er ramt af en depression. Det er en sygdom der kan ødelægge ens livskvalitet, da den tærer på patientens selvværd og selvtillid. Mange, der lider af en depression, føler sig oftest uduelig eller til stort besvær for andre mennesker. Når man har en depression har man mange negative tanker og følelser om sig selv.2 Symptomerne på en depression kan variere, fra person til person. Energiløshed er et af de mange symptomer. Man kan føle sig træt, og have det vanskeligt med at passe sit arbejde eller sine børn. Søvnforstyrrelser optræder næsten hver gang. Man har besvær ved at falde i søvn, og vågner op flere gange om natten, og kan ikke sove. Koncentrationsbesvær ses også hyppigt, hvor den ramte vil opleve problemer med at koncentrere sig og huske. De kan have svært ved at få dagligdagen til at fungere, da de kan have besvær ved at tage beslutninger. 10-15 % af de ramte ville føle sig til så meget besvær eller uduelige, at de tager deres eget liv. Derfor skal... Køb adgang for at læse mere

SRP om depression i Biologi A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.