SOP om Coca-Cola, ungdomskultur og narcissisme

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
  • 10
  • 29
  • 252
  • PDF

SOP om Coca-Cola, ungdomskultur og narcissisme

Her er et SOP i Afsætning A og Dansk A, som undersøger Coca Colas markedsføring med fokus på den unge målgruppe. I en analyse af reklamer for Coca Cola Zero inddrages også fokus på sundhedsbølgen og narcissisme.

Opgaveformulering

Der ønskes en kort redegørelse for Coca Colas markedsføring samt begrebet "ungdomskultur".

Foretag analyser af reklamer for Coca Cola Zero, og inddrag i denne sammenhæng sundhedsbølgens påvirkning af unge samt begrebet narcissisme. Sammenlign kort med andre relaterede produkter.

Vurder virksomheden i et fremtidsperspektiv.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Analyse 7
Analyse af Coca Cola Zero reklame 9
Sundhedsbølgens påvirkning og Narcissisme 12
Relaterede og substituerende produkter 16
Vurdering 18
Konklusion 21
Litteraturliste 22
Internet 22
Bøger 25
Bilag 26
Bilag 1: Reklamebillede fra Coca Cola Zero 26
Bilag 2: Promotionaktiviteter 26
Bilag 3: Instagram-side 27
Bilag 4: Marketingmix 27
Bilag 5: AIDA-Modellen 28
Bilag 6: Sigmund Freuds Personlighedsteori 28
Bilag 7: Abraham Maslows Behovspyramide 29
Bilag 8: Ansoffs Vækstmatrice 29
Bilag 9: Brandoversigt – The Coca-Cola Company 30
Bilag 10: De ti mest værdifulde brands i verden 30

Uddrag

Indledning
Denne opgave omhandler Coca-Cola, deres markedsføring og deres brands identitet. Endvidere vil der blive redegjort for begrebet ungdomskultur, hvorfor det er interessant, hvordan det påvirker samfundet, og sammenhængen med Coca-Colas markedsføring. Der vil blive analyse-ret et reklamebillede- og en video for Coca Cola Zero, som vil hænge sammen med begrebet narcissisme og sundhedsbølgen. Der vil blive besvaret problemstillinger om, hvordan sundhedsbølgen påvirker en virksomhed som Coca-Cola. Opgaven indeholder danskfaglighed omkring narcissisme, hvad det er, hvilke teorier der findes på emnet, og hvorfor det er blusset op på det seneste. Der vil blive lavet sammenligninger med relaterede produkter, som substituerer et produkt som Coca Cola Zero, en kaloriefri læskedrik. Hvilke behov der opstår ved narcissismens og sundhedsbølgen indtræden. Hvordan der skal reklameres for et sådant produkt og hvordan Coca-Cola og virksomheder som Toms og Cult fuldfører lignende opgaver. Hvor-dan markedsfører andre virksomheder deres produkter og kan Coca-Cola undgå at blive valgt fra til fordel fra konkurrenter og substituerende produkter. Opgaven er utroligt spændende da fænomenet omkring sundhedsbølgen såvel som narcissisme er relevant i verden hvor vi dømmer os selv og hinanden mere end nogensinde før. Der er langt mere fokus på kropsidealer end førhen, og det resulterer i en ændret adfærd i samfundet - ergo en ændret strategi for en stor del af virksomheder verden over, som tilbyder produkter og serviceydelser for sundhedsbevidste mennesker.
Der vil primært blive fokuseret på de to analyser i forhold til eksemplificering, da opgaven ellers vil blive for lang. Der vil blive henvist til eksempler fra Toms, Nellie Dellies, Mars Incorporated, MyProtein, FitnessNord og CULT, hvor der forklares hvordan de markedsfører relaterede produkter, som dækker samme behov. Metodemæssigt vil opgaven primært bestå af desk-research, da der er masser af væsentlig information på internettet og i bøger omkring Coca Cola, narcissisme og sundhedsbølgen. Der vil både blive brugt primære- og sekundære kilder til at formidle materialet på bedst mulig vis, for både at danne overblik, men også grave dybere ned i emnet. Der vil blive benyttet data i form af kvantificerbart materiale, men også bløde, kvalitative data. Der vil blive anvendt empiri og teori i opgaven.

Redegørelse for Coca Colas Markedsføring og Begrebet Ungdomskultur Ordet markedsføring er en benævnelse, som indeholder en lang række aktiviteter virksomhe-den benytter sig af, for bedre at kunne promovere et produkt eller en serviceydelse. Forret-ningen kan benytte sig af forskellige handlingsparametre, eksempelvis reklamer, merchandise, kampagner og tv-spots. Det handler i bund og grund om at komme ud med en fordelagtig deklaration til kunden. Coca-Cola skaber brandidentitet ved at sponsorere De Olympiske Lege, FIFA og UEFA. 1 Markedsføring er nem at forveksle med reklame, det skal derfor påpeges, at reklame er en andel i markedsføring, da markedsføring indeholder flere elementer såsom... Køb adgang for at læse mere

SOP om Coca-Cola, ungdomskultur og narcissisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.