SOP om Celebrity Endorsement som markedsføringsstrategi | Dansk A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • Afsætning A (Dansk A, SOP, SRP)
  • 12
  • 22
  • 6888
  • PDF

SOP om Celebrity Endorsement som markedsføringsstrategi | Dansk A og Afsætning A

SOP'et om celebrity endorsement indeholder en analyse af, hvordan Chanel og Nike bruger celebrity endorsement i deres markedsføring. Desuden analyseres to reklamefilm med kendisser: Cocios reklame med Eva Mendes og Nespressos reklame med George Clooney og Jack Black.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
1 Indledning 4
1.1 Metode 4
2 Branding og celebrity endorsement 5
2.1 Begrebet branding 5
2.2 Definition af celebrity endorsement 6
2.3 Kønsroller og reklamer 7
3 Virksomheders brug af celebrity endorsement 8
3.1 Nikes anvendelse af celebrity endorsement 8
3.2 Chanels anvendelse af celebrity endorsement 10
4 Reklameanalyse af Nespresso 11
4.1 Sekvensanalyse 12
4.2 Virkemidler 13
4.3 Maslows behovshierarki og målgruppe 14
4.4 Appelformer 15
5 Reklameanalyse af Cocio 15
5.1 Sekvensanalyse 15
5.2 Klipning og virkemidler 16
5.3 Målgruppe 17
6 Sammenfatning på femininitet og maskulinitet 17
7 Diskuter celebrity endorsement i et markedsføringsperspektiv 18
8 Konklusion 19
9 Litteraturliste 20

Uddrag

1 Indledning
I opgaven belyses det overordnede tema virksomhedskommunikation med fokus på begrebet branding, og hvordan det har udviklet sig gennem årene. Derefter vil det blive belyst, hvad fænomenet celebrity endorsement egentlig er, og hvordan virksomheder udnytter kendisser i deres markedsføringsstrategi. Desuden vil der blive set på forskellen af de to forskellige kønsroller, man brugte i reklamebranchen i gamle dage, hvordan det forholder sig i dag. Derefter vil der blive analyseret to virksomheder, der benytter celebrity endorsement, og vist, hvordan forbrugeren bliver påvirket af det. Herefter vil der blive set på to udvalgte reklamefilm, hvor kendisser optræder. Her vil der blive en sammenfatning af de forskellige kønsroller i reklamefilm. Slutteligt vil der blive diskurteret fordelene og ulemperne i et markedsføringsperspektiv.

(...)

4 Reklameanalyse af Nespresso
Jeg har valgt at foretage en analyse af reklamefilm produceret for koncernen Nespresso og derefter en fra Cocio, hvor jeg slutteligt vil lave en sammenfatning på anvendelsen af de forskellige kønsroller i reklamebranchen. Den første reklame jeg beskæftiger mig med er: Nespresso 'What Else' - Epiphany, hvor jeg tager udgangspunkt i Lawells kommunikationsmodel , da reklamer skabes med det formål at få modtagerne til at købe et bestemt produkt. Derefter vil jeg slutte med at give en samlet redegørelse for, hvilken livsstil reklamen ønsker at sælge ved hjælp af Maslows behovshierarki.
Reklamens afsender er Nespresso. Den blev udgivet den 28/10-2015 og bliver udsendt på adskillige tv-stationer eksempelvis TV3 og TV3 plus. Det vises også på primetime det vil her sige før aftensfilmen begynder. Virksomheden sælger eksklusive produkter af meget ensartet karakter. Maskinerne til fremstillingen af kaffe, koster fra 500 til 1500 danske kroner. Maskinerne er et ”must” for fremstillingen af kaffen. Det lukkede system giver Nespresso fuld kontrol prissætningen. Priserne på kapsler er fastsat til et beløb mellem 2,5 og 3,80 kroner per kapsel, meget højere end nogen anden kaffe i her hjemme.

4.1 Sekvensanalyse
Reklamefilmen er blevet opbygget gennem den narrative tv-reklame, da sekvensens er udtænkt omkring en fiktiv fortælling, og produktet, reklamen sælger, indgår som en del af det fiktive univers Formålet med reklamefilmen er at fange seernes opmærksomhed, med humor og overraskelseseffekter. Reklamefilmen er opdelt i tredelt opbygning. I den første sekvens, bliver man introduceret til et overklassesmiljø, fra et fugleperspektiv, så man får et godt overblik, over handlingen i reklamefilmen. Kort inde i samme sekvens bliver opmærksomheden henledt på firmanavnet via emballagen, dette ses ved et nærbillede, hvor man også bliver præsenteret for hovedpersonen George Clooney, som vælger, den gule kaffekapsel, der symboliserer lykke, overtalelse, charme. De samme symboler kan også ses på George Clooneys ansigtsudtryk, mens han venter på, at kaffen bliver færdig. Idet kaffen bliver færdig ses det færdiglavede 'blop'/effektlyd (0:09-0:11) i et subjektiv kamera perspektiv, som er i harmoni med lydsiden. Idet George Clooney skal tage kaffen, kommer protagonisten som er, Jack Black forbi og tager den, her ser man dem i halvtotal billede, hvor man ser omgivelserne i baggrunden kommer med(0:12-0.14)... Køb adgang for at læse mere

SOP om Celebrity Endorsement som markedsføringsstrategi | Dansk A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.