SOP om Carlsberg på det spanske marked | Afsætning A & Spansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Spansk A, SOP)
  • 12
  • 35
  • 9594
  • PDF

SOP om Carlsberg på det spanske marked | Afsætning A & Spansk A

SOP om Carlsberg på det spanske marked.

Opgaveformulering

Jeg vil foretage en virksomhedsbeskrivelse af Carlsberg A/S med særlig vægt på Carlsbergs nuværende engagement i Spanien og virksomhedens marketingmix på det danske marked.

Jeg vil dernæst foretage en analyse af Carlsbergs eksportbedredskab samt de relevante generelle- og specifikke forhold på det spanske ølmarked, som kan påvirke Carlsbergs udvikling.

Jeg vil på baggrund af ovenstående beskrivelser og analyser vurdere Carlsbergs vækstmuligheder på det spanske marked. Som det fremgår af vækstmulighederne på det spanske marked vil jeg dernæst vurdere i hvilken grad marketingmixet bør differentieries ift. det danske marketingmix.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 4
1.0 Indledning 5
1.1 Problemformulering 6
1.2 Metode og afgrænsning 6
1.2.1 Metode 6
1.2.2 Afgrænsning: 7
2.0 Carlsberg A/S: 8
2.1 Carlsbergs engagement i Spanien 9
2.2 Carlsbergs danske marketingmix 10
2.2.1 Product 10
2.2.2 Price 10
2.2.3 Place 11
2.2.4 Promotion 11
2.3 Delkonklusion 11
3.0 Carlsberg A/S' eksportberedskab 12
3.1 Koncept 12
3.2 Kapacitet 13
3.3 Kompetencer 13
3.4 Kapital 14
3.5 Delkonklusion 15
4.0 Landeanalyse af det spanske marked 16
4.1 Generelle forhold: 16
4.2 Specifikke forhold: 22
4.3 Delkonklusion 24
5.0 Vækstmuligheder på det spanske marked 25
5.1 Muligheder 25
5.2 Operationel mål med vækststrategier 26
5.2.1 Egen produktion 26
5.2.2 Kendskabsgradsmål 27
5.3 Tilpasning af marketingmix 27
5.3.1 Pris 27
5.3.2 Place 28
5.3.3 Promotion 28
5.3.4 Product 29
5.4 Delkonklusion 29
6.0 Hovedkonklusion 30
7.0 Litteraturliste 33
8.0 Bilag: 35
8.1 bilag 2 – Befolkningspyramide 35
8.2 bilag 2 – Kulturdimensioner: Spanien sammenlignet med Danmark 36
8.3 bilag 3 – Konkurrencetragt af ølmarkedet i Spanien 37

Uddrag

1.0 Indledning

Fremtiden i den vestlige verden ser lys ud i et økonomisk perspektiv. Tider med økonomisk opgang, og BNP-tilvækst skubber igen gang i den vestlige forbrugerkultur. Stadig er der lande fra den sydeuropæiske del, som lider hårdt af finanskrisen fra 2007. Eksempelvis Grækenland, Italien, Portugal, Spanien og Frankrig. Her er gini-koefecienten stigende, uddannelsesniveauet er faldende, forbruget er faldende, hjerneflugt er stigende, nedgang i middelklassen, ledigheden øges og de sydeuropæiske lande kæmper mod recession, og i mindre grad en økonomisk depression, fordi deres statsgæld ligger alt for mange % over EU's krav. Til gengæld tager Spanien kampen op mod den sydeuropæiske ”mañana-kultur”, og kæmpede sig i 2013 ud af økonomisk recession. Landet oplevede et svimlende BNP tilvækst på 3,2% i 2015, og forventer samme vækstrate i 2016. Fælles for alle vestlige lande er dog at alkoholforbruget er faldende og især blandt unge. Samtidigt med at alkoholforbruget er faldende, er interessen for sundhed stærkt stigende. Sundhed er for mange en integreret del af hverdagen, fordi der er så meget fokus på selvrealisering, og opbygge en perfekt ud ad til facade. Sund kost er også en stigende trend i den vestlige verden, hvor alkohol nærmest er en fremmed fjende. Derfor gad jeg godt at undersøge markedet for øl med udgangspunkt i verdens 4 største producent af øl, nemlig Carlsberg A/S. Det undre mig, hvordan denne virksomhed kan overleve taget de ovenstående forhold til betragtning. Jeg vil undersøge, hvordan branchen påvirkes af ovenstående forhold, og analysere hvordan Carlsberg kan modreagere på eksportmarkederne, altså hvordan er virksomheden gearet rent internationalt. Det synes jeg er vigtigt at undersøge, når Carlsberg er en multiinternational virksomhed. Dertil finde ud af hvordan Carlsberg fungere på det danske marked, og undersøge deres engagement i Spanien, fordi Spanien igen er i vækst og har Sydeuropas største forbrug af øl per capita, og eventuelt finde ud af om der er potentielle vækstmuligheder i landet for Carlsberg, eller om de kulturelle sammenstød er for store.

1.2.1 Metode

For at besvare det beskrivende niveau ift. opgaveformuleringen vil jeg lave en virksomhedsbeskrivelse af Carlsberg A/S. Til det vil jeg inddrage nogle fagbegreber som eksempelvis: kædeform, selskabstype, omsætning, internationaliseringsgrad, da det giver et fyldestgørende overblik af virksomheden. Herefter vil jeg beskrive Carlsbergs marketingmix i Danmark, hvor jeg vil inddrage de 4 p'er, og ikke de 7, da Carlsberg er en produktionsvirksomhed.

Når en virksomhed for alvor skal have succes med eksport skal de have styr på de 4 k'er. Bliver de succesfulde med eksport har det betydning for deres engagement og værdikæde, derfor er det nødvendigt med et stærkt eksportberedskab. Derfor har jeg analyseret Carlsbergs eksportberedskab, fordi det er nødvendigt at se, hvordan Carlsberg løser eksportbarrierne ved hjælp af de 4 k'er. Efterfølgende vil jeg lave en landeanalyse af Spanien ved brug af de relevante grundlæggende og specifikke forhold i analysen med fokus på øl markedet. Landeanalysen gav kun et billede af situationen lige nu og her, og fortæller intet om fremtidige muligheder. For at forblive i det kritiske aspekt var det samtidigt svært at finde kilder til udarbejdelsen af analysen.

På baggrund af de ovenstående beskrivelser og analyser vil jeg vurdere Carlsberg A/S vækstmuligheder på det spanske markedet. Til at gøre vækstmulighederne operationelle for Carlsberg vil jeg benytte mig af porters konkurrencestrategi og Ansoffs vækststrategier. Dernæst vil vurdere i hvilken grad marketingmixet ift. det danske bør differentieres, hvor jeg vil gøre brug af det nationale marketingmix, og det internationale parametermix.

1.2.2 Afgrænsning:

Jeg har afgrænset Carlsberg A/S' produkt portefølje til ølmarkedet, og derfor har jeg undladt at medtage læskebranchen. Det er blevet gjort for at holde strukturen for opgaven, og kun gå i dybden med det mest relevante... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg på det spanske marked | Afsætning A & Spansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Carlsberg på det spanske marked | Afsætning A & Spansk A.