SOP om Apples etablering af datacentre på det danske marked

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi A, Afsætning B, SOP)
 • 12
 • 34
 • 14134
 • PDF

SOP om Apples etablering af datacentre på det danske marked

SOP'et handler om datacentrene, som Apple er ved at etablere i Danmark. Opgaven handler om konsekvenserne for både Apple som virksomhed og for Danmark.

Opgaveformulering

Kort definition af hvilken virksomhed Apple er.
Analyse af interne og eksterne årsager til etableringen af Apples datacentre på det det danske marked, efterfulgt af en diskussion af konsekvenserne for Apple, lokalsamfundet og dansk økonomi.
Vurdering af, hvorvidt etableringen af datacentrene vil kunne have en påvirkning på trekløverregeringens 2030-plan.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning og problemformulering 3
2. Metode 3
3. Virksomhedskarakteristik af virksomheden, Apple Inc. 4
3.1 – Virksomhedskarakteristik 4
3.2 – Delkonklusion 5
4. Årsager til Apples etablering af det kommende datacenter i Danmark 6
4.1 – Indledning 6
4.2 – Værdikædeanalyse 6
4.2.1 – Støttefunktioner 7
4.2.2 – Kerne- og periferiydelser 9
4.2.3 – Interne årsager til etablering af datacentre i Danmark 10
4.3 – PESTEL-analyse 12
4.3.1 – (P) Politiske forhold12
4.3.2 – (E) Økonomiske forhold 13
4.3.3 – (S) Sociale- og kulturelle forhold 14
4.3.4 – (T) Teknologiske forhold 15
4.3.5 – (E) Miljømæssige forhold 15
4.4 – Delkonklusion på interne- og eksterne årsager 16
5. Konsekvenserne af etableringen for hhv. Apple, lokalsamfundet og dansk økonomi som helhed 17
5.1 – Apple tiltrækker nye potentielle datacentre (indtrængere) 17
5.2 – Forbedret beskæftigelse i Viborg og Aabenraa 18
5.3 – Øget kundeloyalitet 19
5.4 - Delkonklusion 20
6. Betydningen for etableringen af datacentre for regeringens 2030-plan 21
6.1 – 50 pct. af energibehovet dækket af vedvarende energi 21
6.2 – 55.000-60.000 flere beskæftigede 22
6.3 - Delkonklusion 22
7. Konklusion 23
8. Litteraturliste 25
9 Bilag 30

Uddrag

1. Indledning og problemformulering
Danmark er blevet en attraktiv destination for verdens største IT-giganter, når virksomhederne skal udvide deres datacentre. Selvom ingen datacentre i dag står færdige, er der i skrivende stund seks under etablering. Herunder er en af virksomhederne, der er ved at etablere to datacentre teknologivirksomheden, Apple Inc. Disse datacentre skal opbevare indhold fra lagringstjenesten, iCloud, musiktjenesten, iTunes samt den stemmestyrede assistent, Siri. Men hvorfor er det lige præcis Danmark, valget lander på gang på gang? Hvilke konsekvenser medfører Apples etableringer for virksomheden selv samt Danmark? Dette vil heriblandt henholdsvis blive analyseret og diskuteret til en forståelse for, hvorfor Danmark er det fordelagtige valg, og hvad det både kort- og langsigtet har af konsekvenser. I følgende opgave vil der indledningsvis udarbejdes en kortfattet karakteristik af virksomheden, Apple Inc.
Herefter vil opgaven fokusere på, hvorfor etablering af Apples datacentre lige nøjagtigt rettede sig mod Danmark ud fra både interne og eksterne forhold. Derudover vil opgaven diskutere konsekvenserne for Apple, lokalsamfundene og Danmarks økonomi, samt slutteligt vurdere hvilke konsekvenser etablering af datacentre i Danmark vil have på regerings 2030-plan.

2. Metode
Ved udarbejdelse af problemformuleringen, var det ikke bemærket, at Apple Inc. er i færd med at etablere to datacentre i Danmark fremfor ét som angivet i problemformuleringen. Det er naturligvis væsentligt at tage udgangspunkt i begge datacentre, da der herunder i stedet for 6,3 milliarder er investeret mere end 12 milliarder danske kroner i datacentre på dansk territorium. I udarbejdelse af projektet, er kilderne blevet forholdt kildekritisk med særlig opmærksomhed på subjektive holdninger samt upålidelighed fra forfatters side. Gennem benyttelse af adskillige kilder, er der skabt en større og mere pålidelig viden indenfor besvarende emne.

(...)
4. Årsager til Apples etablering af det kommende datacenter i Danmark
Efter fem besøg i Danmark, et hundrede møder og mere end en treårsvarig proces løftede
regeringen i primo 2015 sløret for at det omtalte projekt, Projekt Orkan, var Danmarks hidtil største investering og endda forankret i en aftale med IT-koncernen, Apple Inc. Virksomheden havde nemlig taget den endelige beslutning om, at Viborg skal være byen, hvor Apple etablerer sit nye datacenter, der vil sprede sig over 166.000 kvadratmeter.
Ydermere forventes investeringen i den Midtjyllanske by akkumuleret at koste 6,3 mia. danske kroner. Siden flere lande har været i betragtning af investeringen, og Apple Inc. tilmed har valgt at etablere endnu et datacenter i Danmark, må der naturligvis være en række velbegrundende årsager til, hvorfor valget pegede mod Danmark med investeringer på i alt over 12,5 milliarder danske kroner. For at analysere årsagerne til Apples etablering af de kommende datacentre, bør der lægges fokus på virksomhedens interne forhold og dernæst eksterne forhold. Derfor analyseres IT-koncernens interne forhold gennem deres værdikæde, mens den eksterne analyse udtrykkes
gennem en PESTEL-analyse... Køb adgang for at læse mere

SOP om Apples etablering af datacentre på det danske marked

[1]
Bedømmelser
 • 04-04-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  .