SRP om Amerikansk klimapolitik i Engelsk A og Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Naturgeografi B)
  • 7
  • 23
  • 7088
  • PDF

SRP om Amerikansk klimapolitik i Engelsk A og Naturgeografi B

Dette SRP belyser Amerikansk klimapolitik analysere filmen "Before the Flood" af Fisher Stevens fra 2016.

Projektet er skrevet i Engelsk A og Naturgeografi B.

Opgavens fremgangsmåde er retoriske analyser af citater og udtalelser som har været centrale i klimadebatten, for at prøve at få en indsigt i hvad det egentlig er, der bliver brugt som argumentation.

”Before The Flood” er en forholdsvis ny klimadokumentar som også sætter fokus på klimaet. Til analysen af denne undersøges filmens sproglige og tekniske virkemidler, for at komme bag nogle af de argumenter og teknikker filmen bruger til at overtale seeren, om dens standpunkt i debatten om klimaproblemerne.

SRP'et er skrevet i 2017.

Indhold

Indledning: 1
Earth Summit 2
UNFCCC - Conference of parties 1995-2016: 4
Before the Flood: 8
En grøn fremtid: 13
Konklusion: 17
Bibliografi 18

Uddrag

Indledning
”The story of The Garden of Earthly Delights actually begins on the outside of the painting, where Bosch painted a view of our Earth on the third day of creation. It's almost as if he wanted to show the fragility of our planet by depicting the earth and its atmosphere enclosed in glass. ”
”There are some people who are so arrogant to think that they are so powerful that they can change a climate. Man can't change climate. ”
Klimapolitik er nok et af de mest omdiskuterede emner, vi kommer til at kende til. Der er to sider, der kæmper om at overbevise resten af jordens befolkning, om at de har ret. Problemet er ikke at de aldrig bliver enige, problemet ligger i at vi kan risikere, at når de bliver enige, så er det for sent.
Global opvarmning er så måske nok også en af de vigtigste emner, at få diskuteret. Og hvad indebære fremtiden? Hvad bliver der gjort lige nu for at sikre en bedre verden for vores efterkommere?
Jeg vil retorisk analysere på citater og udtalelser som har været centrale i denne debat, for at prøve at få en indsigt i hvad det egentlig er, der bliver brugt som argumentation.
”Before The Flood” er en forholdsvis ny klimadokumentar som også sætter fokus på klimaet. Til analysen af denne, vil jeg undersøge filmens sproglige og tekniske virkemidler, for at komme bag nogle af de argumenter og teknikker filmen bruger til at overtale seeren, om dens standpunkt i debatten om klimaproblemerne.

Earth Summit

Denne redegørelse vil forsøge at udrede de 4 internationale klimatopmøder der foregik fra 1992 og til 2002. I Rio de Janeiro d. 3-14 juni 1992 foregik den første ”The United Nations Conference on Environment and Development” (UNCED), der havde stort fokus på klima og klimaproblemer. Dengang omtalte man også forsamlingen som ”Earth Summit”. Senere hen valgte man dog at omtale den ”Rio Conference”.
I artiklen ”Yalta in Rio” fra d. 6 juli 1992 beskriver National Review klimatopmødet i 1992 i Rio. Det er tydeligt at artiklen er politisk engageret, og meget kritisk overfor såvel George H.W. Bush som miljøaktivisterne. Dog fungerer teksten som et godt eksempel på, hvilke argumenter imod miljøtiltag der var tilbage i starten af 90'erne, og egentlig også hvilken generel holdning der var til miljøet tilbage i 90'erne. Beviserne for menneskeskabte klimaproblemer 1992 var nemlig ikke tilstrækkelige. Man var stadig i et stadie, hvor man lavede forsøg og ikke havde konkrete beviser til at understøtte sine teorier om jordens store klimaproblemer .
Bush var repræsentant for USA og ikke mindst præsident på daværende tidspunkt. USA og Bush anerkendte klimaproblemerne under Rio konferencen i 1992, men Bush ville undgå at skade landets interne økonomi, og var derfor alligevel kritisk. Amerika ville nemlig ikke gå med til nogle aftaler, der kunne skade amerikansk økonomi eller arbejdsmuligheder i landet. Dette var blevet udmeldt kort før konferencen af Bush. USA var nemlig ramt af at skulle følge nogle love og... Køb adgang for at læse mere

SRP om Amerikansk klimapolitik i Engelsk A og Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.