SRP om afhængighed i Biologi A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 29
  • 8434
  • PDF

SRP om afhængighed i Biologi A og Samfundsfag A

SRP om stofafhængighed i fagene Biologi (A) og Samfundsfag (A).

SRP'et ser på spørgsmålene om hvilke årsager ligger til grund for udviklingen af stofafhængighed og om det er muligt at begrænse disse faktorer, således at antallet af stofafhængige reduceres.

Herunder indeholder SRP'et en redegørelse for udvalgte sociale, biologiske, genetiske og miljømæssige årsagsforklaringer, for at belyse de betydningsfulde årsager, som ligger til grund for sygdommens udbredelse, med en diskussion af aktuelle og potentielle tiltag for reducering af stofmisbrugere. Der redegøres endvidere for hvilken betydning social og genetisk arv kan have for individers risiko for udvikling af sygdommen, samt en overensstemmelse mellem disse to typer arv fundet ved begrebet epigenetik.

Opgaveformulering

Forklar udvalgte biologiske årsager til stofafhængighed, kom herunder ind på hjernens beløningssystem og biologisk arv.
Redegør for Pierre Bourdieus teori om habitus, kapital og felt, og forklar teoriens relevans for begrebet social arv. Find statistisk materiale på, hvor udbredt stofafhængighed er i Danmark.

Undersøg sammenhængen mellem social baggrund, miljømæssige faktorer og genetisk betinget afhængighed af stoffer.

Diskuter på baggrund af ovenstående, hvordan udviklingen af stofafhængighed i Danmark kan begrænses.

Indhold

Abstract 2
Indledning 5
Afhængighed definition 5
Hjernens belønningssystem 6
Aktive hjerneregioner 6
Neuroner og kommunikation 7
De dopaminerge systemer 8
Den neurokemiske årsagsforklaring af afhængighed 8
Biologisk arv 10
Den genetiske årsagsforklaring af afhængighed 11
Pierre Bourdieus teori om habitus, kapital og felt 12
Kapitaler 12
Felt 13
Habitus og social arv 13
Den sociale forbindelse mellem stofmisbrugere og social arv 14
Omfanget af stofmisbrug i Danmark 15
Sammenhænge mellem risikofaktorer 17
Epigenetik – DNA-modifikation 17
Methylation af cytosin 18
Kromatinmodifikation 18
Epigenetiks rolle ved stofafhængighed 19
Begrænsning og forebyggelse af stofafhængighed 20
Danmarks narkotikalovgivning 20
Portugals narkotikareform 22
Afkriminalisering af euforiserende stoffer til personligt brug 25
Konklusion 26
Litteraturliste 27
Bilag 30

Uddrag

Indledning
Den psykiske tilstand - stofafhængighedssyndromet - er fortsat et stort socialt og medicinsk problem i det danske samfund. Syndromet skaber grundlag for mange danske stofmisbrugeres misbrug og gør dette sværere at trappe ud af. Med et estimeret antal på over 33.000 stofmisbrugere1 og 51 narkotikaforårsagede dødsfald årligt per million, som ligger langt over det europæiske gennemsnit på 19,2 per million2, kan Danmark siges i stor grad at være ramt af dette problem. Men hvilke årsager ligger til grund for udviklingen af sygdommen? Og er det muligt at begrænse disse faktorer således at antallet af stofafhængige reduceres?
Dette vil jeg gennem denne opgave forsøge at belyse fra et biologisk og samfundsfagligt perspektiv. Gennem en grundig redegørelse for udvalgte sociale, biologiske, genetiske og miljømæssige årsagsforklaringer, vil jeg belyse de betydningsfulde årsager, som ligger til grund for sygdommens udbredelse, med en diskussion af aktuelle og potentielle tiltag for reducering af stofmisbrugere. Der redegøres endvidere for hvilken betydning social og genetisk arv kan have for individers risiko for udvikling af sygdommen, samt en overensstemmelse mellem disse to typer arv fundet ved begrebet epigenetik.

---

Aktive hjerneregioner
Mediering af motivation og belønning i hjernen er enormt komplekst og omfatter talrige neurotransmittere og hjerneregioner. Jeg vil her redegøre for de hjerneregioner med mest signifikans for denne mediering og de to primære dopaminerge systemer ud af de otte, som aktiveres i forbindelse af registrering af belønning.
Belønningssystemets placering i hjernen er vist i figur 1. Belønningssystemet omfatter neuronerne i det ventrale tegmentale område, som findes i midt-hjernen og registrerer kroppens primitive behov samt muskelbevægelser.
Dernæst omfatter belønningssystemet neuronområdet nucleus accumbens, som er placeret i mellemhjernen og varetager fysiologiske funktioner som hjerterytme og temperaturregulering.5 Det område af nucleus accumbens, som mere specifikt aktiveres ved belønningssystemet, kaldes det ventrale striatum og er stærkt associeret med motivation og belønningsregistrering.6 Videre fra de førnævnte regioner foreligger forbindelser af nerveceller til det limbiske system, hvorfra et stort antal af neuronerne i denne regions aksonender har forbindelse til det frontale cortex. Disse to regioner er placeriet i storhjernen. Funktionen for det frontale cortex og det... Køb adgang for at læse mere

SRP om afhængighed i Biologi A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.