SOP om ØMU og historien siden 1951 i Historie og IØ

  • HHX 3. år
  • SRP (Historie B, International Økonomi A)
  • 12
  • 26
  • 7937
  • PDF

SOP om ØMU og historien siden 1951 i Historie og IØ

Dette SOP i Samtidshistorie B og International Økonomi A handler om den europæiske, økonomisk monetære union i EU. SOP'et indeholder en redegørelse for ØMU'ens historie, siden etableringen af det europæiske Kul- og Stålfællesskab i 1951, en analyse om EURO-landene opfylder kravene til at få en monetær union til at lykkes. Endeligt diskuteres der fordele og ulemper ved unionen.


Du kan læse mere om ØMU'en her.

Opgaveformulering

1. Redegør for den europæiske, økonomisk monetære unions (ØMU’ens) historie - siden etableringen af det europæiske Kul- og Stålfællesskab i 1951.
2. Analysér med fokus på Tyskland og Grækenland om EURO-landene opfylder kravene til at få en monetær union til at lykkes.
3. Diskutér fordele og ulemper ved den europæiske monetære union og vurdér på denne baggrund unionens fremtidsudsigter.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Den europæiske, økonomisk monetære unions historie 2
2.1 Dannelsen af det europæiske Kul- og Stålfællesskab 1945-51 2
2.2 EF-samarbejdet 1951-69 2
2.3 Valutaturbulens og udvikling i ØMU'en 1969-88 3
2.4 Delorsrapporten og Maastricht-traktaten 1988-2002 5
3. Analyse om EURO-landene opfylder kravene til en optimal monetær union med fokus på Tyskland og Grækenland 6
4. Fordele og ulemper samt fremtidsudsigter for ØMU'en 15
4.1 Fordele og ulemper ved ØMU'en 15
4.2 Unionens fremtidsudsigter 18
5. Konklusion 20
6. Litteraturliste 22
Bøger: 22
Hjemmesider: 22
Artikler: 23
Rapporter: 23
7. Bilag 24

Uddrag

1. Indledning
Dette er et studieretningsprojekt om monetære unioner, der er tværfaglig over fagene international økonomi A og samtidshistorie B. Opgaven er en fordybelse i den europæiske, økonomisk monetære union, og er opdelt i tre delopgaver, der tilsammen udgør den udleverede opgaveformulering.

..

Delopgaverne er allerede stillet op efter den taksonomiske trappe, hvor der kræves en redegørelse, herefter en analyse og til sidst en diskussion og vurdering. Dette er også den fremgangsmåde jeg vil løse opgaven efter. I analysen tages der udgangspunkt i teorien om optimale valutaområder af Robert Mundell. Til dette vil jeg anvende faglige metoder i form af relevant teori til landeanalyse, for at danne overblik over den økonomiske situation i Tyskland og Grækenland. Opgaven består derfor også af meget kvantitativ metode i form af tal og statistikker, men der vil også blive anvendt kvalitativ metode til at vurdere og fortolke forskelligt materiale.
Det analyserede materiale består af data hentet fra valide databaser og internetkilder, mens den væsentligste informationskilde til at redegøre for ØMU'ens historie er ”Den politiske historie om den økonomiske og monetære union” af Erik Hoffmeyer fra 2005. Bag dannelsen af ØMU'en ligger omfattende politiske og tekniske beslutningsprocesser, som i opgaven er begrænset på grund af dets opfang. Bag dannelsen forligger også komplicerede økonomiske modeller og teorier, der ikke er relevant for opgaven, men som man må erkende i unionens historie og i sidste ende dets oprettelse.

2. Den europæiske, økonomisk monetære unions historie
2.1 Dannelsen af det europæiske Kul- og Stålfællesskab 1945-51
Den katastrofale udvikling under Anden Verdenskrig var omdrejningspunktet for en samordning og et samarbejde mellem de europæiske lande. Nationalismen, der havde ligget bag krigen måtte begrænses, så man i fremtiden kunne undgå lignende ødelæggende krige. Hertil bidrog USA med Marshall-hjælpen i 1947, med det dobbelte formål at støtte genopbygningen af Europa, og skabe et europæisk samarbejde med amerikanerne. USA gjorde det til en betingelse, at den økonomiske støtte blev administreret af europæerne i fællesskab, i gennem en ny organisation, OEEC. Sovjet tillod imidlertid ikke, at østeuropæiske lande deltog i Marshall-hjælpen, hvilket var med til at skærpe forholdet mellem Sovjet og de vestlige magter. I de tidlige år efter krigen bredtes der derfor en frygt for, at der ville opstå en væbnet konflikt mellem øst og vest. Denne frygt gav anledning til dannelsen af NATO-alliancen i foråret 1949.
Presset for et tættere politisk samarbejde i Europa var stærkt. Kun en måned efter dannelsen af NATO-alliancen blev Europarådet oprettet via tyske og franske forhandlinger, der blev Vesteuropas første politiske organisation efter krigen. Senere var det således Frankrig, der med amerikansk opbakning i foråret 1950, kom med Robert Schumans forslag om oprettelsen af Kul- og Stålfællesskabet (EKSF). Det franske forslag byggede på grundtanken om at skabe et frit marked for kul og stål, der er hovedelementet i rustningsindustrien. Styringen skulle administreres af en overnational Høj Myndighed, og hermed overførte landene national suverænitet til et fælles organ, som skulle forhindre en ny krig.
... Køb adgang for at læse mere

SOP om ØMU og historien siden 1951 i Historie og IØ

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om ØMU og historien siden 1951 i Historie og IØ.