SOP: Økonomisk analyse af Arla Foods | International Økonomi A og Afsætning B

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning B, International Økonomi A, SOP)
  • 10
  • 28
  • 960
  • PDF

SOP: Økonomisk analyse af Arla Foods | International Økonomi A og Afsætning B

Dette SOP i Afsætning og International Økonomi ser på Arla Foods økonomiske situation og internationalisering.

I opgaven undersøges Arlas nuværende situation ved hjælp af en grundig redegørelse for mejerivirksomheden.

Herefter udarbejdes en økonomisk analyse af Arla, for at belyse virksomhedens økonomiske situation. Derudover analyserer opgaven virksomhedens internationalisering. Herunder kommer den ind på virksomhedens markedsudvælgelsesmetode, eksportmotiver samt eksportberedskab.

Med udgangspunkt i denne analyse er der fokus på det indiske marked, da dette er et land i kraftig vækst, og der fortages en markedsanalyse med henblik på eventuel indtrængning.

Afslutningsvis vil der blive konkluderet på hvorvidt Arla bør træde ind på det indiske marked, ved hjælp af en diskussion samt vurdering af Arlas stratetiske muligheder på netop dette marked.

Lærers kommentar

Der kunne godt være en større afgrænsning, og så manglede der en kildeliste. Ellers god opgave, og fin økonomisk analyse.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Redegørelse for mejerivirksomheden Arla 4
Økonomisk!Analyse 6
Rentabilitet 6
Indtjeningsevne 9
Solidaritet og likviditetsgrad 10
Pengestrømsopgørelse 10
Analyse af virksomhedens internationalisering 11
Uppsala 11
Eksportmotiver 12
Eksportberedskab 14
Markedsanalyse af det indiske marked med henblik på indtrængning 16
Generelle markedsforhold 17
Specifikke markedsforhold 20
Diskussion og vurdering af Arlas strategiske muligheder på det indiske marked 24
Konklusion 26
Bilag 27
Bilag)1)– Pengestrømsopgørelse 27
Bilag)2)– Arla investerer I lønsomhed på langt sigt 28

Uddrag

Denne opgave tager udgangspunkt i virksomheden Arla Foods, som er en dansk registeret andelsdelsmejerikoncern. Da selskabet blev grundlagt i år 2000 skete det som en fusion mellem danske MD Foods og svenske Arla. Siden da har virksomheden vokset kraftigt gennem opkøb og fusioner, og er nu en international virksomhed med ejere i 7 forskellige lande, mere end 19.000 medarbejdere samt salg til mere end 100 markeder. Dette gør Arla Foods til verdens 5 største mejerivirksomhed.

Redegørelse for mejerivirksomheden Arla
Arla Foods amba er en dansk mejerivirksomhed med hovedsæde i Viby med Peder Tuborgh som administrerende direktør. Arla er på nuværende tidspunkt vokset til at være den 5. største mejerivirksomhed i hele verden ud fra markedsandele – virksomheden har dog også mere end 19.000 medarbejdere fordelt over hele verden. Andelsselskabet har rødder helt tilbage i 1880'erne, hvor små andelsforeninger samarbejdede om at producere mælk.

Flere og flere slog sig sammen indtil det største danske andelsmejeri fusionerede med det største svenske og blev til Arla Foods amba i 2000.2 I dag har andelsselskabet omkring 13.500 ejere, der består af landmændene, som leverer mælk til selskabet og fordeler sig over 7 lande: Danmark, Sverige, England, Tyskland, Belgien, Luxemburg og Holland. Desuden sælges deres produkter på over 100 eksportmarkeder... Køb adgang for at læse mere

SOP: Økonomisk analyse af Arla Foods | International Økonomi A og Afsætning B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.