SOP om Novo Nordisk i Engelsk A og Afsætning A

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 27
 • 5859
 • PDF

SOP om Novo Nordisk i Engelsk A og Afsætning A

Her finder du et SOP i Engelsk A og Afsætning A vedrørende Novo Nordisk på det amerikanske marked.

Opgaven indeholder en redegørelse for Novo Nordisk på det amerikanske marked og deres aktiviteter der samt en redegørelse for amerikanske forbrugsvaner i relation til Novo Nordisk marked i USA. Hernæst fremkommer en analyse af det amerikanske marked for medicin til livsstilssygdomme. Her ses der nærmere på omverdensforholdene og Novos nærmeste konkurrenter. Slutteligt er der lavet en vurdering af mulighederne for markedspenetrering på det amerikanske marked.

Opgaveformulering

Redegør for Novo Nordisk på det amerikanske marked. Redegør ligeledes for amerikanske forbrugervaner i relation til Novo Nordisks marked i USA.

Analyser det amerikanske marked og branchen for medicin til livsstilssygdomme. Her ønskes specifikt en analyse af Novo Nordisks omverdensforhold i USA og en analyse af de nærmeste konkurrenter.

På baggrund af ovenstående analyser og redegørelser ønskes en vurdering af mulighederne for markedspenetrering på det amerikanske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
1. Redegørelse.
1.1 Novo Nordisks position i Amerika
1.2 Novo Nordisks Hovedkvarter
1.3 Novo Nordisks produktion
1.4 Novo Nordisks Human Resources
1.5 Novo Nordisks Promotion
1.5.1 Public Relation
1.5.2 Personligt salg
1.6 Novo Nordisks diabetes produkter i Amerika.
1.7 Amerikanske forbrugervaner
1.8 Delkonklusion
2. Analyse
2.0 Målgruppen for Novo Nordisk
2.1 PEST-Analyse
2.1.1 Politiske omverdens forhold
2.1.2 Demografiske omverdens forhold
2.1.3 Økonomiske omverdens forhold
2.1.4 Sociale omverdens forhold
2.1.5 Muligheder og trusler
2.2 Potentialet i målgruppen
2.3 Brancheanalyse
2.3.1 Substituerende produkter
2.3.2 Leverandører
2.3.3 Nye udbydere:
2.3.4 Købernes forhandlingsstyrke
2.3.5 Konkurrence blandt etablerede virksomheder
2.4 Delkonklusion:
3. Vurdering
3.1 Muligheder for markedspenetrering
3.2 Delkonklusion
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning:
Novo Nordisk er en dansk medicinvirksomhed, der er internationaliseret og rigtig godt etableret på et af verdens største markeder nemlig det amerikanske marked. Virksomhedens kernekompetencer ligger i deres arbejde med diabetise medicin. Man ser i dagens Amerika at flere og flere bliver overvægtige grundet usund mad og for lidt motion. Dette problem har været med til at gøre diabetisemarkedet i Amerika kæmpe stort. Da Novo Nordisk i sin tid besluttede sig for at eksportere til Amerika, var formålet ikke at blive markedsledere på markedet, deres medicin skulle blot være en markeds niche. Dog har Novo Nordisk oplevet kæmpe vækst på markedet, og de er gået hen og blevet markedsledere på amerikanske diabetise marked. Som markedsledere på amerikanske diabetes marked er det vigtigt for Novo Nordisk at bibeholde deres position, samtidig med at de drager fordel af den stigende vækst.
Jeg vil andre ord i denne opgave finde ud af, hvordan Novo Nordisk kan markedspenetrerer sig på det amerikanske diabetesmarked.
Jeg vil i denne opgave kun tage udgangspunkt i den væsentlige indtægtskilde hos Novo Nordisk, som altså er diabetesmedicin, og derved har jeg også afgrænset markedet til diabetes medicin på det amerikanske marked.
For at kunne besvare denne problemformulering bedst muligt har, jeg til at valgt at tage udgangspunkt i PEST analyse som er god til at belyse de omverdens forhold der påvirker en virksomhed. Herudover vil jeg også udarbejde en brancheanalyse for at identificere branchen, og konkurrenceforholdene, samt at finde ud af om branchen truet eller en branche i vækst.

1. Redegørelse.

Jeg vil herunder redegøre for Novo Nordisk aktiviteter på det amerikanske diabetes marked. Dette har jeg valgt at gøre ved hjælp af en værdikædeanalyse. Der vil dog kun blive taget udgangspunkt i de væsentlige forhold.
1.1 Novo Nordisks position i Amerika
Novo Nordisk har været etableret på det amerikanske marked siden 1979 , og er den dag i dag stadig at finde på www.nyse.com/listed/nvo.html som et børsnoteret virksomhed.
Novo Nordisk andel af det samlede insulin marked i Amerika udgør ca. 40 % , de resterende 60% er udgjort af andre virksomheder. Dog er de 40% nok til at kunne gøre Novo Nordisk markedsledere på dette marked.
1.2 Novo Nordisks Hovedkvarter
Novo nordisk har hovedkontor i Bagsværd, Danmark , dog har de mange datterselskaber rundt omkring i verdenen. I Amerika har de et datter selskab som ligger New Jersey, og det er herfra alle virksomhedens aktiviteter bliver udført. Alt promotion arbejde og lignende bliver også gjort fra hovedkonteret i New Jersey .

1.3 Novo Nordisks produktion
Udover et hovedkontor i New Jersey, så har Novo Nordisk også produktions lokaler i delstaten... Køb adgang for at læse mere

SOP om Novo Nordisk i Engelsk A og Afsætning A

[1]
Bedømmelser
 • 13-12-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin overordnet opgave. Dog med mange mangler, samt ikke overholdt formalia. Hvilket stiller det tvivlende med karakteren 10. Der mangler kilder på det sagte, samt uoverskuelig kildeliste. Kildelisten er ikke lavet korrekt. Grammatikken halter i starten, hvor kommateringen er helt væk. Den kan dog godt bruges som inspiration, på et lavt plan, hvilket jeg har gjort. Men vil ikke vurdere den til at download værd. Jeg vurderer opgaven til 4-7.

Materialer relateret til SOP om Novo Nordisk i Engelsk A og Afsætning A.