SOP om Norwegian i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP om Norwegian i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her kan du få inspiration til et SOP om flyselskabet Norwegian i fagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning A.

Opgaven indeholder en værdikæde, omverdensanalyse, brancheanalyse, SWOT-analyse, regnskabsanalyse samt TOWS over det norske flyselskab, Norwegian Air Shuttle.

I opgaven foretages en karakteristik af Norwegian samt branchen de er i.

Desuden ses der på regnskabet i Norwegian, hvor man kæmper med en afkastningsgrad, der kun lige ligger omkring markedsrenten, hvilket på nuværende tidspunkt ikke er tilfredsstillende.

Ud fra analyser af interne og eksterne forhold, vurderes mulighederne for fremtidig vækst. En fremtidig vækst er netop hvad der skal få afkastningsgraden forbedret, hvilket vil betyde, at ejerne af Norwegian vil få større afkast af deres forretning.

Opgaveformulering

Karakteriser kort virksomheden Norwegian og dens branche
Redegør for virksomhedens valg af konkurrence- og vækststrategier
Analyser Norwegians økonomiske situation samt interne og eksterne situation i øvrigt
Vurder Norwegians muligheder for fremtidig vækst og diskuter hvordan de mødegår udfordringerne de står overfor

Lærers kommentar

Der er blot givet kommentarer fra VØ-lærers side.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelse og belæg
– demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder Der er ikke mange nye faglige områder, men casevirksomhedens forhold er undersøgt

Går generelt ikke meget i dybden.
– demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse Beskriver og begrunder delvist valg af teori

Fornuftigt teorivalg og går også nogenlunde i dybden med gode pointer om f.eks. indtræning fra konlomerater, nærmest fuld konkurrence, strategiske muligheder i TOWS.
– beherske relevante faglige mål i de indgående fag Metode. Fejl at kvantitative metode er brugt ved interviews.
Kunne begrunde valg af teori. Kunne afgrænse – f.eks. begrunde fravalg. S2

Forstår og kan anvende konkurrence- og vækststrategier.

PR ikke helt præcist anvendt s6
Kunne inddrage 3 service p'er i interne forhold

Regnskabsanalysen indeholder bagvedliggende årsager.

Brancheanalyse – udmærket at inddrage diversifikation fra eksisterende koncerner s11.

Fejl (formentlig skrive/sjuskefejl) at kunden har lille forhandlingsstyrke, da kunden let kan skifte flyselskab.

Krydstogt – er lidt søgt som substituerende, da det ikke er samme behov. S11-12

Leverandørers forhandlingsstyrke ok s12. Dog kunne man komme ind på fagforeningernes magt.

Konkurrenter – bør afgrænse markedet, når markedsandel beskrives. Gøres dog senere.

Lidt søgt at man skal konkurrere med campingferier s14.

Generelt er P5F dog i orden.

Omverdensmodel – miljøforhold kunne inddrages.

SWOT ok.

TOWS – tiltagene virker fornuftige.

Bør dog diskutere mere i dybden, hvilken promotionform, der skal anvendes – nævner lidt overfladisk reklame på TV uden at begrunde det ud fra målgruppe og købsadfærd s17
– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale Har fundet relevant materiale.
– demonstrere evne til faglig formidling Godt flow med indledninger og delkonklusioner generelt

Regnskabsanalyse mangler dog indledning. Indtjeningsevnen bør behandles i særskilt afsnit. Der mangler også konklusion i regnskabsanalysen s10

Der er indledning i brancheanalysen s10.

Kunne vise nøgletal, indekstal, swot og tows i rapporten.
– besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen Karakterisering af branchen – kunne begrunde behov for differentiering. Kunne beskrive udbydere, udvikling f.eks. i retning af flere discount-selskaber og konkurser hos gamle nationale selskaber. Kunne inddrage at der er flere strategiske samarbejder, f.eks. SAS og Lufthansa mv.

Redegøre for konkurrence- og vækststrategier udmærket. Kunne overveje om integration er mulighed.

Analyserer regnskabet ok, med inddragelse af bagvedliggende årsager.

Korrekt brug af SWOT og TOWS. Bør måske se kritisk på eget forslag om samarbejde med SAS.

Kunne generelt se på Norwegian i forhold til konkurrenter, når strategiske muligheder skal fastlægges. Hvor er styrker og svagheder? Hvordan kan man undgå priskrig?
– beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). Abstract indeholder væsentlige resultater.

Bør komme belæg for stigende efterspørgsel s6

Konklusion ok, mangler dog konkurrence og vækststrategi, men samler ellers op på det væsentlige.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 1
Opgaveformulering 2
Metodeafsnit 2
Redegørelse og karakteristik af Norwegian. 3
Karakteriser kort virksomheden Norwegian og dens branche 3
Redegør for virksomhedens valg af konkurrence- og vækstrategier 3
Analyse af intern og ekstern situation 4
Værdikæde 4
Delkonklusion 6
Regnskabsanalyse 7
Brancheanalyse 10
Nye indtrængere: 10
Kunder: 11
Substituerende produkter: 11
Leverandører: 12
Konkurrenter: 12
Delkonklusion 13
Omverdensanalyse 14
Delkonklusion 16
SWOT 16
Vurdering af fremtidige strategiske tiltag 17
TOWS 17
Delkonklusion 18
Konklusion 19
Bilag: 23
Bilag 1: Værdikæden 23
Bilag 2: Omverdensmodellen 23
Bilag 3: Regnskab + Rentabilitet 24
Bilag 4: Porters Five Forces 25
Bilag 5) 25

Uddrag

Indledning
Denne opgave omhandler det norske flyselskab Norwegian Air Shuttle. I opgaven foretages en karakteristik af Norwegian samt branchen de er i. I analysen har jeg fundet nogle interessante faktorer, heriblandt den skandinaviske støtte til SAS, som giver SAS nogle fordele i forhold til Norwegian, som er et selvstændigt selskab. Desuden er regnskabet i Norwegian interessant, hvor man kæmper med en afkastningsgrad der kun lige ligger omkring markedsrenten, hvilket på nuværende tidspunkt ikke er tilfredsstillende. Ud fra mine analyser af interne og eksterne forhold, skal jeg vurdere mulighederne for fremtidig vækst. En fremtidig vækst er netop hvad der skal få afkastningsgraden forbedret, hvilket vil betyde, at ejerne af Norwegian vil få større afkast af deres forretning.

Karakteriser kort virksomheden Norwegian og dens branche
Norwegian er et norsk flyselskab, som tilbyder lavbudgetsflyrejser. Norwegian er et såkaldt ASA selskab, som er det vi i Danmark betegner, som et aktieselskab. Norwegian har hovedkvarter i Oslo og det er også herfra de har en stor del af deres flyvninger. Norwegian har gennem den seneste årrække oplevet en stor vækst og deres markedsandel vokser hele tiden. For en virksomhed, som Norwegian er det vigtigt, at man opretholder en stor kundetilfredshed. Dette gør man blandt andet ved, at sørge for at overholde de angivne rejsetider. Det er altså centralt, at man som kunde ikke oplever for store forsinkelser på deres rejser. Norwegian er blandt andet brugt til rejser, som sportsrejser og forretningsrejser. Det vil derfor være kritisk hvis man grundet et forsinket fly evt. missede et forretningsbesøg. En anden central faktor for en virksomhed i Norwegians branche er, at man har evnen til at differentiere sig fra sine konkurrenter. Denne differentiering vil blandt andet blive omtalt senere i rapporten.

Norwegian ligger i en branche med en forholdsvis hård konkurrence. En af de største konkurrenter er Ryan Air, som ligesom Norwegian tilbyder rejser til lave priser. Der er også andre konkurrenter i branchen. Heriblandt findes blandt andet det skandinaviske flyselskab, SAS, som har mange års erfaring i denne branche. Andre store aktører er blandt andet også hollandske KLM, som er en del af Sky Team, en alliance af flyselskaber der har slået sig sammen.
Redegør for virksomhedens valg af konkurrence- og vækstrategier
Hos Norwegian benytter man sig af strategier, som skal gøre at de både differentiere sig og udvikler sig på markedet. Først er der Porters generiske strategier. Her benytter man sig hos Norwegian af omkostningslederstrategien. Dette skyldes, at man hos Norwegian satser på et billigt produkt, med lave omkostninger til en relativ bred målgruppe. Hos Norwegian har man blandt andet registreret sine fly i Irland, hvilket giver dem mulighed for at hente arbejdskraft i Asien. Dette gør, at man kan... Køb adgang for at læse mere

SOP om Norwegian i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Norwegian i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.