SOP: Natrium-kalium-pumpen i Bioteknologi

  • HTX 3. år
  • SRP (Bioteknologi A, SOP)
  • 12
  • 20
  • 6208
  • PDF

SOP: Natrium-kalium-pumpen i Bioteknologi

SOP i Bioteknologi A om Natrium-kalium-pumpen.

Besvarer følgende problemformulering:

· Redegør for nervesystemets opbygning og funktion, herunder særligt fokus på neuroner.
· Beskriv Na+
/K+
‐pumpens betydning for nervesystemet, samt hvordan den påvirkes af sygdommen
rapid‐onset dystonia parkinsonism (RDP)?
· Forklar hvilke medicinske behandlinger der i dag tilbydes patienter med (RDP)?
· Redegør med udgangspunkt i fysikken for menneskekroppens elektriske potentiale
· Diskuter nervesystemets strømledende egenskab og påvirkningen af Na+
/K+
‐pumpens, herunder mulige
skadevirkninger ved berøring af elektriske installationer.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Forord 4
Indledning og opgaveformulering 5
Redegørelse af nervesystemets opbygning og funktion – med fokus på neuroner 6
Beskrivelse af Na+/K+-pumpens betydning for nervesystemet, samt påvirkning af… 7
Dystoni 10
Medicinske behandlingsmetoder der i dag tilbydes patienter med… 11
Redegørelse af menneskekroppens elektriske potentiale 11
Diskussion af nervesystemets strømledende egenskab og påvirkningen af Na+/K+-pumpen… 14
Konklusion 17
Kildehenvisning 18

Uddrag

Natrium-Kalium-pumpen (NaK-pumpen) har som funktion at opretholde membranpotentialet. Men dette
er langt fra alt, som den står for:
NaK-pumpen er et membranprotein, som transporterer natrium ud af og kalium ind i cellen. Heraf navnet
natrium-kalium-pumpen. Dette membranprotein transporterer ladede ioner imod deres egen
koncentrationsgradient, da cellen forsøger at opnå hviletilstand. Denne transport kræver energi, da den
ladede ion skal transporteres mod sin egen koncentration og denne prøver at skubbe ionen tilbage. Dette
sker, da koncentrationsforskellen vil prøve udligne sig (opnå hvilepotentiale) mellem de to
koncentrationsforskelle via passiv og aktiv transport. Derfor bruges energien til at kæmpe imod
koncentrationsgradienten og transportere ionen ud af cellen. Denne energi kommer fra fraspaltningen af
ATP til ADP + P som frigives, når transporten af 3 natrium og 2 kalium er slut(Skanning, Peter & Voldum,
Lars). Denne pumpemekanisme starter når membranpotentialet aktiverer den. Dette potentiale spiller
nemlig en væsentlig rolle for NaK-pumpen og nerveimpulsernes udbredelse (Skanning, Peter & Voldum,
Lars)... Køb adgang for at læse mere

SOP: Natrium-kalium-pumpen i Bioteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.