SRP: Muskeltræthed i Idræt og Biologi

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Biologi A)
  • 12
  • 25
  • 6566
  • PDF

SRP: Muskeltræthed i Idræt og Biologi

I dette SRP forekommer en dybtgående redegørelse af musklers opbygning, sammensætning og funktion, som danner grundlag og giver en forforståelse, der hjælper til at forstå begrebet muskeltræthed. Derudover fokuserer opgaven på gamle og nyere teorier om årsagerne til muskeltræthed, der opstår alt efter hvilken træningsform, der udføres.

Teorierne redegøres for på baggrund af naturvidenskabelige forsøg. Opgaven diskuterer desuden muligheden for at udsætte muskeltrætheden i form af nye træningsmetoder.

En perspektivering og vurdering tilkobles dette, hvor der kigges på betydningen af den mulige udsættelse af trætheden for sportsverdenen.

For at understøtte emnet gives der forslag til naturvidenskabelige videreundersøgelser.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Musklers opbygning, sammensætning og funktion 4
Muskelkontraktion 6
Muskelkontraktionstyper 9
Muskelfibertyper 10
Muskeltræthed 12
Udsættelse af muskeltræthed 16
Konklusion 21
Perspektivering 22
Litteraturliste 22
Bilag 25

Uddrag

Alle professionelle sports discipliner afhænger af sportsudøverens fysiske formåen, men også i den grad om sportsudøverens fysiske begrænsninger. De fysiske begrænsninger har man forsket i, gennem de mange år, for at komme til bunds i hvad træthedsudviklingen i musklerne skyldes. Gamle teorier er blevet falsificeret og man er kommet frem til nye teorier. Menneskets muskulatur kendetegnes ved et komplekst univers, som man endnu ikke kender alt til, og dette problematisere vores vej mod forståelsen af den endegyldige årsag til muskeltrætheden. Man har tidligere ment, at muskeltrætheden skyldes ophobning af laktat intracellulært, da laktaten blev set som et affaldsprodukt, og dermed et hæmmende objekt for musklens aktivitet. Nye forsøg har dog påvist at en ekstracellulær akkumulation af kalium er årsagen til selve muskeltrætheden, og at mælkesyren har evnen at modvirke faldet i kraftudviklingen, som den høje koncentration af K+ skaber... Køb adgang for at læse mere

SRP: Muskeltræthed i Idræt og Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.