SRP om muskeltræthed & cykelsport

 • STX 3.g
 • SRP (Idræt B, Biologi A)
 • 12
 • 31
 • 9974
 • PDF

SRP om muskeltræthed & cykelsport

SRP om området muskeltræthed og cykelsport, udarbejdet i fagene Biologi og Idræt.

Opgaven besvarer følgende opgaveformulering:

"Der ønskes en kort beskrivelse af den tværstribede muskulaturs opbygning og funktion.

Forklar begrebet muskeltræthed og specielt mælkesyrens rolle i denne sammenhæng. Inddrag herunder en analyse af forsøg med mælkesyretærskel og diskutér begrebets relevans.

Idet du tager udgangspunkt i en cykelrytter på en bjergetape, skal du diskutere hvordan han under etapen undgår voldsom muskeltræthed, og om han via træning forud for etapen kan reducere trætheden.

Diskutér endvidere hvorfor cykelsporten er så udbredt i det moderne samfund - inddrag her sociologisk teori."

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning S. 1
2. Den tværstribede muskulatur S. 2
2.1. Opbygning S. 2
2.2. Funktion S. 3
3. Muskeltræthed S. 6
3.1. Begrebet muskeltræthed S. 6
3.2. Den primære årsag til muskeltræthed S. 6
3.3. Laktatproduktion i muskulaturen S. 7
3.3. Mælkesyres rolle i forbindelse med muskeltræthed S. 9
3.4. Analyse af forsøg med mælkesyretærskel S. 10
3.5. Relevansen af begrebet mælkesyretærskel S. 14
4. Muskeltræthed på en bjergetape S. 16
4.1. Hvordan undgås voldsom muskeltræthed under en bjergetape? S. 16
4.2. Kan man reducere muskeltræthed via træning forud for etapen? S. 18
5. Cykelsportens udbredelse S. 20
5.1 Hvad skyldes cykelsportens store udbredelse i det moderne samfund? S. 20
6. Konklusion S. 22
7. Litteraturliste S. 24
8. Bilag S. 26
8.1. Bilag S. 26
8.2. Bilag S. 27
8.3. Bilag S. 28

Uddrag

Indledning

Alle har oplevet muskeltræthed i forbindelse med fysisk aktivitet med høj intensitet, og selvom man længe har været overbevist om, at der er sammenhæng mellem ophobning af laktat i musklerne og muskeltræthed, har nyere forskning har vist, at mælkesyrens rolle i forbindelse med dette er anderledes end tidligere antaget. Hvad er i stedet årsag til denne træthed? Og hvad er laktats rolle i forbindelse med muskeltræthed så? På trods af denne ubehagelige udmattelse oplever man i dag alligevel en større udbredelse af sportsgrene, som indebærer dette. Hvad er grunden til denne udvikling, og hvad kan man gøre forud og under aktiviteten for at reducere denne muskeltræthed i en sådan sportsgren?

I denne tværfaglige studieretningsopgave vil jeg besvare ovenstående problemstillinger ved indledningsvist at redegøre for den tværstribede muskulaturs opbygning og funktion. Dernæst vil jeg forklare begrebet muskeltræthed, hvor jeg bl.a. vil redegøre for den reelle årsag til muskeltræthed. Dernæst vil jeg redegøre for dannelsen af mælkesyre, hvorefter jeg vil forklare mælkesyrens egentlige rolle. I forbindelse med dette vil jeg inddrage en analyse af et forsøg med mælkesyretærskel, hvorefter jeg vil diskutere begrebets relevans. Jeg vil efterfølgende bevæge mig over i cykelsport, hvor jeg vil diskutere hvordan en cykelrytter på en bjergetape kan undgå voldsom muskeltræthed, samt hvordan han kan træne op til etapen for at reducere denne muskeltræthed. Dernæst vil jeg diskutere årsagen til cykelsportens store udbredelse i det moderne samfund og som afslutning konkludere på mine besvarelser af opgaveformuleringen. Fagenes tværfaglighed vil blive benyttet til at berøre alle aspekter af fænomenet muskeltræthed. Mit valg af fag skyldes primært deres naturlige sammenspil, idet begge fag er tilknyttet den naturvidenskabelige metode samt omfatter anatomi, myologi og fysiologi. Mit valg af emne skyldes, at begrebet muskeltræthed er meget aktuelt samt ofte debatteret emne, idet forskning inden for dette emne har resulteret i et paradigmeskift. Jeg dyrker derudover selv en sport, som er præget af muskeltræthed, og finder derfor emnet interessant. Desuden fandt jeg cykelsport som en oplagt sportsgren at koble til muskeltræthed, da sportsgrenen er præget af en høj intensitet og hårdt muskelarbejde.

Den tværstribede muskulatur
Opbygning

Den tværstribede muskulatur består af mere end 600 separate muskler, og er alle en funktionel enhed bestående af muskelvæv, bindevæv, blodkar og nerver. Den overvejende del af disse overfladebeliggende muskler er hæftet til kroppens knoglevæv via sener, og det er derved kontraktionen af disse muskler, som gør det muligt at bevæge skelettet1. Hver enkelt tværstribet muskel er omgivet af en kraftig bindevævshinde kaldet muskelfascien. Denne hinde giver musklen dens form samtidig med, at den fungerer som glidelag mod omgivende muskler. Hver muskel består af mindre bundter af muskelfibre/celler. Et sådan bundt kaldes et myon, og dette bundt er også omgivet af en bindevævshinde. I denne hinde forgrener nerver og blodkar sig, inden de når frem til de enkelte muskelfibre, som yderligere er omkranset af et kapillærnet... Køb adgang for at læse mere

SRP om muskeltræthed & cykelsport

[1]
Bedømmelser
 • 30-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Den ser god ud. Flot med eksperiment :)