SRP om Muhammedkrisen og ytringsfrihed

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 26
  • 6186
  • PDF

SRP om Muhammedkrisen og ytringsfrihed

Studieretningsprojekt (SRP) om tegningekrisen/Muhammedkrisen og ytringsfrihed skrevet i Samfundsfag A og Dansk A.

Opgaven besvarer en række forskellige problemstillinger:

- Hvad ligger der egentlig i begrebet ytringsfrihed? Hvad nu hvis denne frihed provokerer og krænker andre? Kan man i dagens Danmark overhovedet ytre sig frit? Kritiserer religioner? Og hvad nu hvis denne religion var Islam?

- Gennem mange årtier har de mellemøstlige lande været styret af totalitære regimer som har cuttet ned på den enkeltes ret til at ytre sig frit. Begrænsningerne i friheden og fri tale, har for længst været gældende i disse lande. Men hvad nu hvis denne værdiopfattelse er begyndt med at vise sig i vestens demokrati, hvor fri tale og ytring er grundpillen?

Opgaven indeholder en redegørelse for indvandring og dens udvikling i Danmark, en diskursanalyse i forbindelse med Muhammed-tegningerne og en diskussion af den gensidige forståelse mellem parterne.

Tager udgangspunkt i artiklerne
a- Politiken, leder. 07-01-2005, ”Profetisk: Krænkelser i ud- og indland”
b- Politiken, leder. 31-01-2006 ”Hvad nu, Anders Fogh?

A- Ritzau, 26. november 2013. ”Per Stig: Fogh greb Muhammed-krisen forkert an”; set (09-12-2013), Netadgang: http://nyhederne.tv2.dk/politik/2013-11-26-stig-fogh-greb-muhammed-krisen-forkert
B- Ritzau, 16-september- 2005, ”Danske kunstnere bange for kritik af islam”; set (10-12-2013), Netadgang: http://jyllands-posten.dk/kultur/ECE3808423/danske-kunstnere-bange-for-kritik-af-islam/

A- Informations Webredaktion, 17-09-2005, ”Er kunstneres selvcensur og frygt for fundamentalister reel?”; set (10-12-2013), Netadgang: http://www.information.dk/112354
B- Informations Webredaktion, 07-09-2005, ” Jeg tør ikke pisse på Koranen - og det gør mig vred”, set (10-12-2013), Netadgang: http://www.information.dk/111828

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning: 3
Indvandring og dens udvikling i Danmark 4
Fra gæstearbejder til indvandrer 4
Udlændingeloven i 1983 5
Den anden indvandrebølge: Muslimerne slår til 6
Diskursanalyse og Muhammed-tegningerne: 8
Baggrunden for tegningernes publicering: 8
”Muhammeds ansigt” og den hjemlige debat: 13
Westergaards Bombetegning: 14
Den hjemlige debat: 14
Fra en lokalkrise til en globalkrise: 18
Ahmed Akkari 19
Muhammed-krisen og civilisationernes sammenstød? 19
Diskussion: gensidig forståelse mellem parterne?: 20
Konklusion: 23
Litteraturlisten: 24
Bøger: 24
Hjemmesider og artikler: 24
Ritzau: 24
Informationens Webredaktion: 24
Den store danske: 25
Politiken: 25
Yderligere: 25
Bilag: 26

Uddrag

Indledning:
Det ikke nogen hemmelighed at man i Danmark kan ytre sig som man vil, men hvad ligger der egentlig i begrebet ytringsfrihed? Hvad nu hvis denne frihed provokerer og krænker andre? Kan man i dagens Danmark overhovedet ytre sig frit? Kritiserer religioner? Og hvad nu hvis denne religion var Islam?

Gennem mange årtier har de mellemøstlige lande været styret af totalitære regimer som har cuttet ned på den enkeltes ret til at ytre sig frit. Begrænsningerne i friheden og fri tale, har for længst været gældende i disse lande. Men hvad nu hvis denne værdiopfattelse er begyndt med at vise sig i vestens demokrati, hvor fri tale og ytring er grundpillen?

Siden mordet på den hollandske filminstruktør Theo Van Gogh, på grund af hans kritik af Islam, blev der skabt kompakte diskussioner om hvad man må ytre sig om og hvad man ikke må ytre sig om. Denne diskussion kan man tydelige se under Muhammed-krisen, hvor dødstrusler, brændende ambassader, muslimske protester og skjulte dagsordner hører til.

Denne opgave vil indeholde en fyldig besvarelse af de stillede problemstillinger, for at opnå en bredere forståelse for hele kriseforløbet.

Indvandring og dens udvikling i Danmark
I følgende afsnit vil der blive gjort rede for, hvorledes indvandringen i årerne 1970-2005 udviklede sig, dette med et særligt fokus på indvandrere fra de mellemøstlige lande og deres religiøse baggrund. Ydermere vil der blive givet en mulig forklaring på hvorledes det danske syn på indvandring blev splittet i løbet af 80'erne og 90'erne, og hvordan denne voksende splittelse stod til grund for valget af en ny regering i 2001. En VK regering som især var kendetegnet ved deres indføring af stramninger på flygtninge-, indvandrer-, og asylpolitikken i Danmark.

Fra gæstearbejder til indvandrer
Danmark har igennem tiden været et forholdsvist homogent samfund, med en befolkning primært bestående af etniske danskere. Før 1900- tallet var der ikke overraskende mange som indvandrede til Danmark, men dette ændrede sig i 1960érne. I denne periode indvandrede mange såkaldte gæstearbejdere til Danmark fra ”den tredje verden” . De første gæste- eller fremmedarbejdere kom til landet i 1967 og bestod primært af folk fra Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan. Danmark havde på daværende tidspunkt et behov for ufaglærte, som kunne tage sig af rengørings- og fabriksarbejdet. Fabriksarbejdet var især vigtigt da Danmark netop havde gennemgået, hvad vi i dag betegner som den industrielle periode (1870-1914 ), og som var årsag til et økonomisk opsving. Opsvinget i denne periode skabte et øget antal af arbejdspladser samt beskæftigelse, men der var til stadighed brug for især arbejdere som kunne tage sig af de håndværksmæssige produktionsformer.

Disse gæstearbejdere var årsag til en livlig debat i 1970'erne, hvor reglerne for indvandring blev skærpede. Dette medførte en protest fra de danske arbejdsgivere som udtalte at der... Køb adgang for at læse mere

SRP om Muhammedkrisen og ytringsfrihed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.