SOP: Modstandsbevægelse og Sophie Scholl - Die letzten Tage

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Tysk fortsætter A, SOP)
  • 12
  • 25
  • 6117
  • PDF

SOP: Modstandsbevægelse og Sophie Scholl - Die letzten Tage

Dette SOP, som er skrevet i fagene Dansk og Tysk A forsætter, handler om modstandsbevægelsen mod nazismen under 2. verdenskrig. I den forbindelse indeholder opgaven også en filmanalyse af Sophie Scholl - Die letzten Tage af Marc Rothemund fra 2005.

Først redegøres for den danske og tyske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, med henblik på definitionen på en modstandsbevægelse, eksempler på henholdsvis danske og tyske modstandsgrupper og til sidst hvordan de opererede.

Analyse og fortolkning sker på baggrund af filmen Sophie Scholl – Die letzten Tage, hvor hovedvægten ligger på de film- og fortællertekniske virkemidler, personskildring, samt filmens temaer. Der er derudover en inddragelse af det tyske filmmanuskript.

Til sidst perspektiveres filmen Sophie Scholl – Die letzten Tage til den danske film Hvidsten Gruppen. Begge film omhandler modstandsgrupper under 2. verdenskrig.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Redegørelse 2
2.1 den danske modstandsbevægelse 2
2.2 den tyske modstandsbevægelse 3
2.3 delkonklusion 5
3. Analyse og fortolkning 6
3.1 fortælletekniske virkemidler 6
3.1.1 berettermodellen 6
3.1.2 aktantmodellen 7
3.2 filmtekniske virkemidler 7
3.2.1 lyd 8
3.2.2 farve og lys 8
3.2.3 billedbeskæring 10
3.2.4 perspektiv 10
3.3 personskildringen 11
3.3.1 sophie scholl 11
3.3.2 robert mohr 13
3.4 filmens temaer 14
3.4.1 godt mod ondt 14
3.4.2 sophie scholl som jesus kristus 14
3.5 delkonklusion 15
4. Perspektivering 16
4.1 film- og fortælletekniske virkemidler 16
4.2 sophie scholl og gerda fill 17
4.3 modstandsarbejde 18
4.4 tema og budskab 18
4.4.1 ofring 19
4.5 delkonklusion 19
5. Konklusion 20
6. Kildeliste 21
6.1 bøger 21
6.2 artikler 21
6.4 internetdokumenter 21
6.3 film/video 22

Uddrag

1. Indledning
”Kein Mensch, egal unter welchen Bedingungen, ein Recht hat, ein Urteil zu fällen, das allein Gott vorbehalten ist. Niemand kann wissen, was in der Seele eines Geisteskranken vor sich geht. Niemand kann wissen, welches geheime innere Reifen aus Leid entstehen kann. Jedes Leben ist kostbar.”
- Sophie Scholl

Sådan lød det under afhøringen af den verdenskendte modstandskvinde, Sophie Scholl, den 20. februar 1943. Hun blev som så mange andre, dømt til døden i kampen mod nazisme. Under 2. verdenskrig stod nogle mennesker fast ved det, de troede på - frihed. Disse mennesker var en del af modstandsbevægelserne i Danmark og Tyskland under besættelsen i år 1939-1945. Men hvad er definitionen på en modstandsbevægelse? Hvad gjorde de under den tyske besættelsesmagt? Hvad fik modstandsfolkene til at sætte deres liv på spil?
For at finde ud af dette, vil der først redegøres for den danske og tyske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, med henblik på definitionen på en modstandsbevægelse, eksempler på henholdsvis danske og tyske modstandsgrupper og til sidst hvordan de opererede.
Analyse og fortolkning sker på baggrund af værket Sophie Scholl – Die letzten Tage, hvor hovedvægten vil blive lagt på de film- og fortællertekniske virkemidler, personskildring, samt filmens temaer. Der vil derudover foregå inddragelser af det tysksproget filmmanuskript.
Til sidst vil filmen Sophie Scholl – Die letzten Tage blive perspektiveret til den danske film Hvidsten Gruppen. Begge film omhandler modstandsgrupper under 2.verdenskrig... Køb adgang for at læse mere

SOP: Modstandsbevægelse og Sophie Scholl - Die letzten Tage

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP: Modstandsbevægelse og Sophie Scholl - Die letzten Tage.