SRP: Moderne feminisme og kvindens fremstilling i moderne litteratur

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 38
  • 10615
  • PDF

SRP: Moderne feminisme og kvindens fremstilling i moderne litteratur

SRP med Samfundsfag A og Dansk A.

Problemformulering

Hvordan optræder feminisme i moderne dansk litteratur?

I starten af opgaven redegøres der for moderne sociologiske kønsteorier og kønsbegreber. Derefter skitseres der eksempler på feministiske træk i den nyere danske litteratur, hvor problematikkerne ved en kønnet krop fremstilles igennem synet på kvindekroppen i kvindelitteraturen. Dette ledes videre til analysen af Olga Ravns værk Jeg æder mig selv som lyng, hvor de hovedsaglige feministiske træk udpensles fra det poetiske univers. I denne del af opgaven bliver læseren introduceret for samtidens feminisme i litteraturen, hvor der skabes en forståelse for de kønnede problematikker i nutidens samfund med normer, krav og traditioner der stiller uskrevne krav overfor kvindekroppen. I opgavens tredje og sidste del vurderes og diskuteres de kvindelige forfatterindes påvirkning på det moderne samfundsmæssige kvindesyn, og deres indvirke i kønsdebatten. Her ses der på baggrunden for selve værket Frit flet, som er en fælles kvindelitterær bog af Naja Marie Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup. Denne årsag og bagtanke til udførelsen af et kønskritisk værk er væsentlig for forståelsen af politisk feministisk fremstilling i dagens samfund.

Du kan læse mere om feminismen i vores kompendium om ideologier.

Opgaveformulering

Hvordan optræder feminisme i moderne dansk litteratur?
Præsentér nyere sociologisk teori om hvordan køn etableres og opfattes og skitsér eksempler på samtidens feminisme i ny dansk litteratur.
Analysér Olga Ravns værk "Jeg æder mig selv som lyng", 2012, med særligt fokus på hvordan feministiske træk optræder som en del af det poetiske univers.
Hvordan kan kvindelitteraturens forfatterinder indvirke på moderne kvindesyn og kønsdebat?

Inddrag vedlagte bilag, hvor du finder det relevant.
Bilag: Kvindeliv og kønsdebat under lup i ny bog, http://kvinfo.dk/webmagasinet/kvindeliv-ogkonsdebat-under-lup-i-ny-bog.

Indhold

Indledning 1
Etablering og opfattelse af køn 2
Kønsopfattelse i det senmoderne samfund 2
Etableringen af køn 3
Samtidens feminisme i ny dansk litteratur 5
Delkonklusion 6
Feministisk analyse af Olga Ravns værk ”Jeg æder mig selv som lyng” 7
Menstruation 7
Livmoderen 8
Abort 8
Amning 9
Brystet 10
Selvbilleder 12
Sprog 13
Delkonklusion 14
Diskussion og vurdering af kvindesynet og kønsdebatten 15
Kønsdebatten i Danmark 15
Kvindesyn og feminisme i Danmark 16
Kvindelitteraturens indvirkninger i kønsdebatten og det moderne kvindesyn 18
Delkonklusion 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bøger 21
Internet 21
Bilag 22
Bilag 1: Model: Etableringen af kønsroller 24
Bilag 2: Lønmodtagere fordelt efter køn og sektor 25
Bilag 3: Artikel med Emma Holten, feministisk fortaler 26
Bilag 4: Artikel fra Politikken mod feminisme 31

Uddrag

Indledning
Lige siden Rødstrømpebevægelsen trak de røde strømper på og kæmpede deres vej frem mod en lige kønsfordeling i 1960'erne, har de skabt markante samfundsændringer for den danske kvinde. Havde det ikke været for disse kvinder, ville samtidens kvinde måske være en hjemmegående husmor, som man så dem i det traditionelle samfund. Kvinden i dag ses nu på nogle poster, som førhen var mandelige bastioner. I nutidens samfund snakkes der om karrierekvinden og kvinder i militæret. Takket være tidligere demonstrationer, har den økonomiske forskel og erhvervsmæssige ulighed mellem kønnene ændret sig betydeligt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ses en fuldkommen lighed mellem kønnene i nutidens Danmark, og den feministiske tankegang ses fortsat i det offentlige forums kønsdebatter. Dette samtidsfeministiske kønssyn er netop det, som denne opgave vil undersøge vha. moderne dansk litteraturs feministiske træk. I starten af opgaven redegøres der for moderne sociologiske kønsteorier og kønsbegreber. Herved gives der en baggrundsmæssig forståelse for teorier og begreber, som optræder senere i opgaven. Derefter skitseres der eksempler på feministiske træk i den nyere danske litteratur, hvor problematikkerne ved en kønnet krop fremstilles igennem synet på kvindekroppen i kvindelitteraturen. Dette ledes videre til analysen af Olga Ravns værk Jeg æder mig selv som lyng, hvor de hovedsaglige feministiske træk udpensles fra det poetiske univers. I denne del af opgaven bliver læseren introduceret for samtidens feminisme i litteraturen, hvor der skabes en forståelse for de kønnede problematikker i nutidens samfund med normer, krav og traditioner der stiller uskrevne krav overfor kvindekroppen.
I opgavens tredje og sidste del vurderes og diskuteres de kvindelige forfatterindes påvirkning på det moderne samfundsmæssige kvindesyn, og deres indvirke i kønsdebatten. Her ses der på baggrunden for selve værket Frit flet, som er en fælles kvindelitterær bog af Naja Marie Aidt, Line Knutzon og Mette Moestrup. Denne årsag og bagtanke til udførelsen af et kønskritisk værk er væsentlig for forståelsen af politisk feministisk fremstilling i dagens samfund.

---

Feministisk analyse af Olga Ravns værk ”Jeg æder mig selv som lyng” I Olga Ravns digtsamling Jeg æder mig selv som lyng, ses de feministiske træk på symbolsk vis i det poetiske univers. Hun dissekerer kvindekroppen ned til de anatomiske dele, som på en og samme tid gør kvindens krop unik og sprudlende fantastisk, alt imens det hele kan være en stor forbandelse. I dette værk kommer hun helt tæt på kvinden gennem en materialistisk vinkel, hvor der udpensles de små forskelle, der tilsammen danner kvindens krop, hendes tankegang og hendes handlinger. Alt dette gør Olga Ravn på hendes egen hypnotiske måde, hvor det hele bliver en videnskabelig og levende poetisk skildring af, hvad det vil sige at være kvinde. En forunderlig kombination af det, som kan være så privat, men på samme tid står offentligheden til skue... Køb adgang for at læse mere

SRP: Moderne feminisme og kvindens fremstilling i moderne litteratur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.