SOP om MLM (Multi-level-marketing) og ACN | Dansk og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
  • 10
  • 31
  • 7854
  • PDF

SOP om MLM (Multi-level-marketing) og ACN | Dansk og Afsætning A

Her har du mulighed for at se et SOP, som beskæftiger sig med Multi-level-marketing(MLM) gennem en analyse af virksomheden ACN.

Indledningsvist redegøres der for begrebet Multi-level-marketing (MLM).

Derefter redegøres for ACNs markedsføring og analyser i forlængelse af virksomhedens hjemmeside. Herunder ACNs samarbejdspartnere, produktportefølje og virksomhedens opbygning. Dernæst følger en analysere ACNs parametermix og vurdering af firmaets promotion.

Til sidst i opgaven er en diskussion af muligheder og udfordringer i forbindelse med multi-level-marketing, herunder MLM myter og misforståelser. Desuden sammenlignes netværksmarkedsføring med 'pyramidesalg'.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Multi-level-marketing
ACNs markedsføring
Analyse af ACNs hjemmeside
Afsenderen
Hjemmesidens budskab
Modtageren
Hvordan er formen?
Virkemidler
Farvevalget
Retorik
ACN sammenlignet med Amway
Analyse af ACNs parametermix
De 7 P'er
Distributionen
Promotion
Produktionsprocessen
Pysical evidence
Promotion-parameteren
PR
Direct marketing
Viral markedsføring
Online markedsføring
Personligt salg
Individ Franchise
Muligheder og udfordringer
Set fra MLM-virksomhedernes optik
Set fra forhandlernes optik
Perspektivering
Konklusion

Uddrag

Multilevel marketing, network marketing, dialogmarketing, loyalitetsbaseret marketing, team marketing og relationsmarkedsføring kært barn har mange navne. Slår man kun den ene og mest udbredte betegnelse, multi level marketing, op i Google, får man ikke mindre end 162.000 hits – og det i Danmark.

Der er et hype omkring markedsføringsmetoden, men den er endnu ikke så udbredt i Danmark. Det kan skyldes MLMs lidt blakkede ry, da metoden minder de fleste om pyramidesalg. Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en vejledning for at danskerne kan skelne mellem det lovlige og ulovlige. Det kan kort siges at: ”Afgrænsningen mellem Multi Level Marketing og pyramidespil beror på en konkret vurdering, men som tommelfingerregel kan man sige, at såfremt der ikke er et salg af reelle produkter, er der tale om et ulovligt pyramidespil.”

Jeg har i denne opgave undersøgt MLM igennem virksomheden ACN . I min opgave vil jeg redegøre for begrebet Multi-level-marketing (MLM).
Derefter vil jeg redegøre for ACNs markedsføring og analyser i forlængelse af virksomhedens hjemmeside. Herunder vil jeg komme ind på ACNs samarbejdspartnere, produktportefølje og virksomhedens opbygning.
Dernæst vil jeg analysere ACNs parametermix og vurdere firmaets promotion.
Til sidst vil jeg diskutere muligheder og udfordringer i forbindelse med multi-level-marketing, herunder MLM myter og misforståelser. Her vil jeg desuden sammenligne netværkmarkedsføring med 'pyramidesalg'. Jeg undersøger og diskuterer mulighederne og udfordringerne på to planer – både i virksomhedens og forhandlernes perspektiv. Herefter inddrager jeg flere nye perspektiver på MLM og opsummerer opgavens fund i konklusionen... Køb adgang for at læse mere

SOP om MLM (Multi-level-marketing) og ACN | Dansk og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om MLM (Multi-level-marketing) og ACN | Dansk og Afsætning A.