SRP om Michael Strunges inspiration af David Bowie

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Engelsk A)
  • 12
  • 26
  • 7513
  • PDF

SRP om Michael Strunges inspiration af David Bowie

Dette Studieretningsprojekt (SRP) er skrevet i fagene Engelsk A og Dansk A og handler om digteren Michael Strunges inspiration af musikeren David Bowie samt bandet Sex Pistols.
Opgaven indeholder en redegørelse for modernismen, punkbevægelsen og Pop art. Studieretningsprojektet indeholder desuden en analyse af tre digte af Strunge ("Livets Hastighed", Dynamit og Bolsjer" og "BØRNENES SKRIG 1980"), tre sange af Bowie ("Changes", "Teenage Wildlife" og "Star"), samt en analyse af Sex Pistol's "God Save the Queen". Endvidere er der en perspektivering til digteren Yahya Hassan.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag.

Før i tiden var der fx ikke de samme krav til anvendelse af faglige metoder. Derfor kan gamle studieretningsprojekter nogle gange anvende samme metode i begge fag. I dag er der krav om flere metoder. Hvis du for eksempel laver nykritiske tekstanalyser i begge fag, er du altså nødt til også at inddrage en anden metode.

Derudover skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk.

Vi har skrevet SRP-bogen, som giver dig en grundig vejledning i alle dele af arbejdet med SRP. Den er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning
2. Redegørelse
2.1 Pop art og intellektuel rockmusik
2.2 Modernismen og punkbevægelsen
3. Analyse og fortolkning
3.1 Intertekstualitet og distance fra omverden
3.2 At hæve sig over samfund og ungdom
3.3 Menneskelighed og kunstner-identitet
4. Perspektivering
4.1 Caspar Eric
4.2 Yahya Hassan
4.3 Sex Pistols
5. Diskussion
5.1 Hvorfor er de ikoniske?
6. Konklusion
7. Litteratur liste
8. Bilag

Uddrag

1. Indledning
Den danske 80'er-digter Michael Strunge var meget inspireret af den engelske musiker David Bowie. Op til flere af Strunges digtsamlinger indledes med et citat af David Bowie, der skal sætte tonen for værket. I et brev til Strunge skriver Strunges veninde, Camilla Høiby:

”Bowie var og du er - stjernerne er vigtige men du skal NED PÅ JORDEN og skabe din tid, DIN GENERATION og DINE TANKER.”

I dette brev beskriver Høiby meget præcist Strunges besættelse af Bowie. Denne besættelse påvirkede Strunges litteratur i en ekstrem grad - både i Strunges inspiration af Bowie og i sine senere forsøg på at distancere sig fra denne mand, som han idoliserede.

Denne opgave vil redegøre for den litteraturhistoriske sammenhæng, som Bowies album ”Hunky Dory” (1971) og Strunges digtsamling ”Livets hastighed”(1978) kan placeres i. Dette vil især være med fokus på modernismen samt punkbevægelsen og popart. Derudover gives en komparativ analyse og fortolkning af nogle udvalgte tekster af Bowie og Strunge, der fremviser deres karrierers ligheder og uligheder, samt hvordan Bowie har fulgt Strunge som inspirationskilde trods deres forskelle. Derudover vil der også inddrages en tekst af punkbandet Sex Pistols, for at vise en anden af Strunges inspirationskilder, og hvordan punkbevægelsen har trukket Strunge i en anden retning end Bowie.

Strunges sprog og litterære rolle vil blive perspektiveret til de unge nutidige poeter, Caspar Eric og Yahya Hassan, for at undersøge Strunges indflydelse på nudansk litteratur. Dette vil især være med fokus på Strunges rolle som litterær oprører, outsider og talsmand for sin generation. Denne perspektivering leder op til en diskussion vedrørende mulige årsager til, at Bowie og Strunges stadig anses som ikoner.

2. Redegørelse
2.1 Pop art og intellektuel rockmusik
Da David Bowie i 1971 udkommer med albummet ”Hunky Dory”, er den kunstneriske verden præget af den amerikanske kunstner, Andy Warhol (1928-87), som har dannet genren pop art. I pop art tager kunsten udgangspunkt i populærkulturen, og selviscenesættelsen fylder hos de individuelle kunstnere. ”Generelt går kunstnere og filosoffer i denne periode til angreb på subjektet, det suveræne jeg, som definerer sig selv”. Her spiller attituderelativismen ind: ens “Jeg“ er ikke forudbestemt men fleksibel, og man kan ændre sit “Jeg“, som man vil, og derved kan man lege med forskellige attituder indenfor sin for kunst... Køb adgang for at læse mere

SRP om Michael Strunges inspiration af David Bowie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Michael Strunges inspiration af David Bowie.