SRP om Metamodernisme og Father John Misty i Engelsk A og Musik A

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Musik A)
  • 12
  • 24
  • 8180
  • PDF

SRP om Metamodernisme og Father John Misty i Engelsk A og Musik A

SRP om metamodernisme og musikeren "Father John Misty" skrevet i fagene Engelsk A og Musik A.
SRP'et ser på strømningen "metamodernisme" med udgangspunkt i "Father John Misty".

Først redegøres der for postmodernismen og dens erklærede forfald, med henblik på at tydeliggøre, hvad metamodernismen er en reaktion på. Dernæst redegøres der for "Father John Mistys" karriere.

Desuden analyseres hans værker "I Love You, Honeybear" og ”I Went to the Store One Day” med fokus på virkemidler og budskaber.

Slutteligt vurderes det, hvorledes de to sange eksemplificerer et metamodernistisk udtryk, samt om metamodernismen kan siges at være et udtryk for nutidens menneske og samfund, og hvordan det ses i "Father John Mistys" sange.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract s. 4
0.1 Indledning s. 5
1.1 Postmodernismens forfald s. 5
1.2 Post-postmodernisme? - Metamodernisme s. 6
1.3 Josh Tillmans karriere s. 7
2.1 Den storslåede romance - I Love You, Honeybear - Musik s. 8
2.2 Kærlighed mod tomhed - I Love You, Honeybear - Tekst s. 11
2.3 Kærlighedsballaden - I Went to the Store One Day - Musik s. 13
2.4 Den sentimentale kærlighed - I Went to the Store One Day - Tekst s. 16
3.1 Den Metamodernistiske kærlighed s. 19
3.2 Jagten på guleroden s. 21
- Konklusion s. 24

Uddrag

0.1 Indledning
Jeg vil igennem denne opgave kigge på strømningen metamodernisme, med udgangspunkt i musikeren Father John Misty. Jeg vil først redegøre for postmodernismen og dens erklærede forfald, med henblik på at tydeliggøre hvad metamodernismen er en reaktion på. Herefter vil jeg komme ind på metamodernismens kendetegn og tankegang. Endelig vil jeg redegøre for musikeren Josh Tillmans karriere, med fokus på hvordan han udviklede sig til den kunstner som han er i dag: Father John Misty.
Jeg vil analysere musik og tekst i sangene ”I Love You, Honeybear” og ”I Went to the Store One Day”, med fokus på virkemidler og budskaber. Musikalsk vil jeg benytte mig af redskaber som sound analyse, melodisk- og harmonisk analyse, med henblik på at fortolke sangenes musikalske udtryk. Engelskfagligt vil jeg gennemgå de to tekster, og analysere de sproglige virkemidler, for at kunne nå frem til en fortolkning af sangenes betydning og budskab.
Jeg vil, med udgangspunkt i min tilegnede viden fra redegørelse og analyse, vurdere hvorledes de to sange eksemplificerer et metamodernistisk udtryk. Endelig vil jeg diskutere hvordan metamodernismen kan siges at være et udtryk for nutidens menneske og samfund, og hvordan dette spiller ind i Father John Mistys sange.

1.1 Postmodernismens forfald
Det er svært at sætte en finger præcist på postmodernismen, idet selve dens eksistens beroede på usikkerhed. Postmodernismen handlede om at bryde ud af faste rammer, og acceptere tilstedeværelsen af paradokser og ubesvarlige spørgsmål. Strømningen associeres med ting som fragmentering, dekonstruktion, ironi, og en eksperimenterende behandling af mediet og genren. Kort sagt handlede postmodernismen om at bryde normer, for at bevise at de ikke var nødvendige. Postmodernisterne skelnede ikke imellem høj eller lav stil, og skabte kunsten uafhængigt af tidens normer og tabuer.
Men nutidens kunstscene har ændret sig, og postmodernismen er langt mindre relevant i dag, end den var i slutningen af det 20. århundrede. Det betyder ikke, at der ikke længere bliver skabt postmodernistiske (eller modernistiske) værker, blot at disse ikke længere er repræsentative for den generelle kunstneriske tendens i samtiden. Postmodernisternes problem var, at de følte sig for fastlåste i modernismens rammer. Det nye problem, der opstod som følge af postmodernismen, og som blev dens undergang, var den meningsløshed, som fulgte efter. Hvis man ikke måtte følge modernismens standarder, hvis det handlede om at frigøre sig fra alle værdier, hvilken værdi skulle så tillægges kulturen? Der blev tale om en form for postmodernistisk nihilisme, som ikke var kompatibel med den virkelige kultur. Derfor, idet de æstetiske kriterier blev nedbrudt, stod de frie markedskræfter tilbage som eneste betegnelse for succes. Man var altså kun dygtig hvis man kunne tjene penge på sin kunst. Dette stod i kontrast til det egentlige formål med postmodernismen, men endte med at blive dens naturlige konsekvens. ,
Resultatet heraf blev en naturlig deaktualisering af postmodernismen. Den nutidige kunstner har ...

...

Den første sang på albummet er titelnummeret 'I Love You, Honeybear'. Sangen er opbygget i en ABCBC struktur. A kan her inddeles i fire dele, som er 4 takter lange hver, B varer hele 14, imens C er 12 takter. Sangen går i 4/4. Der er ikke tale om en klassisk rock-pop opbygning, og ikke det konventionelle forhold imellem vers, omkvæd og C-stykke. Det tætteste sangen kommer på et omkvæd, er vokalens centrale motiv: ”Honeybear, Honeybear, Honeybear”, som optræder på flere forskellige tidspunkter i sangen, og som er meget catchy. Det kvalificerer ...

...

I ”I Went to the Store One Day” bliver der ikke taget afstand til samfundet på samme måde, og musikken har ikke den samme storslåede ironiske tone, som på ”I Love You, Honeybear”. Der er derimod tale om en ærlig og følsom tekst, udtrykt i en stille og rørende kærlighedsballade. Man kan dog argumentere for, at ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Metamodernisme og Father John Misty i Engelsk A og Musik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.